skip to Main Content

Aktører i i feltet for sociale entreprenørskab

 

Nedenstående liste over det danske felt for socialt entreprenørskab tæller aktører, der hjælper sociale iværksættere, skaber netværk, informerer om socialøkonomisk virksomhed og investerer i sociale iværksættere.

Copenhagen Dome
Copenhagen Dome ligger i Taastrup, og hjælper gennem vidensdeling, debatskabende event og konferencer samt konsulentarbejde, udsatte mennesker med at blive selvforsørgende.

Den Sociale Kapitalfond
Den Sociale Kapitalfond i København, tilbyder forskellige muligheder for socialt ansvarlige virksomheder. Dette kan være direkte investeringer, investering i social effekt eller et socialt accelerator program.

DISIE
Danish Institute for Sustainable Innovation & Entrepreneurship i København, er tilbyder deres brugere sparing, værktøjer, arbejdsområder samt netværk.

Greencubator
Greencubator er placeret på Nørrebro, hvor man kan leje sig ind på et arbejdsområde på enten flex- eller fuldtid og bruge deres faciliteter. Ydermere kan man bruge deres netværk og deltage i deres arrangementer.

Kooperationen
Kooperationen er beliggende i København, og er interesseforening for de kooperative og socialøkonomiske virksomheder og foreninger. Som medlem får man adgang til juridisk rådgivning, netværk og interessevaretagelse.

Merkur Bank
Merkur Bank finansierer bæredygtige og socialt ansvarlige virksomheder og institutioner.

Reach for Change
Reach for Changes danske afdeling ligger i København, og skaber inkubatorprogrammer for socialt ansvarlige virksomheder, der arbejder med indsatser i forhold til børn. Ved at forbedre disse eksisterende ideer, kan de skaleres for at kunne hjælpe børn i nød, i verden.

Selveje Danmark
Selveje Danmark er placeret i København, og varetager interesser for selvejede på velfærdsområdet. I gennem konferencer, årsdage, kurser og netværk inddrager de medlemmer for udvikle på området. Man kan også få juridisk, organisatorisk og politisk rådgivning.

Socialt Udviklingscenter
Socialt Udviklingscenter er beliggende i København, og tilbyder konsulentservices i forbindelse med social innovation. Dette fx være ide- og metodeudvikling, analyser, evaluering og rådgivning.

Socialøkonomi Nordjylland
Socialøkonomi Nordjylland støtte socialøkonomiske iværksættere ved, at have en platform for vidensdeling, giver råd og vejledning samt afholder netværksmøder.

Cabi
Cabi er et landsdækkende non-profit netværks- videns- og konsulenthus, som arbejder målrettet for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Cabi har ekspertviden inden for fleksjobområdet, rehabilitering og ressourceforløb og har på sin hjemmeside et specielt tema om socialøkonomiske virksomheder.

Rummelig iMidt
Rummelig imidt er et beskæftigelsesprojekt, der skal skabe jobåbninger for folk på kanten af arbejdsmarkedet i Region Midtjylland. Projektet faciliterer et socialøkonomisk virksomhedsnetværk, informerer bredt om socialøkonomiske virksomheder via projektets hjemmeside og arbejder fokuseret på at styrke det offentliges indkøb fra socialøkonomisk virksomheder.

Ligeværd
Ligeværd er et fællesskab bestående af 3 organisationer, der på hver deres måde, arbejder for at skabe bedre uddannelses-, beskæftigelses-, bolig- og sociale vilkår for mennesker med særlige behov. Ligeværd har socialøkonomiske virksomheder som medlemmer og formidler viden om socialøkonomisk virksomhed via deres hjemmeside.

Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål
Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål skal sætte fokus på de muligheder verdensmålene rummer for danske virksomheder og medvirke til at de bliver førende inden for ansvarlig, social og bæredygtig virksomhedsdrift. Rådet blev oprettet i 2016 for at erstatte Rådet for Samfundsansvar og Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder. Formand for rådet er Torkild Sonne fra den socialøkonomiske virksomhed Specialisterne.

Advokaterne FOLDSCHACK,FORCHHAMMER, DAHLAGER og BARFOD
Advokatfirmaet løser opgaver for en række virksomheder og institutioner, som tænker lidt anderledes, og har hjulpet og arbejder med en lang række danske socialøkonomiske virksomheder.
Advokatfirmaet er også repræsenteret i flere bestyrelser for socialøkonomiske virksomheder.

Fonden for Entreprenørskab
Fonden for Entreprenørskab er det centrale nationale videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer. I forhold til socialt entreprenørskab udgiver fonden bl.a. undervisningsmateriale og står for Social Enterprise 360 programmet

Sustainable Change Makers
Sustainable Change Makers er et netværk, som samler unge, bæredygtige forandringsagenter på tværs af brancher, geografi og kompetencer og inspirerer til bæredygtig handling.

Den Sociale Investeringsfond
Den Sociale Investeringsfond udvikler og udbreder sociale investeringsprogrammer på de danske velfærdsområder. Fonden samarbejder med offentlige aktører, civilsamfundsaktører, fonde, leverandører og investorer om at løse konkrete velfærdsudfordringer.

Rådet for Sociale Investeringer (Aarhus)
Rådet for Sociale Investeringer skal have en opsøgende og initierende rolle i forhold til de indsatser, som den sociale investeringsfond sætter i gang og på den måde kigge med nye øjne på de eksisterende og kendte velfærdsudfordringer.

 

Uddannelse og forskning indenfor socialt iværksætteri og socialøkonomisk virksomhed

CBS Center for Civilsamfundsstudier (CfC)
CfC arbejder for at skabe originale bidrag til de sparsomme danske civilsamfundsstudier. Centrets analyser sætter i særlig grad fokus på socialøkonomisk virksomhed, interessevaretagelse samt ledelsesmæssige udfordringer for selvejende organisationer.

Center for Socialt Entreprenørskab på RUC (CSE)
Centret er væksthus for kompetenceudvikling for aktører især i den tredje sektors frivillige organisationer, selvejende institutioner og NGOer, der er engagerede i sociale innovations-processer målrettet integration af socialt udsatte grupper. Centret står for både en masteruddannelse og en kandidatuddannelse i socialt entreprenørskab.

 

Back To Top