skip to Main Content

5 år med Buy Social Corporate Challenge

Social Enterprise UK​ har netop offentliggjort deres "Buy Social Corporate Challenge – Year 5 Impact Report" - der samler op på de første 5 år med Buy Social Corporate Challenge kampagnen hvor en række store virksomheder har givet løfte om at…

Read more

Co-ops for 2030

Co-ops for 2030 er en kampagne, der skal lærer koooperativer mere om FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling, forpligte dem til at bidrage til at indfri verdensmålene og afrapportere deres fremskridt.
Read more

Refill

En national, praktisk vandhane kampagne Refill er en landsdækkende britisk kampagne, med det mål at gøre det let og praktisk for borgerne at få genfyldt sin vandflaske.
Read more

Social Saturday

I England afholder man Social Saturday d. 13. september 2014. Det er paraplyorganisationen for socialøkonomiske virksomheder i England Social Enterprise UK, der står bag kampagnen, som støttes af ”the Cabinet Office” (statsministeriet) og Department for Business, Innovation and Skills.
Read more

Generation Awake

Generation Awake er en kampagne, som gennemføres af Europa-Kommissionen for at belyse, hvad vi hver især kan gøre i vores dagligdag for at spare på vand, energi og andre naturressourcer og for at nedbringe affaldsmængden.
Read more
Back To Top