skip to Main Content

Det bæredygtige Forsamlingshus på Frederiksberg

Frederiksberg har med støtte fra bl.a. kommunen fået etableret sit eget forsamlingshus. Et bæredygtigt et af slagsen. Egentlig et bæredygtigt forsamlingshus uden mure, men alligevel med en af kommunen udlånt fast bolig på Hospitalsgrunden (den gamle gartnerbolig). Her kan de mange bæredygtige aktiviteter i kommunen finde et hjem eller et udgangspunkt for deres aktiviteter. Og i Frederiksberg Centret har Det bæredygtige Forsamlingshus i øvrigt fået mulighed for at låne et lokale til udstillinger, diverse demonstrationer om bæredygtige aktiviteter og til offentlige møder.

Ideen om Det bæredygtige Forsamlingshus

For kun godt to år siden (efteråret 2020) blev ideen om et bæredygtigt forsamlingshus undfanget af arkitekten Victor Aalund. Med vedtægter og markante og synlige bæredygtige initiativer på Frederiksberg. Hen omkring og parallelt med et systemskifte på Frederiksberg – efter 112 års konservativt styre – blev ideen konsolideret og i efteråret 2022 for alvor plantet med en ny bestyrelse og altså – med en bygning på Hospitalsgrunden.

Hen omkring årsskiftet 2022-2023 er det – med en ny bestyrelse – besluttet at revidere og omformulere hele fundamentet for Det bæredygtige Forsamlingshus. Pionerfasens mål var at erhverve en bolig for Forsamlingshuset og således sikre den fysiske ramme om aktiviteterne. Nu er rammerne etableret, hvorfor vedtægter og hele formatet skal tilpasses.

Henvisninger

Når det nye grundlag foreligger vil der her på siden blive fulgt op med en ny lille beretning.
Indtil da kan der gøres studier på henholdsvis hjemmeside og Facebook.


Niels Johan Juhl-Nielsen

Bestyrelsesmedlem i Det bæredygtige Forsamlingshus, Frederiksberg

 

 

Back To Top