skip to Main Content

Folkestyrets rugekasser

Folkestyrets Rugekasser er en ny bog, som sigter mod at styrke bevidstheden blandt de frivillige foreninger og forbunds ledere om det frivillige foreningsarbejdes og folkeoplysningsarbejdes betydning for demokrati og social sammenhængskraft. Bogen udkommer d. 11. juni 2014.
Read more
Back To Top