skip to Main Content

Another World is Possible

I følge Jeff Mulgan står vi ikke bare overfor katastrofer som Covid og klimaændringer, vi står vi også over for en tredje, mindre synlig krise: en fantasikrise. Vi har nemt ved at forestille os økologiske katastrofer eller en fremtid domineret…

Read more
Back To Top