skip to Main Content

Pant-for-Pant: Flaskeindsamling skaber jobs og nye livsmuligheder for socialt udsatte

”Det giver et kæmpe løft for de her mennesker når de kan mærke at der er nogen der sætter pris på deres indsats. Og det er det løft, det boost som vi kan give dem ved at de får et arbejde der giver mening på SÅ mange måder…”

Ordene er Ali Hald Pedersens, og de mennesker han taler om er tidligere hjemløse og udsatte unge som arbejder med at indsamle dåser og flasker for den socialøkonomiske virksomhed Pant-for-Pant.

Ali Hald Pedersen er projektleder og står sammen med projektkoordinator Michelle Malou Jørgensen for den daglige drift af Pant-for-Pant, en selvstændig del af foreningen Hus Forbi som arbejder for at forbedre livsvilkårene for hjemløse og andre socialt udsatte – blandt andet ved at drive socialøkonomisk virksomhed.

Omdrejningspunktet for Pant-for-Pant er indsamling af flasker og dåser hos firmaer, organisationer og private der donerer deres pant til projektet. Den indtægt som genereres fra panten bruges til at ansætte udsatte unge og hjemløse til at afhente og aflevere de indsamlede flasker og dåser – og det videre overskud går til at understøtte Hus Forbi’s arbejde for socialt udsatte. De ansatte medarbejdere lønnes igennem Det Sociale Frikort, en ordning som betyder at de kan tjene op til 20.000 kr. på et år uden at blive modregnet i sociale ydelser.
Målgruppen i Pant-for-Pant er tidligere hjemløse og unge i alderen 20-30 år med forskellige sociale udfordringer, og formålet er at støtte de udsatte unge og tidligere hjemløse i at komme tættere på at blive selvforsørgende gennem arbejde, kompetenceløft og uddannelse – og i sidste ende at flest muligt fra målgruppen kommer i ordinært job.

Pant-for-Pant har base i København med adresse i Vanløse. Samtidig er der flere steder i landet opstartet mindre Pant-for-Pant projekter der kører efter samme formål og koncept men i øvrigt er selvstændige virksomheder: Pant-for-Pant Aarhus drives af Hus Forbi’s aarhusianske værested og foreningen Gadeliv, i Ålborg er der Pant-for-Pant aktiviteter under Cafe Parasollen, og i Helsingør drives Pant-for-Pant som del af Helsingør Kommunes Rådgivningstilbud 17A.

For dem der ansættes i Pant-for-Pant kan muligheden for en øget indtægt gøre en betydelig forskel i en hverdag med store udfordringer. Men som projektkoordinator Michelle Malou Jørgensen pointerer drejer det sig om mere end en lønindtægt:

”Ja det handler om jobs, og ja det er super vigtigt at få muligheden for at få et reelt arbejde – men det handler jo også om et værdigt liv og noget at stå op til. Her er der nogen der stoler på dem og regner med dem. Og det skaber en kæmpe glæde ved at de møder helt almindelige mennesker der klapper dem på skulderen når de henter flasker og siger at de er glade for deres arbejde.”

Samtidig kan Pant-for-Pant løse udfordringen med af komme af med dåser og flasker på en måde der gavner på flere parametre: fremfor at kunderne selv skal bruge tid og penge på at håndtere og aflevere panten kan man få det afhentet gratis og miljømæssigt forsvarligt, og ved at donere sin pant kan man gøre en positiv forskel for socialt udsatte mennesker uden at skulle have penge op af lommen. Som Ali Hald Pedersen peger på har den værdimæssige bundlinje for Pant-for-Pant derfor mange lag:

”Vi gør folk en tjeneste ved at hjælpe vores kunder af med pant uden at det koster dem penge, vi skaber indtægt til fordel for hjemløse, og vi gør en forskel for miljøet ved at flaskerne indleveres og genbruges.”

 

Donorer, partnere, frivillighed og fleksibilitet
Idéen til Pant-for-Pant startede oprindeligt via et initiativ fra ægteparret Mick og Marlene Øgendahl i samarbejde med Hus Forbi. Marlene Øgendahl blev inspireret af et pantindsamlingsprojekt i udlandet og foreslog at starte noget lignende op i Danmark, og herefter blev startkapitalen indsamlet, blandt andet ved at Mick Øgendahl donerede fra billetindtægterne fra sine standup-shows. Pant-for-Pant startede op i januar 2020 som en selvstændig virksomhed under foreningen Hus Forbi og blev etableret i sin nuværende form i efteråret 2021.

Indenfor det seneste år er kundeantal og omsætning steget markant, og aktuelt har Pant-for-Pant 432 faste kundeaftaler i København-området (dette tal inkluderer ikke private).

Den vigtigste samarbejdspartner er Dansk Retursystem der gratis stiller poser og sække til rådighed for de kunder som har en afhentningsaftale, og desuden har Pant-for-Pant deres egen pantstation hos indleveringen ved Dansk Retursystem hvor chaufførerne kan aflevere direkte. På den måde forenkles håndteringen af glas og flasker ved afhentning og aflevering, og både kunder og chauffører kan arbejde effektivt og professionelt.

Ud over indtægterne ved indsamling af flasker og dåser understøttes økonomien i Pant-for-Pant gennem en række sponsorer og fondsdonationer. Virksomheden råder over fire elbiler der er doneret via Augustinus-Fonden og Det Grønne Autohus i Hvidovre. En del virksomhedskunder støtter ikke kun ved at donere pant men også via forskellige typer af sponsorater, herunder virksomhederne Valcon, Accenture og Netsite.

Selvom målsætningen om så vidt muligt at blive selvforsørgende via ordinært arbejde er ens for alle der ansættes, så arbejdes der med stor fleksibilitet i den måde den enkelte person er ansat og i den indsats der i øvrigt tilbydes. Alle får tilknyttet en frivillig personlig mentor der kan bakke op, stille krav og løbende være i dialog omkring personlige udfordringer – men ellers er der ikke et fast forløb eller en model der bruges for alle. Antallet og hyppigheden af ture tilrettelægges efter den enkeltes aktuelle livssituation. Hos nogle fordeles deres ture mindre hyppigt fordi de måske har brug for at kunne strække den ekstra indtægt og tilknytningen til projektet over en længere periode, imens andre får flere ture på kortere tid hvis de klarer sig godt og har udsigt til i nær fremtid at kunne komme videre til andet arbejde.

Projektleder Ali Hald Pedersen har arbejdet med socialt udsatte i 25 år, han har stor erfaring med at få tingene til at fungere i en hverdag blandt mennesker med sociale udfordringer. Han understreger, at fleksibiliteten er afgørende både i omgangen med dem der ansættes og i projektet generelt:

”De socialt udsatte lever typisk i en hård hverdag der kan være præget af stor uforudsigelighed. Det skal man være indrettet på, og det er vi.”

Sociale møder der gør en forskel
Michelle Malou Jørgensen og Ali Hald Pedersen beskriver de ansattes forløb i Pant-for-Pant som ’en proces der giver dig nogle trædesten hvor du kan blive hjulpet videre i dit liv’. Og i den proces er fællesskabet og de sociale møder som opstår i løbet af arbejdsdagen afgørende i den positive udvikling for de mennesker det hele handler om.
Som ansat i Pant-for-Pant bliver man del af et arbejdsfællesskab hvor det sociale sammenhold fylder meget og hvor der tages afsat i en positiv følelse af ansvar for hinanden og for de gode formål som projektet står for – og som en del af arbejdet med at skabe fællesskabsfølelse spises der hver dag fælles morgenmad og frokost.
Samtidig giver indsamlingen af flasker og dåser anledning til sociale møder mellem dem der donerer panten og chaufførerne, hvor begge parter får en god oplevelse af i fællesskab at gøre noget godt og i tillæg møder mennesker fra en anden verden end den de selv kommer fra. Ali Hald Pedersen forklarer, at disse sociale møder giver de ansatte en vigtig og bekræftende erfaring med at være del af samfundet og gøre nytte:

”Det gør en stor forskel for vores chauffører når de kommer ud og opdager at folk er søde og tager godt imod dem… En af vores chauffører er 66 år, og jobbet har bare gjort en kæmpe forskel for ham – han siger ´Jeg har aldrig stolet på mig selv´, men nu kan han mærke at folk er super glade for at han kommer ud, og den der selvfølelse betyder jo alt…”

Og Michelle Malou Jørgensen supplerer:

”De får SÅ meget selvtillid af det her, de kan være helt ’høje’ når de kommer hjem efter en arbejdsdag – og det er det vi gerne vil give dem.”

Aktuelt har Pant-for-Pant cirka 15 personer ansat på det sociale frikort i København. Der arbejdes hele tiden på at ansætte flere, samtidig med at dem der allerede er ansat skal hjælpes videre mod ordinært arbejde. Og Ali Hald Pedersen glæder sig over at se at det kan lade sig gøre:

”I det sidste halve år er tre kommet videre i ordinært arbejde. Det er selvfølgelig nogle af dem der har det lettest, og det lyder måske ikke som mange, men det ER stadig mange når det handler om folk der har en del sociale udfordringer i deres hverdag. For nogle tager det længere tid og kræver mere end det gør for andre. Og vi arbejder for at hver eneste af dem kommer videre på et tidspunkt.”

Samarbejde og velvilje betyder alt
Pant-for-Pant har fået en stor kundekreds med en solid base af faste aftaler om afhænding af pant. Aktuelt kommer der 3-4 nye kunder hver uge, og virksomheden er hele tiden i dialog med kunderne der gerne vil hjælpe med alt hvad de kan. Michelle Malou Jørgensen fortæller:

”Vores kunder er hele tiden med til at sprede budskabet, og det er med til at vi løbende får nye henvendelser. Vi laver et opslag på LinkedIn som bliver delt af dem der bruger os og kender os, og det betyder at der hele tiden kommer nye kunder. Det går stærkt lige nu, og vi vil gerne finde vores egne ben og se hvad der kan ligge af muligheder for fremtiden.”

For Pant-for-Pant er det positive samarbejde med de forskellige typer af partnere afgørende for at tingene lykkes – og det med at dyrke samarbejdet er også det vigtigste råd som Ali Hald Pedersen vil give videre til andre sociale iværksættere:

”Det er bare så vigtigt at bruge sit netværk og turde at række ud. Og brug også dit netværk til at komme ud og blive klogere og se hvad der virker. Lad være med at kræve for meget af dine samarbejdspartnere fra starten. Du skal ikke bare regne med at dem du samarbejder med leverer det hele – du skal selv gøre dit arbejde, have styr på din forretningsplan og kende din målgruppe. Start med det I kan, og så kan I udvikle samarbejdet videre derfra.”

Ali Hald Pedersen siger at der ikke er en fastlagt køreplan for hvordan aktiviteterne i Pant-for-Pant skal udvikles fremover, men at der er mange gode muligheder og potentialer som der kan arbejdes videre med:

”Vi er fulde af idéer. Målet er at bruge det her til at få stadigt flere i arbejde og bygge stærkere broer til arbejdsmarkedet for den her gruppe mennesker. Vi har jo fået en meget bred kundekreds, og måske kan vi arbejde på at kunne hjælpe dem med andre services i fremtiden.”

Og Michelle Malou Jørgensen understreger, at Pant-for-Pant har et rigtig godt afsæt for det fremadrettede arbejde:

”Der er SÅ meget positivitet og god vilje omkring det her projekt. Det er meget overvældende at opleve hvor meget folk engagerer sig.

Tak til Ali Hald Pedersen og Michelle Malou Jørgensen for telefoninterview og lån af fotos.


Mere om Pant-for-Pant

Læs mere om Pant-for-Pant på: https://pantforpant.dk
Følg Pant-for-Pant på: Facebook Linkedin

Se indslag fra Tv2Lorry fra 2020 her
Se video om Pant-for-Pant Aarhus her
Se indslag fra Tv2Nord fra 2020 om donation af flasker til Café Parasollen i Ålborg her
Læs mere om Pant-for-Pant ordningen i Helsingør Kommunes Rådgivningstilbud 17A her
Læs mere om Hus Forbi på: https://husforbi.dk
Læs mere om Det Sociale Frikort her

Back To Top