skip to Main Content

SocialBar

SocialBar er et netværksarrangement for aktører på tværs af det sociale felt. Det sociale Danmark er god til mange ting, men netværk er ikke en af dem. En kortlægning af ”Magtens atlas” viser, at aktørerne i Foreningsdanmark er meget dårligt…

Read more
Back To Top