skip to Main Content

Bliv medlem af Sociale Entreprenører i Danmark (SED)

Et fællesskab for alle med interesse i socialt entreprenørskab.

Er du social entreprenør, overvejer du at opstarte et socialøkonomisk projekt, eller har du en generel interesse i socialøkonomi – så giver det mening at blive del af SED!

Sociale Entreprenører i Danmark (SED) er en forening for alle med interesse for socialt iværksætteri, samproduktion og andre former for velfærdsløsninger på tværs af civilsamfund, markedet og det offentlige.
SED arbejder for at styrke og udvikle socialt entreprenørskab i et helhedsorienteret perspektiv, og for at skabe optimale vilkår for sociale iværksættere i forhold til finansieringsmuligheder, vidensdeling, uddannelse og kompetenceudvikling.
Som del af dette arbejde arrangerer SED lokale netværksmøder for sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder, studieture, temaarrangementer og konferencer.
SED har kontor på MarselisborgCentret i Aarhus, og samarbejder med en lang række aktører i Danmark og internationalt, heriblandt Center for Socialt Entreprenørskab på RUC, Kooperationen, Den Sociale Kapitalfond, VIA University College, Teknologisk Institut, Baltic Social Entrepreneurship Support Network, samt en lang række kommuner, regioner og socialøkonomiske virksomheder over hele landet.

SED er en forening der p.t. primært drives af frivillige. Det betyder, at langt størstedelen af SED’s arbejde for at styrke netværket af sociale entreprenører og bedre vilkårene for socialt iværksætteri foregår ulønnet med et begrænset budget. Derfor er det afgørende for SED’s indsats, at så mange som muligt bliver medlem af foreningen – og vi håber, at du har lyst til at være med!

Fordele ved medlemskab af SED:

– Du får viden og aktuelle nyheder om de særlige muligheder og udfordringer der ligger i socialt entreprenørskab.
– Du bliver del af et landsdækkende netværk, hvor sociale iværksættere kan finde viden og støtte, udveksle erfaringer og gensidigt inspirere hinanden.
– Du får mulighed for at få professionel vejledning omkring udvikling af socialøkonomiske projekter.
– Du er med til at udvikle og styrke vilkårene for sociale entreprenører i Danmark.

Back To Top