skip to Main Content

Buy Social Taskforce Danmark samler en række centrale aktører i det danske socialøkonomiske for at løfte dagsordenen for sociale indkøb og derigennem styrke de socialøkonomiske virksomheder.

På siden her kan du løbende følge taskforcens aktiviteter.


Baggrund
Ideen til Buy Social Taskforce Danmark er fostret som opfølgning på den konference som Rummelig Genstart, KAB, Kooperationen, Sociale Entreprenører i Danmark og Konsulenthuset for Socialøkonomi afholdt i København d. 2. december 2021 om verdensmål og værdikæder som basis for partnerskaber og samarbejder mellem socialøkonomiske- og private virksomheder. På konferencen var der enighed om, at man gerne ville tage dialogen videre, og se på, hvordan markedet for socialt ansvarlige produkter og serviceydelser kan udvikles i et samarbejde mellem den private, den offentlige og den socialøkonomiske sektor og hvordan sociale indkøb (Buy Social) derigennem kan styrkes. Derfor er der i regi af projekt Rummelig Genstart/Projekter imidt taget initiativ til at samle en række aktører i det danske felt for socialøkonomi i initiativet ”Buy Social Taskforce Danmark”, som kan arbejde for at løfte dagsordenen for sociale indkøb i Danmark.
Deltagerne i taskforcen tæller både støtte- og interesseorganisationer for socialøkonomiske virksomheder, kommuner, socialøkonomiske virksomheder og private virksomheder. Taskforcen er ikke luket og kan til enhver tid udvides med flere relevante deltagere.
Det første møde i Taskforcen, der blev afholdt 23. juni 2022, og her var der enighed om foreløbigt at have 5-6 møder online møder i Taskforcen årligt.
Da projekt Rummelig Genstart blev afsluttet med udgangen af marts 2023 fortsættes Taskforcens aktiviteter efter den dato i regi af Sociale Entreprenører i Danmark.

Opsummering fra møder
1. møde 23. juni 2022
2. møde 13. september 2022
3. møde 15. november 2022
4. møde 7. februar 2023
5. møde 29. marts 2023
6. møde 6. juni 2023
7. møde 27. september 2023
8. møde 31. januar 2024

Invitation til kommende møder
9. møde 16. april 2024

Inviterede deltagere:

Angelika Marning
Anne Rahbek
Rummelig Genstart – Projekter imidt
Ulrik Boe Kjeldsen
Peter Kellermann Brandorff
Kooperationen
Jon Krog Selveje Danmark
Per Bach Sociale Entreprenører i Danmark
Trine Faber Velling Konsulenthuset for Socialøkonomi
Mutya Koudal KAB
René Kusier Erhvervsstyrelsen
Casper Helbo Nielsen socialoekonomi.dk – Comdia
Christina Grøntved Incita
Dorte Justesen Glad Fonden
Maria Pagels Grantoftegaard
Kamille Ebbe Special Minds
Claus Tobler Erhvervsskolen Vestjylland
Cecilie Schwartz Førby Odense Kommune indkøb
Tine Roos Kolding Kommune
Jørgen Christensen Ligeværd
Robin Vickery Fjerde Sektor
Anne Katrine Heje Larsen DISIE
Kristin Espedal Blindes Arbejde
Signe Bloch-Krarup

Jakob Nørgaard Bentsens

Cabi
Stine Lomholt Den Sociale Kapitalfond
Vibeke Dømler Beske Slagelse Kommune
Dorte Kronborg Huset Venture Nordjylland og Socialøkonomi Nordjylland
John Kvistgaard Konsulent


Kontakt

Hvis du vil vide mere om Buy Social Taskforce Danmark kan du kontakte:
Trine Faber Velling, Konsulenthuset for Socialøkonomi: trine@husetforsocialokonomi.dk – 24 89 79 11
Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark: per@socialeentreprenorer.dk – 40 11 86 40

 

Back To Top