skip to Main Content

Sociale Entreprenører i Danmark ser socialt entreprenørskab i et større helheds- og bæredygtigheds perspektiv – både miljømæssigt, kulturelt, økonomisk, socialt og sundhedsmæssigt og SED opfatter derfor også FN´s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling som et naturligt sigtepunkt for foreningens arbejde. SED´s arbejder indirekte med adskillige af målene gennem formidling af og samarbejde med virksomheder og organisationer, der arbejder for disse mål.

Men specifikt arbejder SED med:
– Verdensmål nr. 4 (Kvalitetsuddannelse) og herunder delmål 7 (som handler om at alle studerende (SED´s indsats har ingen aldersgrænse) får de kompetencer, de behøver – for at støtte op om en bæredygtig udvikling).
– Verdensmål nr. 8 (Anstændige jobs) og herunder delmålene 3-9.
– Verdensmål nr. 10 (Mindre ulighed) herunder delmål 2.
– Verdensmål nr. 11. (Bæredygtige byer og lokalsamfund) herunder delmål 1.
– Verdensmål nr. 12. Om (Ansvarligt forbrug forbrug) herunder delmål 2, 3, 5, 7 og 8
– Verdensmål nr. 16 (Fred retfærdighed og stærke institutioner) herunder delmål 6 og 10b
– Verdensmål nr. 17 (Partnerskaber for handling) herunder delmål 16 og 17

Back To Top