skip to Main Content

Hashtag SoMore

Københavns Erhvervsservice har afsat midler til at udbrede kendskabet til social innovation i virksomheder og opskalere integration af sociale tiltag i startups, virksomheder og organisationer.
Read more

For Common Cause

For Common Cause er et engelsk crowdfunding site, som gør det muligt for mennesker at arbejde direkte sammen med mennesker fra udsatte grupper og hjælpe dem med at starte micro-virksomheder og blive økonomisk uafhængige.
Read more

Vækstudfordringen

Vækstudfordringen er et tilbud fra Vækstcenter for Socialøkonomiske virksomheder, hvor socialøkonomiske virksomheder kan få afklaret deres vækstpotentiale og få sparring af nogle af Danmarks dygtigste erhvervsfolk.
Read more
Back To Top