skip to Main Content

Nye EU-regler for offentlige indkøb

Nye EU-regler for offentlige indkøb kan være en fordel for socialøkonomiske virksomheder. For at sikre bedst mulig udnyttelse af offentlige midler er der indført nye tildelingskriterier, der i højere grad vægter innovation, miljøhensyn, og sociale aspekter.
Read more
Back To Top