skip to Main Content

FN´s verdensmål blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere d. 25. september 2015 på FN topmødet i New York. Samtlige af FN´s 193 medlemslande har skrevet under på, at de vil arbejde for at indfri målene frem mod 2030. Målene trådte officielt  i kraft d. 1. januar 2016 og frem mod 2030 er det verdensmålene, der afstikker kursen mod en mere bæredygtig udvikling for både os mennesker og den planet, vi bor på.
Verdensmålene er en ramme for, hvordan vi skaber en mere bæredygtig fremtid frem imod 2030. Men verdensmålene siger ikke noget konkret om, hvordan vi skal handle for at nå målet. Aftalen lægger op til at de enkelte lande selv skal udvikle en strategi og handlingsplan for, hvordan de vil arbejde med at indfri målene.

De 17 verdensmål  for bæredygtig udvikling bygger videre på de otte såkaldte 2015-mål også kaldet Millennium Development Goals (MDGs)), som skulle opfyldes ved udgangen af 2015.

På engelsk verdensmålene kaldes også SDG’erne (en forkortelse af Sustainable Development Goals), og de består konkret af 17 forskellige verdensmål, 169 delmål og 232 indikatorer.
Verdensmålene sætter fokus på de store udfordringer, som vi globalt står over. De 17 verdensmål handler bl.a. om at udrydde fattigdom og sult om at forbedre klimaet og menneskers sundhed samt om at skabe et mere ansvarligt forbrug og en mere ansvarlig produktion.
Vi er nødt til at nå verdensmålene, hvis vi ønsker at vores børn og børnebørn skal have mulighed for en god fremtid. Derfor er alle nødt til at bidrage med at nå målene: Det enkelte mennesker, lande, kommuner, virksomheder og civilsamfundsorganisationer.

“Leave no one behind”

Sloganet for verdensmålene hedder “Leave no one behind”, hvilket kan oversættes til at ingen skal efterlades. Det betyder at verdensmålene er et fællesprojekt. Så vi er ikke i mål før alle er i mål.
Derfor skal vi arbejde for en bæredygtig udvikling og bedre vilkår over hele verden i alle lande.

De 17 verdensmål:

Mål 1: Afskaffe alle former for fattigdom i verden.

Mål 2: Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, samt fremme bæredygtigt landbrug.

Mål 3: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Mål 4: Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring.

Mål 5: Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Mål 6: Sikre at alle har adgang til vand og sanitet og at dette forvaltes bæredygtigt.

Mål 7: Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Mål 8: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde for alle.

Mål 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

Mål 10: Reducer ulighed i og mellem lande.

Mål 11: Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Mål 12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer.

Mål 13: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Mål 14: Bevare og sikre bæredygtigt brug af verdens have og deres ressourcer.

Mål 15: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Mål 16: Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

Mål 17: Styrke det globale partnerskab for handling og øg midlerne til at nå målene

Hvordan er verdensmålene aktuelle for sociale iværksættere?

De danske sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder bidrager til at løse mange typer samfundsudfordringer og dermed også til at skabe en mere bæredygtig social, miljømæssig og økonomisk udvikling. Men meget få er opmærksom på deres rolle i forhold til at indfri FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling og næsten ingen dokumenterer og afrapporterer på deres aktiviteter i forhold til verdensmålene.
Samtidig ser vi i Danmark og resten af verden en stigende interesse fra traditionelle virksomheder i forhold til at inkorporere indfrielse af verdensmålene i deres drift og kommunikationsaktiviteter. Det sker bl.a. i gennem initiativer som Global Compact. Derfor er det oplagt, at de socialøkonomiske virksomheder, der jo i forvejen tager et socialt ansvar, også løfter deres indsats ind i en global kontekst ved hjælp af verdensmålene.
Sociale Entreprenører i Danmark (SED), ser begge verdensmålene som et naturligt sigtepunkt for foreningens arbejde, og ønsker derfor at bidrage til en indsats, der kan fremme sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheders engagement i forhold til at indfri FN´s verdensmål og afrapportere derom. SED har bl.a. samarbejdet med konsulentvirksomheden Stonemark omkring dette arbejde.
Læs mere om hvordan SED arbejder med verdensmålene her

Mere information om FN´s verdensmål

www.verdensmaal.org
Verdens Bedste Nyheder
Udenrigsministeriets hjemmeside om verdensmålene
2030-DAGSORDEN – MÅL, DELMÅL OG INDIKATORER

Danske organisationer, der arbejder med implementering af FN´s verdensmål

2030-netværket: Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s verdensmål
2030-PANELET
Globalt Fokus
Global Compact Network Denmark (UN Global Compact)
Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål

Publikationer og materiale

Den danske regerings “Handlingsplan for FN’s Verdensmål”
Baseline for verdensmålene – Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Gør verdensmålene til vores mål – (2030 panelet og Danmarks Statistik)
Danmarks implementering af verdensmålene: Anbefalinger fra danske civilsamfundsorganisationer
Globalt Fokus og 92-Gruppen, SPOTLIGHT-Rapporten 2021
170 bidrag til at forandre vores verden
Sådan lever du mere bæredygtigt og KLIMAKLOGT  (Danmarks Naturfredningsforening)
Verdensmålene – det vigtigste punkt på dagsordenen (Steen Hildebrandt)
Verdensmålene – vor største mulighed og udfordring (Steen Hildebrandt)
Verdensmål og notesbog (Notesbog til dit arbejde med de FN´s verdensmål)

Værktøjer, guider mm. ift. til at arbejde med verdensmålene

SDG-Portalen
Dansk Industri´s portal til ledere i private virksomheder, der vil arbejde med verdensmålene. Her er både viden, værktøjer finansieringsmuligheder mm. ift. at arbejde med verdensmålene.

SDG Compass – Verdensmålkompasset
Udviklet af FN´s Global Compact initiativ og oversat til dansk

SDG Capture
Udviklet af Niras

Mylius
Udviklet af Orbicon

SDG Impact Assessment
udviklet af Rambøl

SDG Lens
Udviklet af DNV GL

The Lazy Person’s Guide to Saving the World
(FN´s guide til bæredygtig livstil – fra sofaen, i hjemmet, lokalt og på arbejdspladsen)

Statestik

Statestik for verdensmålene – Danmarks Statestik

Internationale sider om FN´s verdensmål (SDG´s)

FN´s side om verdensmålene

Worlds Largest Lesson
(Siden introducerer målene til børn og unge i hele verden, og indeholder masser af materiale.)

SDG Essentials for Business
Platformen er udviklet af World Business Council for Sustainable Development for at give virksomheder en nem og hurtig introduktion til verdensmålene, og vise hvordan de kan handle for at indfri målene.

Kilder:
Wikipedia
verdensmaalene.dk
Baseline for verdensmålene

Back To Top