skip to Main Content

Per Bach

Titel på foredrag: “Timebanker – et redskab til social integration”.

 

Foredragsholder: Per Bach er master i socialt entreprenørskab og formand for foreningen Sociale Entreprenører i Danmark. Han har tidligere været leder for den danske del af den internationale miljøkampagne Global Action Plan (Grøn Livsstil på dansk), arbejdet på Dansk Center for Byøkologi og været projektleder for Timebankprojektet i Aarhus.

 

Foredragsholders navn og Kontaktoplysninger:
Per Bach
Ajstrup Strandvej 65
8340 Malling
Tlf. 40 11 86 40
Email. per@socialeentreprenorer.dk
www.socialeentreprenorer.dk
www.timebank.dk

 

Foredragets indhold: En timebank er et socialt udvekslingssystem, ofte organiseret som en medlems-forening, hvor mennesker udveksler almindelige nabohjælpeydelser mellem hinanden. F.eks. hjælp til indkøb, børnepasning, hundeluftning, vande blomster-
Timebankideen opstod i USA i midten af 1980′erne, da borgerretsadvokaten Edgar Cahn iværksatte det første “Time Dollars” projekt. (navnet blev senere ændret til Timebank).
Der er nu over 250 projekter i USA, som involverer tusindvis af mennesker i alle aldre i et bredt spektre af lokalsamfund. Timebanker har i lande som England og USA vist sig at være et godt værktøj til at afhjælpe sociale problemer for beboerne i udsatte lokalområder eller for udsatte grupper af mennesker. Systemerne skaber sociale netværk, er med til at øge den sociale integration og til at opbygger social kapital.
Fordi skattemyndighederne endnu ikke har villet lade den udveksling, der foregår mellem socialt udsatte i et timebanksystem være skattefri, er der stadig ikke realiseret projekter i Danmark i større skala.
Dele af strukturen samt værdigrundlaget og menneskesynet i timebankideen kan alligevel være meget anvendeligt i det frivillige sociale arbejde i Danmark, og i indsatsen for at integrere socialt udsatte og for at bevare et velfærdssamfund.

Foredraget vil give en indføring i timebankideen, komme ind på eksempler fra især USA og England.

 

Foredragets varighed: Foredraget kan tilpasses lejligheden og kan have en varighed på 15-60 minutter.

 

Pris: (+ transport): 4.000 kr. + dækning af transportudgifter eller efter nærmere aftale.
Overskuddet tilfalder foreningen Sociale Entreprenører i Danmark

 

Hvor i landet kan foredraget tilbydes: I hele Danmark

 

Tekniske hjælpemidler: Mulighed for at vise PowerPoint

Back To Top