skip to Main Content

Aktører i feltet for socialt entreprenørskab

Nedenstående liste over det danske felt for socialt entreprenørskab tæller aktører, der hjælper sociale iværksættere, skaber netværk, informerer om socialøkonomisk virksomhed og investerer i sociale iværksættere.

Efterfølgende har vi samlet en liste over Udenlandske/internationale aktører.
List of international actors in the social enterprise field can be found in the bottom of this page.


Danske aktører

& Foldschack Advokatpartnerselskab
Advokatfirmaet løser opgaver for en række virksomheder og institutioner, som tænker lidt anderledes, og har hjulpet og arbejder med en lang række danske socialøkonomiske virksomheder.
Advokatfirmaet er også repræsenteret i flere bestyrelser for socialøkonomiske virksomheder.

Akademiet for Social Innovation
Akademiet for Social innovation er et fællesskab af samfundsengagerede ledere på tværs af civilsamfund, offentlige organisationer og virksomheder, der arbejder for at skabe mere social innovation i Danmark. Akademiet er en katalysator for kollektiv handlekraft og skubber på forandringer i medlemmernes egne organisationer, blandt beslutningstagere og ved at sætte social innovation på dagsordenen.

Cabi
Cabi er et landsdækkende non-profit netværks- videns- og konsulenthus, som arbejder målrettet for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Cabi har ekspertviden inden for fleksjobområdet, rehabilitering og ressourceforløb og har på sin hjemmeside et specielt tema om socialøkonomiske virksomheder.

Den Sociale Investeringsfond
Den Sociale Investeringsfond udvikler og udbreder sociale investeringsprogrammer på de danske velfærdsområder. Fonden samarbejder med offentlige aktører, civilsamfundsaktører, fonde, leverandører og investorer om at løse konkrete velfærdsudfordringer.

Den Sociale Kapitalfond
Den Sociale Kapitalfond i København, tilbyder forskellige muligheder for socialt ansvarlige virksomheder. Dette kan være direkte investeringer, investering i social effekt eller et socialt accelerator program.

DISIE
DISIE understøtter og skalerer bæredygtige iværksættere og deres forretningsmodeller ved at udvikle og levere online og offline værktøjer, handlingsorienteret viden og netværk på tværs af Danmark. DISIE har afdelinger med kontorpladser i København og Aarhus.

Fonden for Entreprenørskab
Fonden for Entreprenørskab er det centrale nationale videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer. I forhold til socialt entreprenørskab udgiver fonden bl.a. undervisningsmateriale og står for Social Enterprise 360 programmet

Greencubator
Greencubator er placeret på Nørrebro, hvor man kan leje sig ind på et arbejdsområde på enten flex- eller fuldtid og bruge deres faciliteter. Ydermere kan man bruge deres netværk og deltage i deres arrangementer.

KAB-Tænketanken for socialøkonomis og socialt ansvar
KAB´s tænketank for socialøkonomi og socialt ansvar er nedsat af KAB´s bestyrelse og har til formål at understøtte en strategisk udvikling af socialøkonomiske virksomheder, social bæredygtighed og social ansvarlighed som en integreret del af KAB-fællesskabets virke og dagligdag.

Konsulenthuset for Socialøkonomi
Konsulenthuset for Socialøkonomi er et formålsdrevet konsulenthus, som ønsker at tage et aktivt ansvar, der medvirker til at: “styrke og udvikle feltet for socialøkonomiske og socialt ansvarlige virksomheder samt produkter og services fra disse – og derigennem fremme en bæredygtig udvikling. Konsulenthuset arbejder bl.a. med at udvikle socialøkonomiske virksomheder. 

Kooperationen
Kooperationen er beliggende i København, og er interesseforening for de kooperative og socialøkonomiske virksomheder og foreninger. Som medlem får man adgang til juridisk rådgivning, netværk og interessevaretagelse.

Ligeværd
Ligeværd er et fællesskab bestående af 3 organisationer, der på hver deres måde, arbejder for at skabe bedre uddannelses-, beskæftigelses-, bolig- og sociale vilkår for mennesker med særlige behov. Ligeværd har socialøkonomiske virksomheder som medlemmer og formidler viden om socialøkonomisk virksomhed via deres hjemmeside.

Merkur Bank
Merkur Bank finansierer bæredygtige og socialt ansvarlige virksomheder og institutioner.

Reach for Change
Reach for Changes danske afdeling ligger i København, og skaber inkubatorprogrammer for socialt ansvarlige virksomheder, der arbejder med indsatser i forhold til børn. Ved at forbedre disse eksisterende ideer, kan de skaleres for at kunne hjælpe børn i nød, i verden.

Projekter imidt
Projekter imidt er ejet af FH-sektionerne i Region Midtjylland og driver store projekter, der alle har det til fælles, at de i sidste ende kommer samfundet til gavn. Projekterne hjælper borgere på kanten af arbejdsmarkedet til at komme i beskæftigelse og udfordrede unge til at komme i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse. En del af de projekter som Projekter imidt har gennemført har på forskellig vis involveret socialøkonomiske virksomheder.

Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål
Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål skal sætte fokus på de muligheder verdensmålene rummer for danske virksomheder og medvirke til at de bliver førende inden for ansvarlig, social og bæredygtig virksomhedsdrift. Rådet blev oprettet i 2016 for at erstatte Rådet for Samfundsansvar og Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder. Formand for rådet er Torkild Sonne fra den socialøkonomiske virksomhed Specialisterne.

Rådet for Sociale Investeringer (Aarhus)
Rådet for Sociale Investeringer skal have en opsøgende og initierende rolle i forhold til de indsatser, som den sociale investeringsfond sætter i gang og på den måde kigge med nye øjne på de eksisterende og kendte velfærdsudfordringer.

Sager Der Samler
Sager Der Samler er aarhusiansk baseret forening, der arbejder for at et miljø for samfundsinnovation og for at bidrage til viden om aktivt medborgerskab – både lokalt og i en større sammenhæng. Organisationen hjælper iværksættere med at realisere deres sociale iværksætteri.

Selveje Danmark
Selveje Danmark er placeret i København, og varetager interesser for selvejede på velfærdsområdet. I gennem konferencer, årsdage, kurser og netværk inddrager de medlemmer for udvikle på området. Man kan også få juridisk, organisatorisk og politisk rådgivning.

Sociale Entreprenører i Danmark
Sociale Entreprenører i Danmark er en landsdækkende forening, som arbejder for at fremme og understøtte socialt iværksætteri og socialøkonomiske virksomheder gennem formidling af viden, nyheder og caseeksempler, afholdelse af en række forskellige arrangementer, indsamling af data og deltagelse i nationale og internationale projekter om socialt iværksætteri.

Socialt Udviklingscenter
Socialt Udviklingscenter er beliggende i København, og tilbyder konsulentservices i forbindelse med social innovation. Dette fx være ide- og metodeudvikling, analyser, evaluering og rådgivning.

Socialøkonomi Nordjylland
Socialøkonomi Nordjylland støtte socialøkonomiske iværksættere ved, at have en platform for vidensdeling, giver råd og vejledning samt afholder netværksmøder.

Sustainable Change Makers
Sustainable Change Makers er et netværk, som samler unge, bæredygtige forandringsagenter på tværs af brancher, geografi og kompetencer og inspirerer til bæredygtig handling.

 

Uddannelse og forskning indenfor socialt iværksætteri og socialøkonomisk virksomhed

CBS Center for Civilsamfundsstudier (CfC)
CfC arbejder for at skabe originale bidrag til de sparsomme danske civilsamfundsstudier. Centrets analyser sætter i særlig grad fokus på socialøkonomisk virksomhed, interessevaretagelse samt ledelsesmæssige udfordringer for selvejende organisationer.

Center for Socialt Entreprenørskab på RUC (CSE)
Centret er væksthus for kompetenceudvikling for aktører især i den tredje sektors frivillige organisationer, selvejende institutioner og NGOer, der er engagerede i sociale innovations-processer målrettet integration af socialt udsatte grupper. Centret står for både en masteruddannelse og en kandidatuddannelse i socialt entreprenørskab.

 

Udenlandske/internationale aktører (International actors in the social enterise field)

Social Entrepreneurship Forum (SE Forum)
SE Forum er en svensk non-profit medlemsorganisation som arbejder for at fremme socialt entreprenørskab. SE Forum blev grundlagt i 2004 og tilbyder en række unikke programmer og services som er rettet mod at ændre normen  for virksomhedsdrift i den private sektor.

Senter for Socialt Entreprenørskap og Innovasjon
Senter for Socialt Entreprenørskap og Innovasjon i Norge arbejder for at inspirere, udvikle og vise vej for social innovation og for at bidrage til at skabe strukturelle ændringer gennem partnerskaber på tværs, samt med sociale entreprenørskab som middel at kæmpe mod fattigdom og social eksklusion.

SoCentral
SoCentral i Norge fungerer som et miljø og en samarbejdspartner for alle, der udvikler nye løsninger på lokale og globale samfundsudfordringer bl.a. sociale entreprenører og socialøkonomiske virksomheder. SoCentral driver bl.a. “Nordisk inkubator for samfundsinnovation”, der har over 200 medlemmer, som alle arbejder med nye løsninger på samfundsudfordringer.

Centre of Expertise for Social Enterprises
er oprettet af den finske regering i 2021 og har til formål at øge antallet af sociale virksomheder i Finland og at fremme beskæftigelsen af personer med delvis arbejdsevne på samme tid.

Arvoliitto (ARVO)
ARVO er en medlemsbaseret non-profit organisation og et aktivt netværk for socialøkonomiske virksomheder og andre impact aktører i Finland.

+Impact
+ Impact er et stort online netværk for mere end 1000 nordiske impact startups. Netværket forbinder impact for derigennem at skabe positiv samfundsmæssig forandring. Impact startups kan tilmelde sig netværket via siden.

Impact Startup Nordic
Impact Startup Nordic er er et fælles nordisk projekt, som gennem et acceleratorprogram, Impact Startup, hjælper og støtter impact startups i deres udvikling. Konceptet blev skabt i Danmark, hvor Den Sociale Kapitalfond startede det første acceleratorprogram i 2014. siden har norske Ferd Social Entrepeneurs,  svenske Prosper og finske ARVO  sluttet sig til projektet.

European Commission – Social Economy Community
EU Kommissionens side for aktører i det socialøkonomiske felt i Europa. Her deles viden, værktøjer, cases, events og meget andet.

GECES
Ekspertgruppen for socialt iværksætteri (Groupe d’experts de la Commission sur l’entrepreneuriat social – GECES) blev nedsat af EU-Kommissionen i 2011 for en periode på 6 år. Perioden er sidenhen blevet forlænget. GECES er bl.a. blevet hørt af Kommissionen i forhold til om udvikling, oprettelse og gennemførelse af alle de initiativer der er nævnt i SBI (Social Business Initiative), samt om den videre udvikling af socialt iværksætteri og social økonomi.

Social Economy Europe (SEE)
Social Economy Europe (SEE) er talerør for de 2,8 millioner virksomheder og organisationer i det socialøkonomiske felt i EU. Organisationen er oprettet i november 2000 under navnet CEP-CMAF – the European Standing Conference of Cooperatives, Mutuals, Associations and foundations – med det formål at etablere en permanent dialog mellem det socialøkonomiske felt og de europæiske institutioner, i 2008, ændrede CEP-CMAF sin navn og blev officielt til Social Economy Europe.

Euclid Network 
Euclid Netværket er etableret i 2007 og omfatter ca. 300 medlemmer fra 31 europæiske lande, der arbejder med at styrke socialøkonomiske virksomheder og et mere innovativt, professionelt og bæredygtigt europæisk civilsamfund. Euclid Network har også etableret The Knowledge Centre – hvor man kan finde en lang række ressourcer og viden omkring socialt iværksætteri og socialøkonomiske virksomheder.

UN´s Task Force Task Force on Social and Solidarity Economy (UNTFSSE)
UNTFSSE arbejder for at øge synligheden af social og solidarisk økonomi (SSE) inden for FN-systemet og i resten af verden. Det gør organisationen bl.a. ved at arbejde for en øget anerkendelse af SSE-virksomheders og organisationers rolle i bæredygtig udvikling.

Ashoka
Ashoka er verdens største organisation og netværk for sociale entreprenører og er stiftet af amerikaneren Bill Drayton i 1980 i Washington. Organisationen har over de sidste 30 år støttet mere end 3.000 sociale iværksættere med at løse nogen af verdens mest presserende problemer.
Ashoka startede op i Skandinavien i 2012, og har siden da kørt en række aktiviteter i Skandinavien. Ashoka Nordic har kontor i Stockholm.

Social Enterprise UK
Englands ledende organisation for social økonomiske virksomheder. SEUK arbejder for en bred anerkendelse af den social økonomiske virksomhedsmodel. SEUK afholder Englands største konference vedr. social økonomiske virksomheder og uddeler priser, Social Enterprise Awards, til Englands bedste social økonomiske virksomheder. SED har siden 2017 arbejdet sammen med SEUK om #SocialEnterpriseDay kampagnen.

Social Enterprise Scotland
Medlemsbaseret organisation for socialøkonomiske virksomheder i Skotland.

Social Enterprise España
Social Enterprise España er den nationale medlemsorganisation for socialøkonomiske virksomheder i Spanien.

SEA – Social Entrepreneurs Agency
SEA – Social Entrepreneurs Agency er en paraplyorganisation et multisektorielt kooperativ, som blev oprettet af et kollektiv af sociale iværksættere i Portugal i 2007. Organisationens formål er at udvikle og implementere sociale iværksætterprojekter, der bidrager til bæredygtighed på socialt, økonomisk, kulturelt og miljømæssigt plan for at skabe lokal udvikling og integration.

Le Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves)
Mouves er den franske netværksorganisation for socialøkonomiske virksomheder.

Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland (SEND)
Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland er en tysk netværksorganisation for sociale iværksættere og sociale startups. Organisationen er etableret i maj 2017.

Social Entrepreneurship Network Austria (SENA)
Social Entrepreneurship Network Austria er den østriske netværksorganisation for sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder.

Social Enterprise NL
Social Enterprise NL er en national platform, der repræsenterer og støtter socialøkonomiske virksomheder. Målet er at styrke den socialøkonomiske sektor i Holland for dermed at øge deres påvirkning på samfundet.

Irish Social Enterprise Network
Irish Social Enterprise Network er det største netværk for sociale virksomheder, sociale iværksættere og sociale innovatører i Irland.

Social Entrepreneurship Association of Latvia (SEAL)
Social Entrepreneurship Association of Latvia er Letlands paraplyorganisation for socialøkonomiske virksomheder. Organisationen er stiftet i 2015. SED har arbejdet sammen med organisationen i et enkelt projekt.

The Social Innovation Centre i Letland
The Social Innovation Centre i Letland arbejder for at styrke social innovation og socialøkonomiske virksomheder i Letland. SED har arbejdet sammen med organisationen i flere internationale projekter.

Estonian Social Enterprise Network
Estonian Social Enterprise Network er Estlands netværk for socialøkonomiske virksomheder. Organisationen blev etableret af 19 socialøkonomiske virksomheder i 2012. SED har arbejdet sammen med organisationen i flere projekter.

Lithuanian Social Business Association (LiSBA)
Lithuanian Social Business Association (LiSBA) er en national paraplyorganisation for socialøkonomiske virksomheder. LiSBA blev etableret i 2018 for at skabe et miljø, der er gunstigt for og øge bevidstheden om socialøkonomiske virksomheder gennem fortalervirksomhed, kapacitetsopbygning og igangsættelse af aktiviteter der udvikler økosystemet for socialøkonomiske virksomheder.

Ukrainian Social Academy
Ukrainian Social Academy er et nationalt center som uddanner og inspirere mennesker med ideer til at skabe social forandring. Det sker bl.a. gennem træningsprogrammer og mentorordninger så ideerne kan blive til bæredygtige virksomheder.

SILab
SILab er en national organisation i Ukraine som arbejder for at opbygge økosystem for socialt entreprenørskab og udvikling af sociale innovationer som værktøjer til skabe en mere socialt ansvarlig kultur i samfundet. Organisationen støtter opstart af nye socialøknomiske virksomheder og hjælper eksisterende socialøkonomiske virksomheder med at udvikle sig.

Social Economy Ukrain
Social Economy Ukrain arbejder for at opbygge økosystemet for socialøkonomi i Ukraine gennem netværksdannelse, samarbejde, kapacitetsopbygning og skabelse af bedre rammebetingelser for socialøkonomiske aktører i Ukraine.

Social Enterprise Alliance Georgia
Social Enterprise Alliance Georgia arbejder for at skabe det bedst mulige miljø for socialt entreprenørskab i Georgien og hjælper socialøkonomiske virksomheder med at starte op og blive bæredygtige.

Turkish Social Entrepreneurship Network
Turkish Social Entrepreneurship Network er paraplyorganisation for en række aktører der arbejder med socialt entreprenørskab og socialøkonomiske virksomheder i Tyrkiet. Organisationen er stiftet i 2018.

Social Enterprise Alliance
Paraplyorganisation for socialøkonomiske virksomheder i USA.

Social Traders
Social Traders er Australiens ledende organisation i forhold til at støtte og udvikle socialøkonomiske virksomheder. Organisationen er stiftet i 2008.

Social Enterprise Canada
Social Enterprise Canada er den canadiske interesseorganisation for socialøkonomsike virksomheder.

Social Enterprise Lanka
Social Enterprise Lanka er etableret i 2015 som medlemsorganisation for socialøkonomiske virksomheder på Sri Lanka. Organisationen arbejder for at samle og udvikle den socialøkonomiske virksomhedssektor i landet.

Social Enterprise Society of Kenya (SESOK)
Social Enterprise Society of Kenya er stiftet i januar 2017 som en national organisation for sociale iværksættere. Organisationen arbejder gennem nyhedsinformation og forskellige programmer og events for at fremme det generelle kendskab til socialøkonomiske virksomheder i landet.

 

Back To Top