skip to Main Content

The Social Europe guide

Europakommissionens Generaldirektoratet for beskæftigelse, sociale forhold og inklusion udgiver 2 gange om året The Social Europe guide. I den netop udgivne 4. udgave af guiden er der sat fokus på social-økonomi og socialt entreprenørskab.
Read more
Back To Top