skip to Main Content

Driftstilskud til Sociale Entreprenører i Danmark

Sociale Sociale Entreprenører i Danmark (SED) fået bevilget et driftstilskud på i alt 48.452,90 kr. fra Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne fra puljen til landsdækkende almennyttige organisationer 2019. Tilskuddet er bagudrettet. Dvs. det dækker almindelige driftsudgifter afholdt i løbet af 2019.…

Read more
Back To Top