skip to Main Content

Reconnected: A Community Builder’s Handbook

Reconnected: A Community Builder's Handbook er en ny bog fra de australske forfattere Andrew Leigh og Nick Terrell om hvordan man kan opbygge lokale fællesskaber. Stærke sociale forbindelser er med til at gøre lokalsamfund mere resiliente. Men idag oplever oplever…

Read more

Youth to Youth Initiative

Youth to Youth Initiative (Y2Y Initiative) er en paraplyorganisation organiseret som non-profit, der er stiftet i 2015. Organisationen sigter mod at fremme forandringer og at skabe et effektivt miljø for at unge kan deltage i beslutningsprocesser og udvikling af fællesskaber.
Read more
Back To Top