skip to Main Content

Introduktion til FN´s verdensmål og til Inner Development Goals 15.9. 2022

kr.0,00

Tid: Tirsdag d. 22. februar 2022 kl. 15.00-17.00
Sted: Online – (link til og info om deltagelse i arrangementet udsendes til alle tilmeldte d. 21. februar)
Pris: Arrangementet er gratis
Tilmelding: Via knappen “Tilføj kurv” eller hos Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk
Arrangementet afholdes i samarbejde med KooperationenReach for ChangeDISIE og Rummelig Genstart

Hvis du overvejer at starte en socialøkonomiske virksomhed, eller allerede er i gang og har brug for sparring og vejledning, så er der mulighed for at få hjælp.
“Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere” er en fortløbende arrangementrække, hvor sociale iværksættere kan få inspiration og konkret sparring.
Rummelig Genstart er sammen med Sociale Entreprenører i Danmark, Kooperationen, Reach for Change og DISIE gået sammen om at samle fagfolk og praktikere med viden om socialøkonomiske virksomheder indenfor forretningsudvikling, fundraising, coaching og afklaring, PR og branding, juridiske forhold mm. for at stille korte online vejlednings sessioner til rådighed for sociale iværksættere.
Sociale iværksættere kan deltage i et enkelt arrangement, men er også velkommen til at vende tilbage og få flere vejledningssessioner ved kommende arrangementer.

I til dette arrangement kan du få sparring med fagpersoner inden for:
– Fundraising – Lone Christiansen
– Fundraising og forretningsudvikling –
– Forretningsudvikling –
– Forretningsudvikling –
– Forretningsudvikling –
– Juridiske spørgsmål –
– Coaching og afklaring –
– Coaching og afklaring – Mads Damgaard
(hvis du ikke er helt afklaret omkring din ide er det en god ide at starte med Coaching).

Sparringen foregår i perioder af 30 minutter – og du kan vælge sparring med maks tre fagpersoner.
Send dine ønsker til os sammen med din tilmelding, så laver vi en tidsplan for dig og sender et link til arrangementet d. …

Har du spørgsmål om arrangementerne, kontakt Per Bach på
per@socialeentreprenorer.dk

Medlemskab af SED:
Medlemskab af SED fås ned til 30 kr om året
Mikromedlemskab 30kr årligt: https://socialeentreprenorer.dk/vare/micro-medlemskab/
Personligt medlemskab 100 kr årligt: https://socialeentreprenorer.dk/vare/personligt-medlemskab/

Læs mere om medlemskab af SED på: https://socialeentreprenorer.dk/bliv-medlem/

Læs mere om medlemskab af Kooperationen på: https://kooperationen.dk/medlemmer/bliv-medlem/

Mere om Reach for Change på: https://reachforchange.org/en

Mere om DISIE på:
https://disie.dk/da/

Læs mere om Rummelig Genstart på: www.rummeliggenstart.dk

Kategori:

Beskrivelse

Tid: Torsdag d. 15. september 2022 kl. 15.00-17.00
Sted: Stiften Lounge, FO-Byen, Frederiksgade 78C, 8000 Aarhus C
Pris: Arrangementet er gratis
Tilmelding: Via knappen “Tilføj kurv” eller hos Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk
Arrangementet afholdes i samarbejde med FO-Aarhus.

Baggrund
FN´s 17 verdensmål er efterhånden kendte af de fleste. Rigtig mange virksomheder og organisationer har taget dem til sig og arbejder med dem på forskellige niveauer. Men målene kan sikkert sagtens tåle en opfriskning. Under alle omstændigheder er der her næsten halvvejs gennem den periode, som er sat af til at nå målene (i 2030) – på mange punkter langt igen. Det gælder bl.a. i forhold til klima og biodiversitet men også mange andre af målene, hvor det går for langsomt eller i den forkerte retning. FN´s Klimapanel (IPCC) har f.eks. i sin rapport fra foråret 2022 sagt, at vi har 3 år til at knække klimakurven. Derfor er det vigtigt at både virksomheder og private tager et større ansvar for at bidrage til at indfri FN´s verdensmål.

Inner Development Goals
Vores systemer og tilgange ser på mange måder ikke ud til at være tilstrækkelige i forhold til at løse de problemer vi står overfor. Som vi jo vel at mærke selv har skabt. Derfor – hvis vi skal indfri FN´s 17 verdensmål og gennemføre en global bæredygtig omstilling, så kan det ikke ske uden at der samtidig sker en indre menneskelig udvikling.
Det er baggrunden for initiativet Inner Development Goals (IDG). Man kunne også kalde dem de Indre Verdensmål.
IDG er en ramme med 23 indre kompetencer og kvaliteter (mål), fordelt på fem kategorier, der er nødvendige for at kunne arbejde effektivt med at indfri komplekse problemstillinger som dem der oplistet i FN’s 17 verdensmål.
De indre verdensmål handler bl.a. om at udvikle egenskaber som at kunne være nærværende, at have en lærende indstilling, at have evne til meningsskabelse, at have langsigtet orientering og at kunne have omsorg for andre, at have kreativitet, optimisme og vedholdenhed.
Ideen til IDG blev fostret for tre år siden af række tænkere og konsulenter omkring den svenske organisation Ekskäret foundation i april 2019, men er  inspireret af lignende initiativer fra forskellige steder i verden. Costa Ricas regering har allerede implementeret målene i landets offentlige sektor og en række større virksomheder som IKEA, Spotify, Ericsson og Telia samt organisationer som Ashoka er samarbejdspartnere i projektet.

Til dette arrangement giver vi en kort gennemgang af FN´s verdensmål og ser nærmere på, hvordan man som socialøkonomisk og socialt ansvarlig virksomhed kan og hvorfor man bør intensivere sit arbejde med målene.
Vi giver også en grundigere gennemgang af de nye Inner Development Goals og giver ligeledes input til hvordan man konkret kan arbejde med målene.

Program (foreløbigt)

15.00-15.05
Velkomst
Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark
15.05-15.35
FN´s verdensmål – kort gennemgang med fokus på hvorfor og hvordan socialøkonomiske virksomheder kan bidrage yderligere til indfrielsen af dem.
15.35-15.50
Case – en socialøkonomisk virksomheds arbejde med verdensmålene
Per Bach
15.50-16.10
Inner Development Goals – kort gennemgang af baggrund for og indholdet i Inner Development Goals
Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark
16.10-16.25
Hvordan kan man konkret som socialøkonomisk virksomhed arbejde med IDG i hverdagen.
?
16.25-16.55
Spørgsmål og debat omkring socialøkonomiske og socialt ansvarlige virksomheders arbejde med verdensmål og Inner Development Goals.
16.55-17.00
Afslutning

Yderligere information

Tilmelding

Gratis, 100 kr

Back To Top