skip to Main Content

Integrated Capital for Social Enterprises

Hvis vi skal opbygge en blomstrende socialøkonomisk sektor, er der brug for at gentænke det formål som kapital har og anvende en ny strategisk tilgang til finansiering - "Integrated Capital". Det skriver Don Shaffer fra RSF Social Finance i en artikel i Stanford Social Inovation Review.
Read more
Back To Top