skip to Main Content

Unreasonable Goals

Unreasonable Goals er et partnerskab mellem regeringer, multinationale selskaber og organisationen Unreasonable. Partnerskabet har fokus på at øge muligheden for at indfri FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, ved at udnytte markedskræfterne.
Read more
Back To Top