skip to Main Content

Tid: Tirsdag d. 6. september 2022 kl. 15.00-16.30
Sted: Online – (link til og info om deltagelse i arrangementet udsendes til alle tilmeldte )

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt d. 6. september 2022  Webinar og  workshop om SEWF Verifikations ordning for socialøkonomiske virksomheder.
Arrangementet afholdes på engelsk og i samarbejde med Rummelig Genstart.
Der var 12 deltagere.


Til arrangementet gav Maeve Curtin fra Social Enterprise World Forum en detaljeret introduktion til Social Enterise World Forums Verifikation af socialøkonomiske virksomheder. Bagefter var der mulighed for at stille spørgsmål til Maeve Curtin.
I den efterfølgende workshop havde de deltagende danske socialøkonomiske virksomheder mulighed for at få guide og hjælp til første del af ansøgningsprocessen, nemlig at oprette en profil på platformen Good Market, hvor selve ansøgningsprocessen også forgår ved at udfylde en række spørgsmål. SEWF anvender Good Market platformen til verifikationen.
Se Maeve Curtins oplæg samt hendes svar på spørgsmål fra de deltagende socialøkonomiske virksomheder her
Se slides fra Mave Curtins oplæg her

Om SEWF verificeringsordningen
Social Enterprise World Forum (SEWF) har arbejdet sammen med partnere rundt om i verden for at udvikle en global verifikation af socialøkonomiske virksomheder. Målet er at gøre det lettere for socialøkonomiske virksomheder at få adgang til finansieringsmuligheder, pro bono og billigere serviceydelser og internationale muligheder i forhold til sociale indkøb.
Verificeringen er designet til at være let tilgængelig og overkommelig mht. pris. Socialøkonomiske virksomheder i Danmark har mulighed for at få en gratis verificering i en pilotfasen. Så hvis du ansøger inden d. 30. september 2022, kan din socialøkonomiske virksomhed blive en ”SEWF Verified Social Enterprise” uden omkostninger. Du skal blot betale den årlige afgift som pt. ligger på omkring 50 pund (435 DKK). SEWF vil anvende data fra pilotfasen til at beregne de faktiske omkostninger ved verificeringsordningen/certificeringen.
Målet er at man efter september 2022 vil holde prisen for den indledende verifikation under 75 pund (650 DKK) og prisen for den årlige fornyelse under 50 pund (435 DKK).
Flere oplysninger verifikationen kan findes her
Du kan også læse SED´s artikel om verifikationsordningen her
Sociale Entreprenører i Danmark vil sammen med samarbejdspartnere arbejde for at introducere SEWF´s verificering i Danmark som del af sin indsats omkring sociale indkøb.
Se yderligere oplysninger om Social Enterprise World Forum og Good Market nederst på siden.

Hvorfor lade sig verificere?
For danske socialøkonomiske virksomheder er ordningen interessant, fordi en SEWF verifikation kan være med til at skabe muligheder for at sælge produkter og serviceydelser til store internationale virksomheder i Danmark, og på sigt også uden for Danmark. Samtidig er man med til at bakke op om en global ordning, og bidrager på den måde til at styrke synligheden og troværdigheden for socialøkonomiske virksomheder internationalt. Og så bliver man naturligvis også del af et stort netværk med mulighed for erfaringsudveksling og samarbejder. Der er også tale om en ordning, som hele tiden udvikles, og hvor der er løbende kontrol med de virksomheder, der er eller søger om at blive verificeret. Vores nationale RSV registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder har modsat desværre ikke udviklet sig siden lanceringen i 2015.

Om Social Enterprise World Forum (SEWF)
Social Enterprise World Forum´s mål er at vækste den globale bevægelse for socialøkonomiske virksomheder for at fremskynde vores overgang til en ny global impact økonomi. Siden det første Social Enterprise World Forum blev afholdt i Edinburgh, Skotland i 2008, har SWEF´s arrangementer samlet tusindvis af mennesker fra hele verden for at opbygge fællesskab og kapacitet inden for den socialøkonomiske virksomheds sektor. Den årlige flagskibskonference bevæger sig rundt i verden til forskellige lande og har ud over Europa bl.a. været afholdt i afholdt i Etiopien, New Zealand, USA, Syd Afrika, Hong Kong og Brasilien.
Det, der startede som en årlig begivenhed, er nu vokset til en organisation, der tilbyder en række aktiviteter for at opbygge den globale socialøkonomiske virksomhedsbevægelse, herunder SEWF´s verifikationsprogram, et fællesskab for praktikere indenfor sociale indkøb (community of practice) og vidensdeling i form af et ressourcebibliotek, videobibliotek og forskning.
Læs mere om Social Enterprise World Forum på: https://sewfonline.com

Om Good Market
Good Market er en handelsplatform, der siden 2017 har gjort det nemmere for forbrugere at komme i kontakt med socialøkonomiske virksomheder, bæredygtige forretninger og andre i det de kalder for “den nye økonomi”.
I følge Good Market selv skal deres arbejde ses som en indsats i forhold til at arbejde mod en langsigtet bæredygtig økonomi, der ikke kun skal genere profit, men også skabe værdi for den enkelte.
For at sikre, at de rigtige aktører bliver involveret, har Good Market selv udviklet en verificering, der bedømmer virksomheder udfra bæredygtighedscertificeringer og best practices. Formålet er at skabe en gennemsigtighed for forbrugeren, der gør det nemmere at sikre at de rigtige virksomheder bliver involveret i platformen.
Platformen, der har base i Sri Lanka, og er sat op som en not-for-proft socialøkonomisk virksomhed, hvor et overskud vil blive geninvesteret i Good Market, for at kunne udvide det. I øjeblikket er der ca. 2.250 virksomheder fra 70 lande på platformen.
Læs mere om Good Market på: https://www.goodmarket.global

 

Arrangementet er del af Rummelig Genstart, som er støttet af Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

Back To Top