skip to Main Content

Generalforsamling i Sociale Entreprenører i Danmark 20.5. 2021

DKK0,00

kortere beskrivelse

Kategori:

Beskrivelse

Tid: Torsdag d. 20. maj 2021 kl. 15.00-16.00
Sted: Generalforsamlingen afholdes virtuelt – detaljer vedr. deltagelse tilsendes efterfølgende til alle tilmeldte.
Tilmelding hos: Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk

Dagsorden i følge vedtægterne:

1 Valg af dirigent
2 Valg af referent
3 Valg af stemmetællere
4 Bestyrelsens årsberetning forelægges mundtligt samt skriftligt til godkendelse
5 Forelæggelse af regnskab til godkendelse
6 Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
7 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der vælges 3-5 bestyrelsesmedlemmer for en to årig periode
8 Valg af 1-2 suppleanter for 2 år
9 Valg af 1 revisor for 1 år.
10 Indkomne forslag – Der er ingen indkomne forslag.
11 Eventuelt

Alle fremmødte (digitalt) medlemmer har taleret og stemmeret.
Regnskab og budget mailes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og mailes til medlemmerne sammen med regnskab og budget.

 

 

Yderligere information

Tilmelding

Gratis, 100 kr

Back To Top