skip to Main Content

Driftsstøtte fra Kulturstyrelsen

Sociale Entreprenører i Danmark (SED) har d. 9. november modtaget 55.514,63 kr. i driftsstøtte fra Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer. Puljens formål er at yde driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer, som lever op til en række…

Read more
Back To Top