skip to Main Content

Sociale Entreprenører i Danmark (SED) er en landsdækkende forening for alle med interesse for socialt iværksætteri, samproduktion og andre former for løsninger på konkrete samfundsproblemer, der kan iværksættes på tværs af civilsamfund, markedet og det offentlige.

Det gælder både, hvis fokus er på social innovation, socialt entreprenørskab eller socialøkonomisk virksomhed. Hvad enten du har lang erfaringer som social iværksætter, lige er opstartet, eller blot har interesse i at undersøge områdets muligheder. Og om du arbejder med socialt iværksætteri i den civile-, private- eller offentlige sektor.

Sociale Entreprenører i Danmarks medlemmer tæller både sociale iværksættere, socialøkonomiske virksomheder, kommuner og offentligt ansatte, ansatte i undervisningssektoren og studerende, NGO´er og interesseorganisationer.

Sociale Entreprenører i Danmark fungerer som et forum og netværk, hvor sociale iværksættere kan finde viden, hjælp og støtte, udveksle erfaringer og ideer, og gensidigt inspirere hinanden.

Sociale Entreprenører i Danmark arbejder for at skabe optimale vilkår for sociale iværksættere i forhold til finansieringsmuligheder, vidensdeling, uddannelse og kompetenceudvikling.

Sociale Entreprenører i Danmark baserer sin virksomhed på forskningsbaseret viden og praksiserfaring.

FN´s Verdensmål

Sociale Entreprenører i Danmark ser socialt entreprenørskab i et større helheds- og bæredygtigheds perspektiv – både miljømæssigt, kulturelt, økonomisk, socialt og sundhedsmæssigt og SED opfatter derfor også FN´s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling som et naturligt sigtepunkt for foreningens arbejde. SED´s arbejder indirekte med adskillige af målene gennem formidling af og samarbejde med virksomheder og organisationer, der arbejder for disse mål.

Men specifikt arbejder vi med:
– Verdensmål nr. 4 (Kvalitetsuddannelse) og herunder delmål 7 (som handler om at alle studerende (SED´s indsats har ingen aldersgrænse) får de kompetencer, de behøver – for at støtte op om en bæredygtig udvikling).
– Verdensmål nr. 8 (Anstændige jobs) og herunder delmålene 3-9.
– Verdensmål nr. 10 (Mindre ulighed) herunder delmål 2.
– Verdensmål nr. 11. (Bæredygtige byer og lokalsamfund) herunder delmål 1. (Se mere her)
– Verdensmål nr. 12. Om (Ansvarligt forbrug forbrug) herunder delmål 2, 3, 5, 7 og 8
– Verdensmål nr. 16 (Fred retfærdighed og stærke institutioner) herunder delmål 6 og 10b
– Verdensmål nr. 17 (Partnerskaber for handling) herunder delmål 16 og 17

Historie

Foreningen Sociale Entreprenører i Danmark (SED) er oprindelig startet som alumneforening af tidligere studerende på Masteruddannelsen i Socialt Entreprenørskab (MSE) ved Roskilde Universitet i maj 2010.
I 2012 blev foreningen lukket op for alle med interesse i og ønske om at fremme feltet socialt entreprenørskab.

Medlemskab

Som medlemmer kan optages personer, der har interesse i og ønsker at bidrage til at fremme feltet socialt entreprenørskab.Læs mere om at blive medlem af SED her

Nyheder og information

Sociale Entreprenører i Danmark formidler nyheder og viden om socialt entreprenørskab, social innovation og socialøkonomiske virksomheder, Impact investeringer, nye sociale forretningsmodeller og frivilligt arbejde fra Danmark og resten af verden. Det sker gennem løbende at bringe nyheder på hjemmesiden, i SED´s Konference- og arrangementskalender, gennem SED´s meget store linksamling og gennem SED´s Nyhedsbrev, som udsendes en gang om måneden.
Du kan tilmelde dig SED´s Nyhedsbrev her

SED formidler masser af ukommenterede nyheder via foreningens sociale medier:
SED´s facebookside kan “Likes” og følges her 
SED´s Twitterside kan følges her
SED´s LinkedInside kan følges her
Herudover kan man abonnere på SED´s YouTube Kanal her 
På vores YouTube kanal har vi har samlet videoportrætter af danske socialøkonomiske virksomheder, vores livestreams samt spillelister for andres videoer om socialt entreprenørskab og socialøkonomiske virksomheder fra Danmark og resten af verden.
SED fører også en geografisk opdelt oversigt over de socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Se listen her

Arrangementer

Sociale Entreprenører i Danmark afholder løbende netværksmøder rundt i landet, temamøder, workshops og studieture for at informere bredt om socialt entreprenørskab, skabe rum for netværk, bidrage til udviklende dialog, vidensdeling og kompetenceudvikling for sociale entreprenører.
Se kommende SED arrangementer her 

Uddannelse og kompetenceudvikling

Sociale Entreprenører i Danmark arbejder for at skabe rum for praksis læring og på sigt en egentlig praksisuddannelse for sociale iværksættere. Som led i det arbejde har SED i samarbejde med organisationer i Norge, Sverige og Finlandudviklet Nordic Social Entrepreneurship 3.0, et nyt online kursusprogram, som er en design thinking process bestående af 7 moduler kan hjælpe sociale iværksættere med selv at udvikle og starte en socialøkonomisk virksomhed. 
SED kører løbende kurset fysisk eller online. Se mere under SED arrangementer, eller kontakt os på: per@socialeentreprenorer.dk – hvis du er interesseret i kurset.

Projekter

Sociale Entreprenører i Danmark er løbende involveret i forskellige typer af relevante projekter inden for socialt iværksætteri, enten i foreningens eget regi eller sammen med forskellige samarbejdspartnere.

Sociale Entreprenører i Danmark har bl.a. deltaget i EU ERASMUS+ projektet ”Social entrepreneurship development in Baltic Sea region” sammen med organisationer, der støtter socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Estland, Letland, Litauen, Polen, Sverige og Finland fra 2014-2016 og Seed Money projektet ”BSR youth social entrepreneurship development” også med partnere fra Østersøområdet fra 2016-2017.

SED deltog fra 2017-2018 i Norden projektet ”Social entrepreneurship development in the Baltic Sea region”.

SED deltager fra 2018-2020 i Erasmus+ projektet “Improvement of the social entrepreneurship networking and educational possibilities in the Baltic Sea region” – også kaldet SEBS2.

Politisk arbejde

Sociale Entreprenører i Danmark arbejder politisk for at fremme socialt entreprenørskab, samproduktion og social innovation på den offentlige dagsorden. Det sker bl.a. ved at deltage i debatten med artikler og debatindlæg, afholdelse af arrangementer, bidrage til publikationer indenfor emnet og ved at igangsætte forskellige indsatser. 
Sociale Entreprenører i Danmark er en stemme i debatten om socialt iværksætteri på tværs af civilsamfund, det offentlige og det private.

Nationalt og internationalt samarbejde og samarbejdspartnere

Sociale Entreprenører i Danmark samarbejder med en række aktører i Danmark bl.a. KooperationenForeningen for Social InnovationDet Kooperative Fællesråd i AarhusDISIE, Reach for Change, Fonden for Entreprenørskab, Akademiet for Social Innovation, Copenhagen Dome, Den Sociale KapitalfondLigeværdTeknologisk InstitutVIA University College, Center for Socialt Entreprenørskab, Konsulenthuset for Socialøkonomi, booomerang.dk og en lang række socialøkonomiske virksomheder.

Sociale Entreprenører i Danmark samarbejder også internationalt med organisationer og aktører, der arbejder med at støtte socialt iværksætteri og har således gode kontakter i Estland, Letland, Litauen, Sverige, Norge, Finland, Polen, Rusland, Tyskland, Island, Israel, Kenya, Burundi, Irland, Spanien og England. Som en del af det internationale arbejde har Sociale Entreprenører i Danmark siden 2017 samarbejdet med Social Enterprise UK om at få den internationale Social Enterprise Day udbredt i flere lande. I de seneste år har dette samarbejde også omfattet at udbrede kendskabet til sociale indkøb (Buy Social) fra socialøkonomiske virksomheder. Et samarbejde som Sociale Entreprenører i Danmark vil videreudvikle fremadrettet.

Sociale Entreprenører i Danmark har desuden siden juni 2017 været national ekspert for World Summit Awards (WSA), og indstiller hvert år danske digitale innovationer, som skaber social effekt til prisen.
Sociale Entreprenører i Danmark er også medlem af Social Entrepreneurship Support Network, Euclid Network, Østersø NGO Netværk, Danmark og Globalt Fokus

SEWF verificering af socialøkonomiske virksomheder

Sociale Entreprenører i Danmark samarbejder med Social Enterprise World Forum om at tilbyde danske socialøkonomiske virksomheder at blive SEWF verificerede. Målet med SEWF ordningen, der stadig er ny, er at gøre det lettere for socialøkonomiske virksomheder at få adgang til finansieringsmuligheder, pro bono og billigere serviceydelser samt internationale og nationale muligheder i forhold til sociale indkøb (f.eks. i forhold til at sælge produkter og serviceydelser til store internationale virksomheder både i og uden for Danmark). 
Læs mere om SEWF verificering her

Dataindsamling – European Social Enterprise Monitor (ESEM)

Sociale Entreprenører i Danmark deltager sammen med over 30 lande i European Social Enterprise Monitor projektet, som har til formål at afhjælpe den mangel, der på data om socialøkonomiske virksomheder. Projektet, der har kørt siden 2020, indsamler via en stor spørgeundersøgelse rettet mod socialøkonomiske virksomheder, en lang række data, som efterfølgende formidles i både nationale og en samlet europæisk rapport. Projektet koordineres af Euclid Network.
Den europæiske ESEM 2021-2022 rapport kan læses her
Den danske ESEM rapport 2021-2022 kan læses her
Den danske ESEM rapport for 2023-2024 udkommer i 3. kvartal 2024 – læs mere her
Er du socialøkonomisk virksomhed så deltag spørgeundersøgelsen til ESEM 2023-2024 rapporten indtil 31.1. 2024 her

Vi vil selv være et godt eksempel

For selv at kunne være et godt eksempel arbejder vi på sigt på at drive Sociale Entreprenører i Danmark som en socialøkonomisk virksomhed.
I det omfang vi har mulighed for det inddrager vi udsatte og og sårbare medborgere i foreningens drift bl.a. til hjælp med administration og i forbindelse med afholdelse af arrangementer.

Back To Top