skip to Main Content

Tilbud og støtte til socialøkonomiske virksomheder regionalt, nationalt og europæisk – 5.10.2021

DKK0,00

kortere beskrivelse

Kategori:

Beskrivelse

Tid: Tirsdag d. 5. oktober 2021 kl. 14.00-17.00
Sted: Midtjylland Arena Midt, ”Terrassen”, Hasselvej 15, 8620 Kjellerup
Pris: Arrangementet er gratis
Tema og indhold: Støttemuligheder for socialøkonomiske virksomheder – gratis ressourcer og tilbud indenfor opkvalificering, PR og branding og facilitering af partnerskaber for socialøkonomiske virksomheder.
Tilmelding: Via knappen “Tilføj kurv” eller til Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk
Arrangementet afholdes i samarbejde mellem Rummelig Genstart, Kooperationen og Sociale Entreprenører i Danmark.

Dette netværksmøde er det første i regi af projekt Rummelig Genstart og det sidste i Projekt Rummelig imidt. Mødet bliver derfor både en afslutning af Rummelig imidts aktiviteter samt en præsentation af aktiviteterne i projekt Rummelig Genstart.
Der præsenteres i den anledning en række af de tilbud og støttemuligheder der er for socialøkonomiske virksomheder i regionen og resten af landet. Det drejer sig bl.a. om gratis ressourcer og tilbud indenfor opkvalificering, PR og branding og facilitering af partnerskaber for socialøkonomiske virksomheder.
Samtidig har vi fået en repræsentant fra Erhvervsstyrelsen og sekretariatet for Rådet for samfundsansvar og verdensmål, til at fortælle om de nationale ressourcer der lige nu er tilgængelige for socialøkonomiske virksomheder og en repræsentant fra EU-Kommissionen afdeling for Beskæftigelse, sociale forhold og inklusion til at fortælle om, hvad der sker i EU ift. socialøkonomiske virksomheder med udgangspunkt i den kommende Social Economy Action Plan. Begge deltager online.

Program

Kl. 14.00-14.05
Velkomst
Søren Larsen, Anne Rahbek, Per Bach (Arena Midt – Anders Hartvig)
Kl. 14.05-14.15
Præsentationsrunde (kort – navn og organisation)
Kl. 14.15-14.20
Nyt fra det socialøkonomiske felt ind og udland.
Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark
Kl. 14.20-14.35
Rundtur og præsentation af Arena Midt
Mie Hansen, Arena Midt
Kl. 14.35-15.05
Afslutning af projekt Rummelig imidt og opstart af projekt Rummelig Genstart
Søren Larsen og Anne Rahbek
Kl. 15.00-15.20
Kaffepause og netværk

Nationale ressourcer til socialøkonomiske virksomheder
15.20-15.35
Nationale ressourcer til socialøkonomiske virksomheder
René Kusier, Erhvervsstyrelsen (deltager online)

Regionale ressourcer og tilbud til socialøkonomiske virksomheder
Kl. 15.35-15.50
Rummelig Genstart: Nyhedsbrev fra Rummelig Genstart, Socialøkonomisk leverandørportal
Anne Rahbek
15.50-16.00
Virksomhedsforløb og vejledningsforløb
John Kvistgaard
16.00-16.10
Partnerskaber for sociale indkøb
Peter Kellermann Brandorff
16.10-16.20
Online vejledningsarrangementer
Netværksmøder
Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark
16.20-16.30
European Social Enterprise Monitor – dansk rapport
Social Enterprise Day 2021
Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark

Europæiske ressourcer i forhold til socialøkonomiske virksomheder
Kl. 16.30-16.45 (oplæg på engelsk)
EU´s planer i forhold til socialøkonomiske virksomheder introduktion til den kommende Social Economy Action Plan
Miia Rossi-Gray, Officer on Social Economy in DG Employment, Social Affairs and Inclusion of the European Commission.
(deltager online)

16.45-17.00
Opsamling og afslutning

 

Korte beskrivelser af ressourcer og tilbud der præsenteres på mødet:

Virksomhedssamarbejder og vejledningsforløb
Rummelig Genstart tilbyder i samarbejde med Kooperationen én-til-én vejledningsforløb, der hjælper virksomheder med at starte nye socialøkonomiske partnerskaber. Vejledningsforløbene varer fem måneder og gennemføres i perioden fra oktober 2021 til december 2022. Socialøkonomiske virksomheder kan søge om at deltage.
Læs mere her

Socialøkonomiske Leverandør Portal
Rummelig imidt projektet har arbejdet aktivt for, at offentlige ordregivere og øvrige i højere grad indkøber produkter og ydelser fra virksomheder, der tager et socialt ansvar og har led i indsatsen udviklet en Socialøkonomisk Leverandør Portal, hvor socialøkonomiske virksomheder i Region Midt kan registre sig med de produkter og services de tilbyder og på den måde blive synlige for indkøbere. Portalen fortsættes i under projekt Rummelig Genstart og gøres landsdækkende.
Læs mere her

Partnerskaber for sociale indkøb
En Rummelig Genstart indsats der ska styrke anvendelsen af sociale hensyn i kommunale indkøb samt at forbedre det gensidige kendskab og samarbejde mellem kommuner og socialøkonomiske virksomheder. Rummelig Genstart vil samle de danske kommuner, der ønsker at afsøge, hvordan de i højere grad kan indtænke sociale eller socialøkonomiske hensyn i deres indkøbspraksis.
Læs mere her

Online vejledningsarrangementer
Rummelig Genstart gennemfører i samarbejde med Sociale Entreprenører i Danmark og en række andre samarbejdspartnere en fortløbende række af online vejledningsarrangementer. Her kan sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder kan få inspiration og sparring af fagfolk og praktikere med viden om socialøkonomiske virksomheder indenfor forretningsudvikling, fundraising, coaching og afklaring, PR og branding, juridiske forhold mm.. Socialøkonomiske virksomheder kan melde sig til korte online vejlednings sessioner og få sparring ift. de udfordringer, som de står overfor.
Læs mere her

Arrangementer målrettet socialøkonomiske virksomheder (Netværksarrangementer mm.)
Rummelig Genstart afholder i samarbejde med Sociale Entreprenører i Danmark og en række andre samarbejdspartnere en række arrangementer målrettet socialøkonomiske virksomheder.
Arrangementerne afholdes over hele landet, men nogle af dem vil ligge i Region Midt.  De har til formål at løfte socialøkonomiske virksomheders viden og kompetence ift. at fremme vidensdeling og samarbejde mellem aktører i det socialøkonomiske felt, for at sikre at de forholdsvis få ressourcer, der er i feltet anvendes på bedst mulig vis til feltets samlede bedste.
Læs mere her

European Social Enterprise Monitor – dansk rapport (ESEMDK)
ESEMDK rapporten er en årlig statusrapport om socialøkonomiske virksomheder baseret på et detaljeret spørgeskema som danske socialøkonomiske virksomheder kan udfylde online. Rapporten er del af et europæisk projekt (ESEM), hvor foreløbig otte europæiske lande producerer årlige statusrapporter for socialøkonomiske virksomheder. Den danske rapport blev første gang udgivet i august 2021 – og udgives næste gang i maj 2022.
Læs mere her

Social Enterprise Day
Social Enterprise Day er en international dag, der skal skabe opmærksomhed på de positive effekter, som socialøkonomiske virksomheder skaber verden over. Dagen ligger i Global Entrepreneurship Week og falder i 2021 d. 11. november. Danske socialøkonomiske virksomheder kan være med til at sættefokus på sig selv ved at bruge 5 minutter på at deltage i den digitale kampagne der kører på sociale medier på dagen under #WhoKnew og #SocialEnterpriseDay.
Læs mere her

 

Arrangementet er del af Rummelig Genstart, som er støttet af Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

 

 

 

 

Yderligere information

Tilmelding

Gratis, 100 kr

Back To Top