skip to Main Content

EU støtter sociale iværksættere, men hvad gør vi i Danmark? 15.6.2024

kr.0,00

Tid: Tirsdag d. 22. februar 2022 kl. 15.00-17.00
Sted: Online – (link til og info om deltagelse i arrangementet udsendes til alle tilmeldte d. 21. februar)
Pris: Arrangementet er gratis
Tilmelding: Via knappen “Tilføj kurv” eller hos Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk
Arrangementet afholdes i samarbejde med KooperationenReach for ChangeDISIE og Rummelig Genstart

Hvis du overvejer at starte en socialøkonomiske virksomhed, eller allerede er i gang og har brug for sparring og vejledning, så er der mulighed for at få hjælp.
“Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere” er en fortløbende arrangementrække, hvor sociale iværksættere kan få inspiration og konkret sparring.
Rummelig Genstart er sammen med Sociale Entreprenører i Danmark, Kooperationen, Reach for Change og DISIE gået sammen om at samle fagfolk og praktikere med viden om socialøkonomiske virksomheder indenfor forretningsudvikling, fundraising, coaching og afklaring, PR og branding, juridiske forhold mm. for at stille korte online vejlednings sessioner til rådighed for sociale iværksættere.
Sociale iværksættere kan deltage i et enkelt arrangement, men er også velkommen til at vende tilbage og få flere vejledningssessioner ved kommende arrangementer.

I til dette arrangement kan du få sparring med fagpersoner inden for:
– Fundraising – Lone Christiansen
– Fundraising og forretningsudvikling –
– Forretningsudvikling –
– Forretningsudvikling –
– Forretningsudvikling –
– Juridiske spørgsmål –
– Coaching og afklaring –
– Coaching og afklaring – Mads Damgaard
(hvis du ikke er helt afklaret omkring din ide er det en god ide at starte med Coaching).

Sparringen foregår i perioder af 30 minutter – og du kan vælge sparring med maks tre fagpersoner.
Send dine ønsker til os sammen med din tilmelding, så laver vi en tidsplan for dig og sender et link til arrangementet d. …

Har du spørgsmål om arrangementerne, kontakt Per Bach på
per@socialeentreprenorer.dk

Medlemskab af SED:
Medlemskab af SED fås ned til 30 kr om året
Mikromedlemskab 30kr årligt: https://socialeentreprenorer.dk/vare/micro-medlemskab/
Personligt medlemskab 100 kr årligt: https://socialeentreprenorer.dk/vare/personligt-medlemskab/

Læs mere om medlemskab af SED på: https://socialeentreprenorer.dk/bliv-medlem/

Læs mere om medlemskab af Kooperationen på: https://kooperationen.dk/medlemmer/bliv-medlem/

Mere om Reach for Change på: https://reachforchange.org/en

Mere om DISIE på:
https://disie.dk/da/

Læs mere om Rummelig Genstart på: www.rummeliggenstart.dk

Kategori:

Beskrivelse

Tid: Lørdag d. 15. juni 2024 kl. 10.15-11.15
Sted: J27 Kæmpestrandens Debattelt, Folkemødet på Bornholm
Pris: Gratis
Tilmelding: 
Eventet afholdes i samarbejde mellem Sociale Entreprenører i Danmark, Kooperationen, Selveje Danmark, DISIE Konsulenthuset for Socialøkonomi og Ligeværd

Baggrund
Behovet for socialt og miljømæssigt bæredygtigt iværksætteri har aldrig været større end det er nu. De store udfordringer verden står overfor kræver nye forretningsmodeller. Socialøkonomiske virksomheder (SØV) arbejder med at løse flere af disse udfordringer. EU har da også øje for socialøkonomiske virksomheders potentiale, hvilket er en af grundene til at Rådet for Den Europæiske Union i november 2023 vedtog en rådshenstilling, der opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte en lang række initiativer for at støtte den sociale økonomi og på den måde udnytte dens potentiale i forhold til at skabe jobs til udsatte grupper samt at bidrage til den grønne omstilling.
I Danmark er der dog stadig ikke taget nationale initiativer for at støtte organisationer i den sociale økonomi, ligesom der heller ikke aktuelt er nogen offentlig institution/instans der varetager erhvervsfremmende tiltag eller foretager vidensindsamling omkring feltet. For at imødegå den manglende viden om feltet har Sociale Entreprenører i Danmark, som del af det europæiske ESEM projekt siden 2020 udgivet statusrapporter over socialøkonomiske virksomheder i DK, der kan give ny viden, som kan anvendes konkret af beslutningstagere, uddannelsesinstitutioner, fonde mm. til at skabe bedre rammevilkår for sociale iværksættere.

Med eventen vil vi sætte fokus på anbefalingerne fra EU’s rådshenstilling samt lancere den nye danske European Social Enterprise Monitor rapport (ESEMDK) 2023-2024. Vi præsentere kort anbefalingerne i rådshenstillingen og de vigtigste resultater fra rapporten med henblik på at debattere, hvordan vi får den politiske interesse for socialøkonomiske virksomheder i Danmark tilbage på sporet, så vi kan få rådshenstillingens anbefalinger implementeret i Danmark, og skabt de bedst mulige rammer for de socialøkonomiske virksomheder.

I debatpanelet
Anne Colding Seiersenadm. direktør, Kooperationen (bekræftet)
Maria Pagels, direktør, Grantoftegaard (bekræftet)
Politiker  (Ikke bekræftet)
Politiker (Ikke bekræftet)

Facilitator, Per Bach, formand Sociale Entreprenører i Danmark

Man kan læse hele den vedtagede rådshenstilling “Council Recommendation on developing social economy framework conditions” herhttps://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13287-2023-INIT/en/pdf

Yderligere information

Tilmelding

Gratis, 100 kr

Back To Top