skip to Main Content

Generalforsamling i Sociale Entreprenører i Danmark – Aarh. 26.5. 2020

DKK0,00

kortere beskrivelse

Kategori:

Beskrivelse

Tid: Tirsdag d. 26. maj 2020 kl. 15.00-17.00
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, New Neighbour, Skovgaardsgade 5A i Aarhus
Tilmelding hos: Tilmelding og yderligere information hos Per Bach email. per@socialeentreprenorer.dk

 

Sociale Entreprenører i Danmark afholder generalforsamling. Dagsorden er i følge vedtægterne:

 

1 Valg af dirigent
2 Valg af referent
3 Valg af stemmetællere
4 Bestyrelsens årsberetning forelægges mundtligt samt skriftligt til godkendelse
5 Forelæggelse af regnskab til godkendelse
6 Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
7 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der vælges 3-5 bestyrelsesmedlemmer for en to årig periode
(Ændringer i § 4 Stk. 4 træder i kraft efter den ordinære generalforsamling i 2015)
8 Valg af 1-2 suppleanter for 2 år
9 Valg af 1 revisor for 1 år.
10 Indkomne forslag
11 Eventuelt

Endelig dagsorden udsendes pr. email senest en uge før generalforsamlingen.
Alle fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent for 2020, har taleret og stemmeret.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen og mailes til medlemmerne sammen med regnskab og budget.
Regnskab og budget mailes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Yderligere information

Tilmelding

Gratis, 100 kr

Back To Top