skip to Main Content

Hashtag SoMore

Københavns Erhvervsservice har afsat midler til at udbrede kendskabet til social innovation i virksomheder og opskalere integration af sociale tiltag i startups, virksomheder og organisationer.
Read more
Back To Top