skip to Main Content

Sociale Entreprenører i Danmark ser socialt entreprenørskab i et større helheds- og bæredygtigheds perspektiv – både miljømæssigt, kulturelt, økonomisk, socialt og sundhedsmæssigt og SED opfatter derfor også FN´s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling som et naturligt sigtepunkt for foreningens arbejde. SED´s arbejder indirekte med adskillige af målene gennem formidling af og samarbejde med virksomheder og organisationer, der arbejder for disse mål.

SED betragter FN´s Verdensmål som en helhed. Derfor forsøger vi at forholde os til alle 17 mål i vores arbejde med at bidrage til at indfri dem og på lignende vis i vores arbejde med at dokumentere dette arbejde.
Det gør vi også selv om vores indsats på nogen af målene er lille og inddirekte. Men vi gør det også fordi vores indsats nogen gange har effekt på flere af målene. Samtidig giver det os mere overblik i forhold til at sikre at en indsats i forhold til et Verdensmål ikke risikere at få en negativ effekt i forhold til indfrielsen af et andet verdensmål.

 

Men specifikt arbejder SED med:
– Verdensmål nr. 4 (Kvalitetsuddannelse) og herunder delmål 7 (som handler om at alle studerende (SED´s indsats har ingen aldersgrænse) får de kompetencer, de behøver – for at støtte op om en bæredygtig udvikling).
– Verdensmål nr. 8 (Anstændige jobs) og herunder delmålene 3-9.
– Verdensmål nr. 10 (Mindre ulighed) herunder delmål 2.
– Verdensmål nr. 11. (Bæredygtige byer og lokalsamfund) herunder delmål 1.
– Verdensmål nr. 12. Om (Ansvarligt forbrug forbrug) herunder delmål 2, 3, 5, 7 og 8
– Verdensmål nr. 16 (Fred retfærdighed og stærke institutioner) herunder delmål 6 og 10b
– Verdensmål nr. 17 (Partnerskaber for handling) herunder delmål 16 og 17

 

MÅL 1: AFSKAF FATTIGDOM
Generelt arbejder SED med dette mål gennem de indkøb foreningen foretager.
Hvor det er relevant og muligt køber vi f.eks. fairtrade varer.
 
 
 
 
 
 

MÅL 2: STOP SULT
SED forsøger at bidrage til dette verdensmål ved at minimere vores eget madspild samt ved at støtte op med råd og vejledning af initiativer, der arbejder med at bekæmpe madspild.
 
 
 
 
 
 

MÅL 3: SUNDHED OG TRIVSEL
 
 
 
 
 
 

MÅL 4: KVALITETSUDDANNELSE
SED´s arbejde bidrager primært til dette mål og herunder delmål 7, som handler om at give mennesker de kompetencer, de behøver – for at støtte op om en bæredygtig udvikling. SED formidler viden om verdensmålene gennem arrangementer, oplæg og nyheder. Vi har f.eks. et fast punkt om Verdensmålene i vores månedlige Nyhedsbrev. Vi har også uddelt 1.200 eksemplarer af Steen Hildebrandts lille bog om verdensmålene til events, oplæg mm..
 
 
 
 
 

MÅL 5: LIGESTILLING MELLEM KØNNENE
SED er specielt opmærksom på dette mål i forbindelse med kønsfordeling i foreningens bestyrelsen og blandt lønnede ansatte. SED har pt. i de to sammenhænge  en fordeling mellem mænd og kvinder der er tæt på 50% til hver køn.
 
 
 
 
 
 

MÅL 6: RENT VAND OG SANITET
SED´s bidrag til Verdensmål nr. 6 foregår pt. mest gennem deling af viden om og promovering af projekter og virksomheder, der arbejder med dette verdensmål. Herud over køber SED så vidt muligt udelukkende økologiske fødevare, kontor- og rengøringsartikler, ligesom vi undgår at købe vand på engangsplastflasker.
 
 
 
 

MÅL 7: BÆREDYGTIG ENERGI
 
 
 
 
 
 

MÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST
Selv om SED har en lille økonomi, har vi prioriteret ansætte mennesker i fleksjob.
Siden 2016 har vi været i stand til at aflønne over 700 timer til tre fleksjobansatte.
Pt. har SED en fleksjobansat.
I samme periode har vi givet plads til at 7 udsatte borgere har kunnet være i praktikforløb hos SED.
 
 
 
 
 

MÅL 9: INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR
 
 
 
 
 
 

MÅL 10: MINDRE ULIGHED
 
 
 
 
 
 

MÅL 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND
SED bidrager bl.a. til dette mål og mere præcist delmål 1 (der handler om at alle sikres adgang til egnede og sikre bolig til en overkommelige pris)ved at forsøge at udvikle et koncept for bæredygtig boligfinansiering. Konceptet skal bl.a. være med til at modvirke at spekulation skaber højere boligpriser.
 
 
 
 
 

MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
SED bidrager til dette mål gennem vores indkøb. I forhold til indkøb af mad, gaver, kontor- og rengøringsartikler køber SED kun økologisk, bæredygtigt og etisk, og hvor det er muligt fra socialøkonomiske eller socialt ansvarlige virksomheder.
Al SED´s eget kontorinventar er genbrugs møbler.
Konkret bidrager vi også til delmål 12.8 ved at formidle “..viden om relevant information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen”.

MÅL 13: KLIMAINDSATS
SED arbejder generelt for at have så lille en klimapåvirkning som mulig igennem foreningens forbrug og adfærd. Ellers bidrager SED hovedsageligt til dette mål gennem information og fortalervirksomhed f.eks. fortalervirksomhed for regenerativt jordbrug, so er nævnt under mål 15.
 
 
 
 
 

MÅL 14: LIVET I HAVET
 
 
 
 
 
 

MÅL 15: LIVET PÅ LAND
SED bidrager til dette mål generelt gennem fortalervirksomhed for regenerativt jordbrug og konkret, ved at hjælpe med at udvikle et mindre grøntsags jordbrug ved Ajstrup Strand, syd for Aarhus, som dyrker jorden regenerativt.
 
 
 
 

MÅL 16: FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER
 
 
 
 
 
 
 

MÅL 17: PARTNERSKABER FOR HANDLING
Samarbejde og partnerskaber på tværs af organisationer og lande er essentielle for at nå verdensmålene. I den forbindelse er SED bla. national ekspert i den internationale World Summit Awards (WSA), og indstiller hvert år danske digitale innovationer, som kan bidrage til at indfri verdensmålene til prisen. FOr at styrke internationalt partnerskab og samarbejde er Sociale Entreprenører i Danmark også medlem af Social Entrepreneurship Support Network, Euclid Network, Østersø NGO Netværk, Danmark samt af paraplyorganisationen Globalt Fokus, der har FN´s Verdensmål som et af de overordnede fokusområder. SED arbejder løbende for at skabe partnerskaber og samarbejder med henblik på handling ifht. bæredygtighed. I dansk sammenhæng samarbejder vi med en række organisationer i forbindelse med at skabe opmærksomhed omkring verdensmålene gennem arrangementer, oplæg og kurser. Se vores samarbejdspartnere her
SED bruger også sit netværk og sin viden til at skabe partnerskaber mellem andre aktører i det socialøkonomiske felt.

Back To Top