skip to Main Content

Integrated Capital for Social Enterprises

Hvis vi skal opbygge en blomstrende socialøkonomisk sektor, er der brug for at gentænke det formål som kapital har og anvende en ny strategisk tilgang til finansiering - "Integrated Capital". Det skriver Don Shaffer fra RSF Social Finance i en artikel i Stanford Social Inovation Review.
Read more

Sociale foreninger må genopfinde sig selv

I en artikel I den offentlige.dk skriver Nick Allentoft, at sociale foreninger svigter deres eget samfundsansvar, og selv bidrager til, at den samfundskritiske socialdebat i egen optik er forstummet. Der er masser af samfundskritik, men den foregår blandt borgere, som finder sammen i nye grupperinger i regi af den sociale modstandsbevægelse.
Read more

The sharing economy

The Sharing Economy, eller "deleøkonomi", som vi vil kalde det på dansk, er et koncept og en bevægelse der er vundet hastigt frem de seneste år og søger at løse nogen af verdens store udfordringer ved at deles om ressourcerne. Læs en fin introduktion til ideen fra organisationen Sharing The Worlds Ressources.
Read more
Back To Top