skip to Main Content

Jørgen Olesen

Titel på foredrag: “Bæredygtig boligfinansiering”.

 

Foredragsholder: Jørgen Olesen er uddannet arkitekt MAA fra Aarhus arkitektskole. Han har praktisk erfaring fra en række større arkitektvirksomheder i Danmark som bygningsarkitekt samt som byplans arkitekt i Holland .

 

Foredragsholders navn og Kontaktoplysninger:
Jørgen Olesen.
Grønjords Ager 31
8300 Odder
Tlf. 52933347
Email. jorgen@socialeentreprenorer.dk  – joergen.olesen.privat@gmail.com

 

Foredragets indhold: Den danske boligfinansierings model baseret på kreditforeninger har en lang historie bag sig. Den første kreditforening blev startet i 1797 som følge af Københavns brand to år tidligere. Kreditforeningerne har skabt grobund for den gode billige danske bolig, der er en af hjørnestenene i et stabilt og relativt lige velfærdssamfund. Foredraget vil beskrive årsager og virkninger af den billige gode bolig i Danmark, samt se på de seneste års udvikling. Efter mange års konstant forøget adgang til boligerne i Danmark, er der på få år sket en brat reduktion af den mere økonomisk tilgængelige del af boligmassen. Alle boligtyper er blevet spekuleret op i pris, kun den almennyttige bolig ser ud til at være modstandsdygtig overfor prisstigningerne. De almennyttige boliger kan ikke opføres i samme tempo som boligspekulationen fjerner billige boliger ud af markedet. Der er derfor igen brug for nye finansieringsmodeller, som der historisk før har været det. Der vil blive set på de bagved liggende strukturelle årsager til prisstigningerne, og på om boligmarkedet overhovedet kan klassificeres som et frit marked. Prisudviklingen i det danske boligmarked er ikke unik. Mange lande har oplevet samme udvikling og  visse lande står i en mere fremskredet situation end den danske. Når lønudviklingen slet ikke følger med prisudviklingen på boligerne, betyder det et massivt øget pres på de almindelige familier og husholdninger. At boligpriserne kan vokse uafhængigt af lønudvikling og betalingsevne er et problem foredraget vil søge at analysere og debatterer. Foredraget vil pege på løsninger der har samme modstandsdygtighed som den almennyttige bolig, men som kan udbygges i et andet tempo. Der vil blive afsluttet med en bred debat om hvad bæredygtig finansiering overhovedet er og kan, samt hvilke sociale effekter der kan forventes af stabil og blivende finansiering.

 

Foredragets varighed: Foredraget kan tilpasses lejligheden og kan have en varighed på 15-60 minutter.

 

Pris: (+ transport): 4.000 kr. + dækning af transportudgifter eller efter nærmere aftale.
Overskuddet tilfalder foreningen Sociale Entreprenører i Danmark

 

Hvor i landet kan foredraget tilbydes: I hele Danmark

 

Tekniske hjælpemidler: Mulighed for at vise PowerPoint

Back To Top