skip to Main Content

Samarbejde mellem socialøkonomiske virksomheder i Region Midt 2 – 19.01.2023

kr.0,00

kortere beskrivelse

Beskrivelse

Tid: Torsdag d. 19. januar kl. 15.00-16.30
Sted: Online (link til og info om deltagelse i arrangementet udsendes til alle tilmeldte senest d. 18. januar 2023)
Pris: Arrangementet er gratis
Tilmelding: Via knappen “Tilføj kurv” eller hos Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk
Arrangementet er åbent for alle socialøkonomiske virksomheder, der er interesseret i at samarbejde med andre socialøkonomiske virksomheder i Region Midt. (Også selv om man ikke har deltaget i det første arrangement).
Arrangementet afholdes i samarbejde mellem Sociale Entreprenører i Danmark og Rummelig Genstart

Dette arrangement er en opfølgning på det arrangement “Samarbejder mellem socialøkonomiske virksomheder i Region Midt”, som sociale Entreprenører i Danmark i samarbejde med FO-Aarhus og Rummelig Genstart afholdt d. 23. november 2022.  Arrangementet blev afholdt hos FO-Aarhus og der deltog 10 socialøkonomiske virksomheder fra Region Midt.

Socialøkonomiske virksomheder, som ikke har deltaget i det første arrangement er meget velkomne til dette arrangement, hvis man har interesse i samarbejder med andre socialøkonomiske virksomheder i regionen.
Indsend gerne en oversigt over de produkter (produkttyper) og serviceydelser virksomheden tilbyder og skriv hvilke former for samarbejder i er interesserede i at indgå med andre socialøkonomiske virksomheder til Per Bach på email  per@socialeentreprenorer.dk
Oplysningerne bruges til at lave en oversigtsliste – der kan tages udgangspunkt i mht. at finde samarbejdsmuligheder.

 Baggrund
At drive en socialøkonomisk virksomhed kan være udfordrende, fordi der skal tages hensyn til flere bundlinier ud over den økonomiske. Og to et halvt år med Corona har ikke gjort det nemmere.
Samtidig har den politiske opmærksomhed på socialøkonomiske virksomheders potentiale stået stille de seneste år.
Alt i alt er der god grund til at feltet for socialøkonomiske virksomheder kigger indad, og ser på om virksomhederne f.eks. gennem større samarbejde kan styrke sig selv og feltet generelt.
Til arrangementet var det derfor intentionen at se på hvilke muligheder der er for, at de socialøkonomiske virksomheder i Region Midt kan øge deres samarbejde til fælles bedste.
Samarbejdsmuligheder kunne f.eks. omfatte:

  • Fælles markedsføring af virksomhederne
  • Fælles henvendelser til medier og offentlighed
  • Samarbejder om at afsætte produkter og ydelser til private kunder
  • Samarbejder om at afsætte produkter og ydelser til offentlige kunder
  • Etablering af en løbende dialog med det offentlige med henblik på at få områdets kommuner til at blive fast aftager af de socialøkonomiske virksomheders ydelser
  • Oprette og vedligeholde en fælles portal for markedsføring

Til dette 2. arrangement vil vi se mere konkret på samarbejdsmuligheder. F.eks. et forslag om at udvikle en gavekurv med varer fra flere socialøkonomiske virksomheder, men også hvordan de socialøkonomiske virksomheder mere konkret kan komme til at udveksle erfaringer og diskuteret udfordringer, hvordan flere socialøkonomiske virksomheder kan stå sammen om fælles markedsføring, henvendelser til kommune og til politikere mm..

Som tidligere nævnt har det været et ønske få  lavet en oversigt med de forskellige deltagende virksomheders produkter og servicydelser samt hvilke samarbejder, man gerne vil have med andre socialøkonomiske virksomheder.
Sociale Entreprenører i Danmark står for løbende at samle oplysningerne i et oversigtsskema, der sendes til alle deltagere efterfølgende. Skemaet kan udvides løbende, hvis deltagergruppen udvides med flere socialøkonomiske virksomheder.

Ud over at se mere konkret på samarbejdsmuligheder, vil der også være mulighed for at dele deltagerne op i mindre grupper i forhold til, hvad man ønsker at samarbejde omkring.

Herunder følger en kort præsentation af de socialøkonomiske virksomheder som deltog i “Samarbejde mellem socialøkonomiske virksomheder i Region Midt” arrangementet d. 23. november 2022.

Sisse Høy Simonsen, Special Minds og Vækstpark for Socialøkonomi
Special Minds og Vækstpark for Socialøkonomi er del af Den Sociale Udviklingsfond
Special Minds er en registreret socialøkonomisk virksomhed beliggende i Viby ved Aarhus. IT-virksomheden beskæftiger mennesker med en autisme profil/ aspergers syndrom, der har haft vanskeligt ved at finde fod, der har haft vanskeligt ved at finde fodfæste på det traditionelle arbejdsmarked på trods af deres mange styrker som høj intelligens, evnen til at arbejde vedholdende og deres unikke sans for detaljer, genkendelse af mønstre og deres strukturerede, logiske og kreative tankegang. Virksomheden har afdelinger i Silkeborg, Kolding og Aalborg.
Sisse fortalte at hun er underviser på en IT-linje hos Special Minds og deltog på vegne af Kamille Ebbe.
Hun nævnte også at Vækstpark for Socialøkonomi skriver forskellige artikler om socialøkonomi – herunder portrætter af socialøkonomiske virksomheder. De kan findes på Vækstparkens hjemmeside under punktet Socialøkonomisk Nyt.

Anne Stecher, FlexVirk ApS
FlexVirk er en socialøkonomisk virksomhed i Randers, som sælger flex- og skånejobberes ydelser på timebasis.
FLesVirk tilbyder til hjælp til praktiske opgaver som rengøring og havehjælp og til administrative opgaver som bogføring, kommunikation og regnskab til både private og virksomheder.
Anne fortalte, at hun meget gerne vil udveksle erfaringer med andre i forhold til at opnå overenskomster med fagforeninger.

Lene Grue-Sørensen, Blindes Arbejde Aarhus
Blindes Arbejde i Aarhus er del af den erhvervsdrivende fond Blindes Arbejde – stiftet i 1929. Fonden er samtidig en landsdækkende produktionsvirksomhed, hvis hovedformål er at beskæftige blinde og svagsynede personer indenfor fremstilling af håndgjorte børster og koste, vævning, håndfletning af kurve og stolesæder samt butiksarbejde. Blindes Arbejde har også afdelinger i København, Horsens og Odense.

Anne Enevold Henriksen, Kaffé Fair Aarhus
Kaffé Fair Aarhus er en kantinevirksomhed, der har til huse hos Brabrand Boligforening og som oplæring og jobmuligheder for mennesker med forskellige former for udfordringer. Virksomheden er del af FO-Aarhus.
Anne er meget interesseret i samarbejder der kan være med til at øge salget, hvilket vil give Kaffé Fair mulighed for at hjælpe flere udsatte mennesker gennem ansættelse.

Sofie Mathisen, Social Foodies Aarhus
Social Foodies er en socialøkonomisk virksomhed, som hjælper socialt udsatte gennem relevante projekter både i Afrika og Danmark. Virksomheden sælger bla. is, chokolade, flødeboller, bagværk og nødder og for at skabe overskud til investering i projekter, som sikrer uddannelse og arbejdspladser. Virksomheden involverer sig i hele værdikæden fra små bøndernes arbejde til de færdige produkter.
Social Foodies´ har butikker beliggende på Frederiksberg og Østerbro samt i Lyngby, Hellerup, Ordrup, Vedbæk og i Aarhus.
Sofie nævnte at Social Foodies netop har været gennem en konkurs, men har fundet nye investorer og kører videre. SOfie havde medbragt smagsprøver på nogle af Social Foodies lækre varer.

Anne Cathrine Ressem og Hanne Lund-Nielsen, Kamoon
Kamoon er en socialøkonomisk restaurant og catering virksomhed i Holstebros største almennyttige boligområde, som har til formål at skabe beskæftigelse og uddannelse for områdets udfordrede unge og voksne og især har fokus på flygtninge indvandre kvinder. Anne Catrine nævnte at Kamoon mangler andre ant netværke med i Holstebro og derfor er meget interesserede i udveksling og samarbejde med andre socialøkonomiske virksomheder i regionen.

Poul Kristensen, Fair Trade Gruppen, Fair Trade Butik Bazaren
Fair Trade Gruppen drives af U-landsforeningen Svalernes afdeling i Århus. Fair Trade Gruppen har 45 års erfaring med Fair Trade og er formentlig Danmarks ældste Fair Trade-importør.
Poul havde et konkret forslag til samarbejde. Flere socialøkonomiske virksomheder kunne gå sammen om at udvikle, markedsføre og sælge en gavekurv, som samler varer fra flere forskellige socialøkonomiske virksomheder. Kurven kan tilbydes til virksomheder, kommuner og private kunder.

Stig Christensen, Skejby Rangers
Skejby Rangers er en registreret socialøkonomisk virksomhed, som består af fleksjobansatte medarbejdere. Vi tilbyder virksomheder et bredt udvalg af serviceydelser, inden for f.eks.; ejendomsservice, transport, grøn service, ompolstring af kontormøbler og meget mere. Virksomheden er del af FO-Aarhus.

Torben Dreier, FO-Aarhus
FO-Aarhus er et oplysnings forbund, en socialøkonomisk virksomhed med en bred vifte af projekter, aktiviteter, undervisning, debat, events og meget andet.. FO-Aarhus har flere socialøkonomiske virksomheder under sine vinger bl.a. Øens Madhus, KaffeFair og Skejby Rangers.
Torben nævnte at nogen af de ting som FO-Aarhus kan byde ind med i et samarbejde er Regnskabshjælp/bogføring lokaler. FO-Aarhus har ca. 18.000m2 lokaler på forskellige lokationer i Aarhus.

 

 

Arrangementet er støttet af FO-Aarhus debatpulje og er del af Rummelig Genstart, som er støttet af Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

 

Yderligere information

Tilmelding

Gratis, 100 kr

Back To Top