skip to Main Content

Lone Christiansen

Titel på foredrag: Måltræet – Styrk jeres argumentation over for fonde og investorer, og bliv klar i jeres strategi.

 

Foredragsholder:
Lone Christiansen ejer virksomheden C Muligheder. C Muligheder tilbyder specialdesignede workshops og inspirationsoplæg om fondssøgning og strategi. Hun har en bachelor i Historie og en Master i Afrikastudier og bred erfaring med at arbejde med fondssøgning, strategiudvikling, og projektledelse.  Det handler for Lone om at finde de specifikke værktøjer, som virksomheder og foreninger har behov for. I kan læse mere om C Muligheder på www.cmuligheder.dk.

Lone har arbejdet sammen med Sociale Entreprenører i Danmark siden 2017. I kan læse om de arrangementer her

 

Foredragsholders navn og kontaktoplysninger: 
Lone Christiansen
Borups Alle 251, 2th
Tlf: 26465295
Email: lone@cmuligheder.dk

 

Foredragets indhold:
Problem -og måltræ er simple værktøjer, som alle kan lære at benytte. På workshoppen vil jeg kort forklare historien bag og give nogle konkrete eksempler. Herefter skal I selv i gang med at øve jer. I skal opstille jeres egne problemtræer, og i grupper skal der laves måltræer. Vi bruger post-it og papir. Øvelserne kan let gentages og formidles til resten af jeres virksomhed eller forening. I får vejledningen og tips til yderligere læsning med hjem.

Om problem- og måltræ 
Problem- og måltræ bruges til at vise årsagssammenhænge. De gør det let at se og forklare, hvilken forskel jeres projekt gør. Redskaberne er nyttige i forhold til både strategiafklaring og forberedelse af møder med investorer og fonde. Flere fonde – for eksempel Trygfonden og Industriens Fond – bruger samme teorikomplex. Overvejer I at søge disse fonde, er det godt at kende redskaberne. Søger I udviklingsprojekter, vil I opdage at det automatisk er første skridt i projektformuleringen.

 

Foredragets varighed: Foredraget har varighed på 1,5-2 timer – alt efter antallet af deltagere

 

Pris: Dækning af transportudgifter og materialer.
Ønsker I at give et vederlag, går 30% af vederlaget direkte til Sociale Entreprenører i Danmark. Resten af beløbet går til oprettelse af fripladser på de næste fondssøgningskurser, der afholdes i samarbejde mellem C Muligheder og Sociale Entreprenører i Danmark.

 

Hvor i landet kan foredraget tilbydes:  I hele Danmark.

 

Tekniske hjælpemidler: Mulighed for at vise PowerPoint. Store papirer eller en væg hvor Post-It kan sidde fast.

.

 

Back To Top