skip to Main Content

Socialøkonomiske partnerskaber – danske eksempler 7.6. 2022

DKK0,00

Tid: Tirsdag d. 22. februar 2022 kl. 15.00-17.00
Sted: Online – (link til og info om deltagelse i arrangementet udsendes til alle tilmeldte d. 21. februar)
Pris: Arrangementet er gratis
Tilmelding: Via knappen “Tilføj kurv” eller hos Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk
Arrangementet afholdes i samarbejde med KooperationenReach for ChangeDISIE og Rummelig Genstart

Hvis du overvejer at starte en socialøkonomiske virksomhed, eller allerede er i gang og har brug for sparring og vejledning, så er der mulighed for at få hjælp.
“Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere” er en fortløbende arrangementrække, hvor sociale iværksættere kan få inspiration og konkret sparring.
Rummelig Genstart er sammen med Sociale Entreprenører i Danmark, Kooperationen, Reach for Change og DISIE gået sammen om at samle fagfolk og praktikere med viden om socialøkonomiske virksomheder indenfor forretningsudvikling, fundraising, coaching og afklaring, PR og branding, juridiske forhold mm. for at stille korte online vejlednings sessioner til rådighed for sociale iværksættere.
Sociale iværksættere kan deltage i et enkelt arrangement, men er også velkommen til at vende tilbage og få flere vejledningssessioner ved kommende arrangementer.

I til dette arrangement kan du få sparring med fagpersoner inden for:
– Fundraising – Lone Christiansen
– Fundraising og forretningsudvikling –
– Forretningsudvikling –
– Forretningsudvikling –
– Forretningsudvikling –
– Juridiske spørgsmål –
– Coaching og afklaring –
– Coaching og afklaring – Mads Damgaard
(hvis du ikke er helt afklaret omkring din ide er det en god ide at starte med Coaching).

Sparringen foregår i perioder af 30 minutter – og du kan vælge sparring med maks tre fagpersoner.
Send dine ønsker til os sammen med din tilmelding, så laver vi en tidsplan for dig og sender et link til arrangementet d. …

Har du spørgsmål om arrangementerne, kontakt Per Bach på
per@socialeentreprenorer.dk

Medlemskab af SED:
Medlemskab af SED fås ned til 30 kr om året
Mikromedlemskab 30kr årligt: https://socialeentreprenorer.dk/vare/micro-medlemskab/
Personligt medlemskab 100 kr årligt: https://socialeentreprenorer.dk/vare/personligt-medlemskab/

Læs mere om medlemskab af SED på: https://socialeentreprenorer.dk/bliv-medlem/

Læs mere om medlemskab af Kooperationen på: https://kooperationen.dk/medlemmer/bliv-medlem/

Mere om Reach for Change på: https://reachforchange.org/en

Mere om DISIE på:
https://disie.dk/da/

Læs mere om Rummelig Genstart på: www.rummeliggenstart.dk

Kategori:

Beskrivelse

Tid: Tirsdag d. 7. juni 2022 kl. 15.00-17.00
Sted: Posthuset, Banegårdspladsen Kolding
Pris: Arrangementet er gratis
Tilmelding: via knappen “Tilføj kurv” eller hos Per Bach email per@socialeentreprenorer.dk
Arrangementet afholdes i samarbejde mellem Rummelig Genstart, Kooperationen, Kolding Kommune og Sociale Entreprenører i Danmark

Dette arrangement er rettet mod:

  • Traditionelle virksomheder, der er interesseret i at styrke sit sociale ansvar gennem samarbejder med socialøkonomiske virksomheder.
  • Socialøkonomiske virksomheder og iværksættere, der er interesseret i at styrke forretningen gennem partnerskaber med traditionelle virksomheder
  • Andre med interesse i socialøkonomiske partnerskaber

Til arrangement vil vi se nærmere på forskellige danske eksempler på partnerskaber mellem socialøkonomiske- og traditionelle virksomheder. Der bliver også sat fokus på de forskellige muligheder og fordele, der er for både traditionelle og socialøkonomiske virksomheder i forhold til danne partnerskaber.
Kooperationen tilbyder i perioden fra oktober 2021 til december 2022 gennem projekt Rummelig Genstart et fem måneders én-til-én vejledningsforløb, der hjælper virksomheder med at starte nye socialøkonomiske partnerskaber. Virksomheder kan frem til d. 26. juni 2022 ansøge om at deltage i forløbene her
Et eksempel på et socialøkonomisk partnerskab, som også har været gennem forløbet, er partnerskabet mellem Woods by HUMAN Results og Birch Ejendomme. Her laver Woods plantekasser til Birch Ejendomme af det resttræ, som er tilovers fra Birch Ejendommes byggepladser og samtidig skabes job til unge udsatte.

Posthuset – en socialøkonomisk hub
Arrangementet starter med en kort rundvisning i Posthuset. Kolding Kommune købte Posthuset i 2020 og det er tanken at huset skal være en fysisk ramme for socialøkonomiske virksomheder i en 3 årig periode. Huset skal fungere som et fysisk fælleskab, hvor der udvikles helt nye strategiske partnerskaber mellem socialøkonomiske virksomheder, kommercielle virksomheder, sociale iværksættere og uddannelsesinstitutioner og dermed en innovativ ramme, hvor der udvikles nye samfundsløsninger med fokus på sociale-, bæredygtige-, kulturelle- samt beskæftigelses og miljømæssige effekter.
En række af de virksomheder, som holder til i Posthuset deltager i Kooperationens vejledningsforløb. Enkelte af de partnerskaber der er dannet på basis af disse forløb vil også blive præsenteret ved arrangementet.

Om socialøkonomiske partnerskaber
​Et socialøkonomisk partnerskab er et lokalt virksomhedssamarbejde. Typisk mellem en socialøkonomisk virksomhed og en virksomhed, der ønsker at tage et socialt ansvar. Kommunen og andre aktører kan også spille en rolle.
Et succesfuldt partnerskab kan skabe stor værdi og kan være med til at styrke både drift og omsætningen for begge partner. Samtidig kan det være med til at skabe samtidig beskæftigelse til mennesker, der har stået uden for arbejdsmarkedet.
Læs mere om socialøkonomiske partnerskaber på Rummelig Genstarts hjemmeside her

 

Program – foreløbigt

15.00-15.05
Velkomst
15.05-15.35
Rundvisning og introduktion til Posthuset
15.35-15.45
Rummelig Genstarts arbejde med at skabe socialøkonomiske partnerskaber
Per Bach, Anne Rahbek
15.45-16.00
Case 1: Multifoods
Anette Møller Therkelsen (bekræftet)
16.00-16.15
Case 2: Incita
Maj-Britt Degn Christensen (ikke endeligt bekræftet)
16.15-16.30
Case 3: I Tråd med Verden´s partnerskab med Elis
Martha Ozmec, deltager online (bekræftet)
16.30-16.45
Case 4: Råt&Godt´s partnerskaber
Christian Helweg, deltager online (bekræftet)
16.45-17.00
Spørgsmål og debat

Yderligere information

Tilmelding

Gratis, 100 kr

Back To Top