skip to Main Content

Driftsstøtte fra Kulturstyrelsen

Sociale Entreprenører i Danmark (SED) har d. 9. november modtaget 55.514,63 kr. i driftsstøtte fra Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer. Puljens formål er at yde driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer, som lever op til en række…

Read more

Buy Social taskforce Danmark

Buy Social Taskforce Danmark er et nyt initiativ, som samler en række centrale aktører i det danske socialøkonomiske for at løfte dagsordenen for sociale indkøb og derigennem styrke de socialøkonomiske virksomheder. Baggrund Ideen til Buy Social Taskforce Danmark er fostret…

Read more
Back To Top