skip to Main Content

Socialøkonomiske forretningsmodeller 6.10. 2022

kr.0,00

Tid: Tirsdag d. 22. februar 2022 kl. 15.00-17.00
Sted: Online – (link til og info om deltagelse i arrangementet udsendes til alle tilmeldte d. 21. februar)
Pris: Arrangementet er gratis
Tilmelding: Via knappen “Tilføj kurv” eller hos Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk
Arrangementet afholdes i samarbejde med KooperationenReach for ChangeDISIE og Rummelig Genstart

Hvis du overvejer at starte en socialøkonomiske virksomhed, eller allerede er i gang og har brug for sparring og vejledning, så er der mulighed for at få hjælp.
“Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere” er en fortløbende arrangementrække, hvor sociale iværksættere kan få inspiration og konkret sparring.
Rummelig Genstart er sammen med Sociale Entreprenører i Danmark, Kooperationen, Reach for Change og DISIE gået sammen om at samle fagfolk og praktikere med viden om socialøkonomiske virksomheder indenfor forretningsudvikling, fundraising, coaching og afklaring, PR og branding, juridiske forhold mm. for at stille korte online vejlednings sessioner til rådighed for sociale iværksættere.
Sociale iværksættere kan deltage i et enkelt arrangement, men er også velkommen til at vende tilbage og få flere vejledningssessioner ved kommende arrangementer.

I til dette arrangement kan du få sparring med fagpersoner inden for:
– Fundraising – Lone Christiansen
– Fundraising og forretningsudvikling –
– Forretningsudvikling –
– Forretningsudvikling –
– Forretningsudvikling –
– Juridiske spørgsmål –
– Coaching og afklaring –
– Coaching og afklaring – Mads Damgaard
(hvis du ikke er helt afklaret omkring din ide er det en god ide at starte med Coaching).

Sparringen foregår i perioder af 30 minutter – og du kan vælge sparring med maks tre fagpersoner.
Send dine ønsker til os sammen med din tilmelding, så laver vi en tidsplan for dig og sender et link til arrangementet d. …

Har du spørgsmål om arrangementerne, kontakt Per Bach på
per@socialeentreprenorer.dk

Medlemskab af SED:
Medlemskab af SED fås ned til 30 kr om året
Mikromedlemskab 30kr årligt: https://socialeentreprenorer.dk/vare/micro-medlemskab/
Personligt medlemskab 100 kr årligt: https://socialeentreprenorer.dk/vare/personligt-medlemskab/

Læs mere om medlemskab af SED på: https://socialeentreprenorer.dk/bliv-medlem/

Læs mere om medlemskab af Kooperationen på: https://kooperationen.dk/medlemmer/bliv-medlem/

Mere om Reach for Change på: https://reachforchange.org/en

Mere om DISIE på:
https://disie.dk/da/

Læs mere om Rummelig Genstart på: www.rummeliggenstart.dk

Kategori:

Beskrivelse

Tid: Torsdag d. 6. oktober 2022 kl. 15.00-17.00
Sted: KAB Huset, Enghavevej 81, 2450 København SV
Pris: Arrangementet er gratis
Tilmelding: Via knappen “Tilføj kurv” eller hos Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk tlf. 40 11 86 40
Arrangementet afholdes i et samarbejde mellem Rummelig Genstart, KAB, Konsulenthuset for Socialøkonomi og Sociale Entreprenører i Danmark.


Baggrund

Forretningsplanen er fundamentet for enhver virksomhed. Den samler og giver overblik over alle de elementer, som udgør virksomheden og dens drift. Forretningsplanen udgør med andre ord det grundlæggende design for virksomheden.
Derfor er udformningen af de forskellige elementer i forretningsplanen vigtige i forhold til at sikre, at man får en sund og og velfungerende virksomhed.
Arbejdet med at udvikle sin virksomheds socialøkonomiske forretningsmodel er en fortløbende proces, som både kan være styret af interne faktorer, som man selv kan styre og eksterne faktorer som man ikke selv er herre over. Mange virksom heder har f.eks. oplevet at måtte lave om på sin forretningsmodel i forbindelse med Corona. De er måske gået fra fysiske tilbud til digitale tilbud (arrangementer, foredrag, vejledning, behandling mm..) eller fra servering i restaurant til catering virksomhed. Under alle omstændigheder er det vigtigt hele tiden at være opmærksom på om ens forretningsplan er up-to-date med virkeligheden og giver de best mulige forudsætninger for at ens virksomhed er bæredygtig både i økonomisk henseende og med hensyn til den sociale impact man ønsker at opnå.

Til dette arrangement vil vi gå mere i dybden med, hvordan socialøkonomiske forretningsmodeller kan se ud og hvordan man kan arbejde med dem konkret.
Vi vil give en præsentation af forskellige socialøkonomiske forretningsmodeller og se på konkrete cases fra udlandet og fra Danmark. Vi vil også se på de værktøjer, man kan bruge til at arbejde med dem, f.eks. Socialøkonomisk Business Model Canvas, som også er udgangspunkt for de danske cases.

Til arrangementet udleveres værktøjer til udarbejdelse af en socialøkonomisk forretningsmodel (trykte Social business Model canvases, eller online adgang).

Arrangementet henvender sig til:

  • Eksisterende socialøkonomiske virksomheder, der kunne tænke sig at få mere overblik over og at gå lidt mere i dybden med deres forretningsmodel.
  • Startups der vil udarbejde en forretningsmodel
  • Alle med generel interesse i socialøkonomiske forretningsmodeller

 

Program 

15.00-15.05
Velkomst
Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark og Anna Lilje Flyverbom Nordgreen, KAB
15.05-15.25
Eksempler på socialøkonomiske forretningsmodeller og udenlandske cases
Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark
15.25-15.45
Introduktion til Socialøkonomisk Business Model Canvas og opmærksomhedspunkter i arbejdet med det
Marco D´Andrea, Konsulenthuset for Socialøkonomi
15.45-16.05
Case 1. People Like Us
Lars Carlsen, stifter af People Like
Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark
16.05-16.25
Case 2. VOKS
Fenja Kristina Lystlund, daglig leder i VOKS
16.25-16.40
Almennyttige boligorganisationer som del af den socialøkonomiske forretningsmodel
Sanne Kjær, kundedirektør i KAB
16.40-16.55
Spørgsmål diskussion
16.55-17.00
Afslutning

 

Yderligere information:
Socialøkonomisk business model canvas, udviklet af Mogens Thomsen, kan downloades fra hjemmesiden startupsvar.dk.
Download her!

 

Arrangementet er del af Rummelig Genstart, som er støttet af Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

 

Yderligere information

Tilmelding

Gratis, 100 kr

Back To Top