skip to Main Content

Per Bach

Titel på foredrag: “Introduktion til FN´s Verdensmål”

 

Foredragsholder: Per Bach er master i socialt entreprenørskab og formand for foreningen Sociale Entreprenører i Danmark. Han har tidligere været leder for den danske del af den internationale miljøkampagne Global Action Plan (Grøn Livsstil på dansk), arbejdet på Dansk Center for Byøkologi og været projektleder for Timebankprojektet i Aarhus.

 

Foredragsholders navn og Kontaktoplysninger:
Per Bach
Ørnevænget 41
8330 Beder
Tlf. 40 11 86 40
Email. per@socialeentreprenorer.dk
www.socialeentreprenorer.dk
www.timebank.dk

 

Foredragets indhold: Dokumentet med FN´s 17 Verdensmål er et af de vigtigste nogenside. At indfri Verdensmålene er en af de største udfordringer i menneskehedens historie, samtidig er denne udfordring også en stor mulighed for personlig, organisatorisk og forretningsmæssig nytænkning og udvikling. Foredraget giver en kort indføring i FN´s Verdensmål for en bæredygtig udvikling (på engelsk kaldet SDG´s – Sustainable Development Goals) og historien bag deres tilblivelse.
Der fortælles målene i en dansk kontekst samt, hvordan man som enkeltperson, virksomhed eller organisation kan arbejde med at indfri målene samt hvilke værktøjer og guides, der kan anvendes i dette arbejde.

Foredragets varighed: Foredraget kan tilpasses lejligheden og kan have en varighed på 30-90 minutter
Det kan også indgå i en workshop sammenhæng, hvor man arbejder mere konkret med, hvordan en organisation eller virksomhed kan arbejde konkret med at indfri verdensmålene.

 

Pris: (+ transport): 4.000 kr. + dækning af transportudgifter eller efter nærmere aftale.
Overskuddet tilfalder foreningen Sociale Entreprenører i Danmark

 

Hvor i landet kan foredraget tilbydes: I hele Danmark

Back To Top