skip to Main Content

AFLYST – Bæredygtig boligfinansiering – hvordan sikres den billige bolig? – Aarh. 2.5.2020

DKK0,00

kortere beskrivelse

Kategori:

Beskrivelse

Arrangementet er aflyst pga. corona situationen, men vi håber at kunne gennemføre det på et senere tidspunkt.

Tid: Lørdag d. 2. maj 2020 kl. 14.00-16.00
Sted: New Neighbour, Skovgaardsgade 5A i Aarhus (Godsbanearealet)
Pris: Arrangementet er gratis
Tilmelding: via linket her eller til Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk

 

Arrangementet er del af Aarhus Architecture Festival

Baggrund og problematik på boligområdet
Den danske boligfinansierings model baseret på kreditforeninger har en lang historie bag sig. Den første kreditforening blev startet i 1797 som følge af Københavns brand to år tidligere. Kreditforeningerne har skabt grobund for den gode billige danske bolig, der er en af hjørnestenene i et stabilt og relativt lige velfærdssamfund. Foredraget vil beskrive årsager og virkninger af den billige gode bolig i Danmark, samt se på de seneste års udvikling. Efter mange års konstant forøget adgang til boligerne i Danmark, er der på få år sket en brat reduktion af den mere økonomisk tilgængelige del af boligmassen. Alle boligtyper er blevet spekuleret op i pris, kun den almennyttige bolig ser ud til at være modstandsdygtig overfor prisstigningerne. De almennyttige boliger kan imidlertid ikke opføres i samme tempo som boligspekulationen fjerner billige boliger ud af markedet. Der er derfor igen brug for nye finansieringsmodeller, som der historisk før har været det.
Til arrangementet ser vi på de bagved liggende strukturelle årsager til prisstigningerne, og på om boligmarkedet overhovedet kan klassificeres som et frit marked. Prisudviklingen i det danske boligmarked er ikke unik. Mange lande har oplevet samme udvikling og visse lande står i en mere fremskredet situation end den danske. Når lønudviklingen slet ikke følger med prisudviklingen på boligerne, betyder det et massivt øget pres på de almindelige familier og husholdninger.
Arrangementet vil samtidig søge at analysere og debatterer problematikken omkring det faktum – at boligpriserne kan vokse uafhængigt af lønudvikling og betalingsevne.

Løsning
Endelig vil vi ved arrangementet pege på løsninger, der har samme modstandsdygtighed som den almennyttige bolig, men som kan udbygges i et andet tempo. Der vil blive afsluttet med en bred debat om hvad bæredygtig finansiering overhovedet er og kan, samt hvilke sociale effekter der kan forventes af stabil og blivende finansiering.
SED arbejder i øjeblikket på at realisere et sådant bæredygtig boligfinansierings projekt for rentefri midler bestående af et mindre antal lejeboliger, som vi har valgt at kalde ”Fondsboliger”. Meget kort beskrevet går projektet ud på at låse ejerskabet af boligerne i en fondsstruktur, som forhindre spekulation og videresalg af boligerne, så de kun anvendes til beboelse. Fordi der ikke er lån der skal forrentes, eller interessenter der skal tjene på projektet, er der både plads til at nedsætte huslejen, i forhold til markedsprisen samt i fonden at generere midler, der senere kan anvendes til at bygge eller købe flere boliger, der kan drives efter samme princip.

Arrangementet vil slutte af med en åben invitation til at deltage i det konkrete arbejde med at realisere et projektet.

Yderligere information hos:
Jørgen Olesen tlf. 52 93 33 47 – joergen.olesen.privat@gmail.com
Per Bach tlf. 40 11 86 40  email. per@socialeentreprenorer.dk

 

Yderligere information

Tilmelding

Gratis, 100 kr

Back To Top