skip to Main Content

Socialøkonomiske Partnerskaber 30.11.2023

kr.0,00

Tid: Tirsdag d. 22. februar 2022 kl. 15.00-17.00
Sted: Online – (link til og info om deltagelse i arrangementet udsendes til alle tilmeldte d. 21. februar)
Pris: Arrangementet er gratis
Tilmelding: Via knappen “Tilføj kurv” eller hos Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk
Arrangementet afholdes i samarbejde med KooperationenReach for ChangeDISIE og Rummelig Genstart

Hvis du overvejer at starte en socialøkonomiske virksomhed, eller allerede er i gang og har brug for sparring og vejledning, så er der mulighed for at få hjælp.
“Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere” er en fortløbende arrangementrække, hvor sociale iværksættere kan få inspiration og konkret sparring.
Rummelig Genstart er sammen med Sociale Entreprenører i Danmark, Kooperationen, Reach for Change og DISIE gået sammen om at samle fagfolk og praktikere med viden om socialøkonomiske virksomheder indenfor forretningsudvikling, fundraising, coaching og afklaring, PR og branding, juridiske forhold mm. for at stille korte online vejlednings sessioner til rådighed for sociale iværksættere.
Sociale iværksættere kan deltage i et enkelt arrangement, men er også velkommen til at vende tilbage og få flere vejledningssessioner ved kommende arrangementer.

I til dette arrangement kan du få sparring med fagpersoner inden for:
– Fundraising – Lone Christiansen
– Fundraising og forretningsudvikling –
– Forretningsudvikling –
– Forretningsudvikling –
– Forretningsudvikling –
– Juridiske spørgsmål –
– Coaching og afklaring –
– Coaching og afklaring – Mads Damgaard
(hvis du ikke er helt afklaret omkring din ide er det en god ide at starte med Coaching).

Sparringen foregår i perioder af 30 minutter – og du kan vælge sparring med maks tre fagpersoner.
Send dine ønsker til os sammen med din tilmelding, så laver vi en tidsplan for dig og sender et link til arrangementet d. …

Har du spørgsmål om arrangementerne, kontakt Per Bach på
per@socialeentreprenorer.dk

Medlemskab af SED:
Medlemskab af SED fås ned til 30 kr om året
Mikromedlemskab 30kr årligt: https://socialeentreprenorer.dk/vare/micro-medlemskab/
Personligt medlemskab 100 kr årligt: https://socialeentreprenorer.dk/vare/personligt-medlemskab/

Læs mere om medlemskab af SED på: https://socialeentreprenorer.dk/bliv-medlem/

Læs mere om medlemskab af Kooperationen på: https://kooperationen.dk/medlemmer/bliv-medlem/

Mere om Reach for Change på: https://reachforchange.org/en

Mere om DISIE på:
https://disie.dk/da/

Læs mere om Rummelig Genstart på: www.rummeliggenstart.dk

Kategori:

Beskrivelse

Tid: Torsdag d. 30. november  2023 kl. 15.00-17.00
Sted: Folkerummet, INSP!, Slagteristræde 9, 4000 Roskilde
Pris: Gratis
Tilmelding: Via knappen “Tilføj kurv” eller hos Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk
Arrangementet afholdes i samarbejde mellem, INSP! , Konsulenthuset for Socialøkonomi og Sociale Entreprenører i Danmark


Baggrund

Partnerskaber med traditionelle virksomheder kan være et virksomt middel til at udvikle og styrke sin socialøkonomiske virksomhed.
​Et socialøkonomisk partnerskab er et lokalt virksomhedssamarbejde. Typisk mellem en socialøkonomisk virksomhed og en virksomhed, der ønsker at tage et socialt ansvar. Kommunen og andre aktører kan også spille en rolle.
Et succesfuldt partnerskab kan skabe stor værdi og kan være med til at styrke både drift og omsætningen for begge partner. Samtidig kan det være med til at skabe samtidig beskæftigelse til mennesker, der har stået uden for arbejdsmarkedet. Partnerskaber kan også tage udgangspunkt i initiativer inden for f.eks. cirkulær økonomi, hvor private virksomheder leverer overskudsmaterialer bl.a. tekstiler til en socialøkonomisk virksomhed, som derefter anvender materialerne i produktion af nye produkter. Partnerskaber kan også tage udgangspunkt i et regulært handelssamarbejde, hvor en virksomhed mere aktivt bruger sine indkøb til at tage et øget socialt ansvar ved at købe flere varer fra en eller flere socialøkonomiske virksomheder og derigennem medvirker til at skabe flere jobs til udsatte mennesker eller forbedre miljøet.
Man kan læse mere om partnerskaber på Cabis hjemmeside her
Hensigten med arrangementet er at sætte fokus på og give inspiration til, hvordan lokale socialøkonomiske virksomheder kan udvikle sig gennem samarbejder med private virksomheder. Eller hvordan et muligt partnerskab kan danne grundlag for udviklingen af en ny socialøkonomisk virksomhed

 

Program (foreløbigt)

15.00-15.10
Velkommen
Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark
15.10-15.20
Præsentations runde
15.20-15.40
Gode eksempler – succesfulde socialøkonomiske partnerskaber fra ind- og udland
15.40-16.00
Potentialer for partnerskaber på basis af traditionelle virksomheders værdikæder
Trine Faber Velling, Konsulenthuset for Socialøkonomi
15.00-16.10
Ny verificerings mulighed for danske socialøkonomiske virksomheder – SEWF verified
Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark
16.10-16.20
Spørgsmål og svar
16.20-16.55
Hvordan udvikles det gode partnerskab? Dialog med udgangspunkt i de deltagende projekter og virksomheder.
16.55-17.00
Afrunding

 

Yderligere information

Tilmelding

Gratis, 100 kr

Back To Top