skip to Main Content

Neurodivergens som ressource – Specialisterne viser vejen

Specialisterne er en socialøkonomisk virksomhed dedikeret til at skabe jobmuligheder for neurodivergente mennesker i tæt samarbejde med virksomheder. Virksomheden blev stiftet i Danmark i 2003 af Thorkil Sonne, der i forlængelse af hans søns autismediagnose blev opmærksom på autistiske menneskers manglende muligheder på arbejdsmarkedet. Aktuelt har Specialisterne Danmark hovedsæde i Ballerup og samarbejder med 35 partnere i 13 lande verden over.

Specialisterne går på to ben: Det ene er Specialisterne Solutions, et konsulent- og rekrutteringshus, der også har et Management Program, der formidler neurodivergente talenter til virksomheder. Samtidig fungerer Specialisterne Solutions som en forandringsagent, der baner vejen for neurodiversitet i danske virksomheder. Det andet ben i Specialisterne er en række særligt målrettede tilbud til neurodivergente borgere og deres pårørende.

En vifte af tiltag for målgrupper med forskellige behov

Specialisterne Solutions kerneopgave er at formidle neurodivergente talenter til virksomheder og skabe kulturforandringer, der mainstreamer neurodivergens på arbejdsmarkedet.

Specialisterne Solutions aktiviteter omfatter dermed to målgrupper:

  • Målgruppe 1: Neurodivergente mennesker med en kompetenceprofil, der matcher virksomhedernes behov
  • Målgruppe 2: Virksomheder, der har behov for specialiserede kompetencer

Konkret kan man hos som virksomhed få følgende ydelser fra Specialisterne Solutions:

  • Konsulentbistand, typisk inden for IT: Datahåndtering, Test, Udvikling og DevOps
  • Skræddersyede rekrutteringsforløb til funktioner, der kræver specialiserede kompetencer
  • Management Program, der i sammenhæng med fx rekrutteringsforløb skaber positive kulturforandringer i virksomheden

Specialisterne har derudover forskellige forløb, som alle har til formål at hjælpe neurodivergente mennesker tættere på beskæftigelse:

  • Specialisterne Academy for neurodivergente med IT-kompetencer, der mangler det sidste skridt for at lande et job
  • STU for unge mellem 16 og 25, der har interesse for IT. Formålet er at bygge bro til fremtiden. Det sker ved at eleverne bliver fagligt stærkere på IT, lærer vigtige hverdags-skills og kommer i praktik.
  • Specialistklubben for unge og voksne, der ønsker et fællesskab med ligesindede. Klubtilbuddet er med til at øge trivslen og dermed chancen for succesfuld beskæftigelse
  • Psykoedukationsforløb for neurodivergente og deres pårørende, hvor de bliver klogere på sig selv og fremtiden.

Carsten Lassen der er direktør hos Specialisterne peger på, at virksomhedens indsats er vigtig både for de mennesker der er i målgrupperne og for samfundet generelt:
”Neurodivergente mennesker er en ofte uudnyttet ressource på arbejdsmarkedet, fordi de af forskellige grunde har sværere ved få jobs. Det på trods af at neurodivergente mennesker ofte har mange kompetencer, virksomheder mangler. Det er den samfundsudfordring, Specialisterne er med til at løse.”

Samarbejder understøtter impact

Specialisterne har 64 medarbejdere i Danmark, heraf er 30 neurodivergente konsulenter og 10 er lærere i STU. Resten er administrative medarbejdere indenfor ledelse, drift, coaching og kommunikation.

2/3 af omsætningen kommer fra salg til private virksomheder i Specialisterne Solutions. STU, Specialisterne Academy, Specialistklubben og psykoedukation er kommunalt finansieret.

Specialisterne modtager ingen fondsmidler, men er involveret i et par mindre EU-projekter omkring autisme og arbejdsmarked.

Specialisterne samarbejder med en række forskellige partnere omkring de forskellige indsatser. Kommunerne er partnere i forhold til STU, Specialisterne Academy, Specialistklubben og psykoedukation. Der samarbejdes med forskellige danske virksomheder omkring salg af konsulenter, rekrutteringsforløb og Management Program. KU, DTU og ITU er samarbejdspartnere i forhold til adgang til neurodivergentetalenter på den lidt længere bane.

For Specialisterne er det vigtigt at deres impact gør en reel forskel. Virksomheden lever i op til UN Global Compact principperne for ansvarlig og bæredygtig ledense (se nederst i artiklen), og som et eksempel på impact der kan måles konkret peger Carsten Lassen på den forskel virksomheden gør for målgruppen i forhold til uddannelse og beskæftigelse: ”Vi måler hvert år vores impact udtrykt som det antal borgere vi løfter ud af arbejdsløshed og i varig beskæftigelse. Vi måler også hvordan vores STU-elever klarer sig i efterfølgende: er de kommet i arbejde eller videre i en kompetencegivende uddannelse?”

 

Læs mere på Specialisternes egne platforme:

Generelt om Specialisterne: www.dk.specialisterne.com og tilhørende indsigt (Indsigt i borgere med autisme diagnoser. Arbejdsparathed og selvværd (specialisterne.com)

 www.specialisternesolutions.dk og tilhørende kundecases (Specialisterne kundecases autismespektret opgaveløsning .

Om Neurodivergens og Specialisternes arbejdsmetoder:

Gør din virksomhed rigere med neurodiversitet (Indsigt newsroom – Specialisterne (specialisternesolutions.dk)

Hvorfor har autister og folk med ADHD en “tungere rygsæk”?

Læs mere om UN Global Compact’s ti principper for bæredygtig og ansvarlig virksomheds-ledelse her

Tak til Pernille Sørensen og Specialisterne for samarbejde omkring artiklen.

Foto-credits: Specialisterne

 

Back To Top