skip to Main Content

Webinar: EU´s Social Economy Action Plan – 2.3.2022

DKK0,00

Tid: Tirsdag d. 22. februar 2022 kl. 15.00-17.00
Sted: Online – (link til og info om deltagelse i arrangementet udsendes til alle tilmeldte d. 21. februar)
Pris: Arrangementet er gratis
Tilmelding: Via knappen “Tilføj kurv” eller hos Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk
Arrangementet afholdes i samarbejde med KooperationenReach for ChangeDISIE og Rummelig Genstart

Hvis du overvejer at starte en socialøkonomiske virksomhed, eller allerede er i gang og har brug for sparring og vejledning, så er der mulighed for at få hjælp.
“Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere” er en fortløbende arrangementrække, hvor sociale iværksættere kan få inspiration og konkret sparring.
Rummelig Genstart er sammen med Sociale Entreprenører i Danmark, Kooperationen, Reach for Change og DISIE gået sammen om at samle fagfolk og praktikere med viden om socialøkonomiske virksomheder indenfor forretningsudvikling, fundraising, coaching og afklaring, PR og branding, juridiske forhold mm. for at stille korte online vejlednings sessioner til rådighed for sociale iværksættere.
Sociale iværksættere kan deltage i et enkelt arrangement, men er også velkommen til at vende tilbage og få flere vejledningssessioner ved kommende arrangementer.

I til dette arrangement kan du få sparring med fagpersoner inden for:
– Fundraising – Lone Christiansen
– Fundraising og forretningsudvikling –
– Forretningsudvikling –
– Forretningsudvikling –
– Forretningsudvikling –
– Juridiske spørgsmål –
– Coaching og afklaring –
– Coaching og afklaring – Mads Damgaard
(hvis du ikke er helt afklaret omkring din ide er det en god ide at starte med Coaching).

Sparringen foregår i perioder af 30 minutter – og du kan vælge sparring med maks tre fagpersoner.
Send dine ønsker til os sammen med din tilmelding, så laver vi en tidsplan for dig og sender et link til arrangementet d. …

Har du spørgsmål om arrangementerne, kontakt Per Bach på
per@socialeentreprenorer.dk

Medlemskab af SED:
Medlemskab af SED fås ned til 30 kr om året
Mikromedlemskab 30kr årligt: https://socialeentreprenorer.dk/vare/micro-medlemskab/
Personligt medlemskab 100 kr årligt: https://socialeentreprenorer.dk/vare/personligt-medlemskab/

Læs mere om medlemskab af SED på: https://socialeentreprenorer.dk/bliv-medlem/

Læs mere om medlemskab af Kooperationen på: https://kooperationen.dk/medlemmer/bliv-medlem/

Mere om Reach for Change på: https://reachforchange.org/en

Mere om DISIE på:
https://disie.dk/da/

Læs mere om Rummelig Genstart på: www.rummeliggenstart.dk

Kategori:

Beskrivelse

Tid: Onsdag d. 2. marts 2022 kl. 15.00-16.00
Sted: online
Tilmelding: via Via knappen “Tilføj kurv” eller hos Per Bach per@socialeentreprenorer.dk
(link til og info om deltagelse i arrangementet udsendes til alle tilmeldte d. 28. februar)
Arrangementet afholdes i samarbejde mellem Rummelig Genstart, Komitéen for Socialøkonomi og Sociale Entreprenører i Danmark.


Baggrund

EU´s Social Economy Action Plan blev offentliggjort ved et pressemøde d. 9. december 2021, hvor den blev præsenteret af vicepræsident Valdis Dombrovskis og kommisær Nicolas Schmit.
Planen sætter retningen for udviklingen af det socialøkonomiske felt i Europa fra 2021-2030.
Handlingsplanen bygger videre på Social Business Initiative fra 2011 og Start-up and Scale-up Initiative fra 2016.
Med handlingsplanen EU-Kommissionen hjælpe organisationer i den europæiske socialøkonomi, med at udnytte deres økonomiske og jobskabende potentiale, såvel som dens bidrag til et retfærdig og inklusiv vækst og de grønne og digitale omstillinger vi står overfor.

I følge EU´s tal består den social økonomi i Europa af mere end 2,8 millioner organisationer som beskæftiger ca. 14 millioner mennesker, hvilket udgør ca. 6,3 % af arbejdsstyrken i EU.
Overordnet har den nye handlingsplan tre hoved indsatser:
1. Den skal skabe de rette betingelser for, at organisationer i socialøkonomiske sektor kan trives og udvikle sig.
2. Der skal skabes bedre muligheder for socialøkonomiske organisationer for at starte op og opskalere.
3. Det skal sikres at det europæiske socialøkonomiske felt og dets potentiale anerkendes
De tre punkter understøttes med en lang række initiativer.
Miia Rossi-Gray, EU-Kommissionens afdeling for Beskæftigelse, sociale forhold og inklusion gav ved et netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder i Kjellerup i november 2021 en kort introduktion til Handlingsplanen, der på det tidspunkt ikke var offentliggjort. Nu foreligger handlingsplanen, og Miia vil denne gang give en grundigere gennemgang af det konkrete indhold af Social Economy Action Plan, og hvilken betydning det har for det europæiske socialøkonomiske felt.
Vi har samtidig bedt Marianne Vind, der er medlem af Europa Parlamentet for Socialdemokratiet om at sige noget om, hvad den nye handlingsplan kan komme til at betyde i en dansk kontekst.


Program 

15.00-15.05
Velkomst
Anne Rahbek, Rummelig Genstart og Per Bach, Sociale entreprenører i Danmark

15.05-15.35
Hvad indeholder EU´s Social Economy Action Plan
Miia Rossi-Gray, EU-Kommissionens afdeling for Beskæftigelse, sociale forhold og inklusion (på engelsk)

15.35-15.45
Hvad betyder den nye handlingsplan i en dansk kontekst?
Marianne Vind, medlem af Europa Parlamentet for Socialdemokratiet

15.45-15.55
Spørgsmål og debat

15.55-16.00
Afrunding


Om oplægsholderne

Miia Rossi-Gray
Miia Rossi-Gray har siden 2019 arbejdet som policy officer for social økonomi i Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Inklusion i Europa-Kommissionen. Hun kom til Europa-Kommissionen i 2009.
Hun har en MA i internationale studier (University of Birmingham, UK) og en BSc i Economics (University of York, UK).

Marianne Vind
Marianne Vind er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Hun er hospitalslaborant, har en master i professionel kommunikation fra Roskilde Universitet og har fra 2011 til 2019 arbejdet som næstformand i HK/Privat.
I Europa-Parlamentet sidder Marianne Vind i Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater (S&D) og er medlem af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL).

 

Arrangementet er del af Rummelig Genstart, som er støttet af Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

 

Yderligere information

Tilmelding

Gratis, 100 kr

Back To Top