skip to Main Content

NordVirk – genbrug af IT skaber jobs til unge med autisme

NordVirk er en registreret socialøkonomisk IT-virksomhed i Aalborg med et social formål om at skabe og forbedre beskæftigelsesmulighederne for mennesker med autisme via køb og salg af refurbished consumer IT, som gennemgår en certificeret datasletning på virksomhedens værksted.

Af Christina Hedin Overgaard, NordVirk

Ud over reparation og salg af consumer IT driver NordVirk også et særligt tilrettelagt uddannelses- og beskæftigelsestræningstilbud for unge med autisme. Vi sikrer en miljøbevidst og cirkulær økonomisk bæredygtighed i forbindelse med genanvendelse og forlængelse af brugt it-udstyrs levetid.

Historie
NordVirk startede op som et socialøkonomisk projekt af Autismecenteret Nord-Bo i 2010. På daværende tidspunkt kunne man på Autismecenter Nord-Bo (Selvejende institution for mennesker med autisme – www.nordbo.dk ) se et behov for, at mennesker med autisme kom i beskæftigelse på vilkår som matchede deres barrierer og muligheder. Det var tydeligt, at især IT, computere, reparation, programmering osv. havde deres store interesse, og de fleste borgere var særdeles dygtige inden for dette felt. Det var (og er) vores holdning, at mennesker med autisme kan opnå beskæftigelse på særlige men også ordinære vilkår, og derfor ville vi ændre på den statistik som fortæller at under 10 % af mennesker med autisme er i beskæftigelse.

Man nedsatte en styregruppe på Autismecenter Nord-Bo bestående af forstander, viceforstander, projektleder og kommunikationsrådgiver, hvor der blev udarbejdet en analyse og businesscase af projektet.  Projektet blev præsenteret for relevante netværkspersoner, som kunne være med til at bære projektet i gang – eksempelvis borgmester, EU-medlemmer og andre politikere. Samtidig gik man i gang med at søge finansiering via fonde, og man skaffede midler fra både private fonde såvel offentlige puljer og EU-midler. Projektet var begunstiget af, at det var lokaliseret i ”UdkantsDanmark” i Nordjylland, og samtidig kunne projektet skabe arbejdspladser til borgere på kanten af arbejdsmarkedet samt til ordinære ansættelser.

Etablering af NordVirk
Med finansiering på plads, gik man i gang med at finde og indrette lokaler, etablere samarbejdsrelationer, og skabe en selvstændig virksomhed. Autismecenter Nord-Bo indgik i en opstart en driftsaftale med NordVirk vedr. IT-support til egne IT-løsninger, indtil man i 2013 etablerede NordVirk som en selvstændig erhvervsdrivende Fond. Socialøkonomi var på daværende tidspunkt ikke ret udbredt, men man valgte at oprette NordVirk som en socialøkonomisk virksomhed (RSV), og samtidig tog man initiativ til at oprette et ”nordjysk netværk for socialøkonomi” for at få mere viden omkring dette relativt nye fænomen.

Udfordringer
Det var og er stadigt ikke uden udfordringer at drifte en socialøkonomisk virksomhed.  På den ene side skal virksomhedsdriften leve op til de ordinære markedsvilkår med samme lov- og kvalitetsmæssige krav som leverandører og kunderne kræver, og i den pædagogiske drift skal samme medarbejder kunne navigere og udvikle på de ofte komplekse personlige og sociale udfordringer målgruppen har. Det kræver en stor pædagogisk indsats at strukturere og forberede arbejdet for de unge mennesker ved siden af en almindelig virksomhedsdrift, hvor behovet er at  kunne tilbyde STU og øvrige erhvervsafklarende aktiviteter i virksomheden for at bringe flere borgere tættere på arbejdsmarkedet og uddannelse.

Mange har en tendens til at skævt til socialøkonomiske virksomheder, fordi de ikke altid tror på, at vi er professionelle nok og kan levere kvalitet i opgaveløsningen. Det betyder at vi ikke tages seriøst nok i forbindelse med virksomhedsdriften, og det er en barrierer vi skal over, når der skal indgås kontrakter og i forbindelse med salg af produkterne.

Indkomsten fra uddannelses- og beskæftigelsesforløb måtte heller ikke resultere i markante lavere priser af IT produkter og virke konkurrenceforvridende for andre IT forretninger på markedet.

De er hinandens forudsætninger for succes, men samtidig også hinandens barrierer for at opnå succes.

I de første år af NordVirk modtog vi en del donationer af brugt IT fra virksomheder, men nu foretrækker vi at købe brugt IT udstyr. Det giver os en mere markedsbaseret virksomhedsprofil. Vores første donation kom fra Telenor, og i dag har vi faste samarbejdsaftaler med virksomheder som eks. KMD, Aalborg Portland, Jysk Fynske Medier, Revision Limfjord, Sparekassen Kronjylland, VELA samt to store kommunale instanser m.fl. NordVirk er siden opstarten i 2013 desuden flyttet til Aalborg i større lokaler, som danner rammen om vores fysiske butik, Lager og Produktion, PC-værksted samt Teknologi- og Marketingværksted.

 

NordVirks arbejde med FN´s verdensmål
NordVirks DNA har altid understøttet den sociale og miljømæssige bæredygtighed samt FNs verdensmål, uden at det har været et aktivt tilvalg. I starten var det meget CSR-begrebet, som vi arbejdede ud fra, men den sociale og bæredygtige tankegang og strategi som implementeres i et stigende antal virksomheder, er uden tvivl med til at give NordVirk medvind i etableringen af nye partnerskaber og salg. Det samme gælder den almene borgers tilgang og holdning til genbrug, som vi ser komme til udtryk i salget af brugt IT-udstyr.

For NordVirk er det vigtigt, at der fremover er et fortsat fokus på kvalitet og udvikling af uddannelse og det pædagogiske arbejde. Sagt med andre ord, vil vi også i fremtiden fokusere endnu mere på den sociale bæredygtighed og især på Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse.

”Vores mission er hovedsageligt fortsat at øge unge mennesker med autismes muligheder for uddannelse og beskæftigelse via erhvervsrettede færdigheder som opnås og trænes i vores forretningsdel via arbejdet med brugt IT-udstyr” siger Direktør for NordVirk, Stepan Lee.

Det er dermed ikke et parameter at NordVirk vækster, og den vækst vi oplever sker på baggrund af en organisk vækst. Vækst er ikke målet i sig selv, det er kvalitet derimod.

I forhold til kvalitet, har Stepan Lee et par råd til kommende sociale iværksættere:

”Sørg for at professionalisere jeres socialøkonomiske virksomhedsdrift, og ansæt medarbejdere med de rigtige kompetencer”.

Som en uddybning på dette, fortæller Stepan, at mange socialøkonomiske virksomheder karakteriserer sig selv som socialøkonomiske uden at have en væsentlig erhvervsdrift men primært funderet på offentlig finansering ved at tilbyde arbejdstræning og uddannelsesforløb. Det er vigtigt, at den socialøkonomiske virksomhed kan eksistere uafhængigt af enten den forretningsmæssige eller pædagogiske del, ellers kommer virksomheden i ubalance. I den proces kræver det, at man er tålmodig, for det er først efter knap 10 år som socialøkonomisk virksomhed, at NordVirk kan præstere en 50 % fordeling, som har været vores store mål og ønske fra starten af. Og det er vi meget stolte at have opnået.

I samme forbindelse er det vigtigt, at man medtænker de rette kompetencer i virksomheden, da en virksomhed ikke kan baseres alene på pædagogik ligesom den ikke kan baseres alene på erhvervsdrift.

Man skal finde medarbejdere, som kan og vil både den forretningsmæssige såvel pædagogiske del. Det giver en mangfoldighed i virksomheden, og vi oplever en høj grad af medarbejdertrivsel, fordi arbejdsdagen giver indhold og mening på rigtig mange måder, slutter Stepan. På NordVirk er der 14 medarbejdere, heraf har 4 ansatte en autismediagnose, og 24 unge deltager via STU eller erhvervsforløb.

Læs mere om NordVirk på www.nordvirk.dk. Besøg NordVirks webshop på www.nordvirkit.dk eller følg dem på Facebook og LinkedIn.

FAKTA om Nordvirk
Adresse: Nålemagervej 5, 9000 Aalborgs
Telefon: 40 60 90 80
Email: nordvirk@nordvirk.dk
hjemmeside: https://nordvirk.dk
Organsationsform: Erhvervsdrivende fond og registreret socialøkonomisk virksomhed (RSV)
Etableringsår: 2013
Antal medarbejdere: 13 heraf, 5 af disse er ansat i fleksjob og 4 af dem er unge med autisme diagnoser (marts 2022)
Aktiviteter: Reparation og salg af computere, smartphones og tablets. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)   og Beskæftigelse og uddannelse (LAB)
24 unge deltager i STU eller erhvervsforløb. (marts 2022)
Verdensmål virksomheden arbejder aktivt med: Mål nr. 4 Kvalitetsuddannelse, mål nr. 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst mål nr. 12 bæredygtigt forbrug og produktion og mål nr. 17 Partnerskab for handling
Partnerskaber: NordVirk har bl.a. samarbejder med KMD, Sparrekassen Kronjylland og Revision Limfjorden

 

Back To Top