skip to Main Content

Helle Hygum Espersen

Titel: Samskabelse mellem kommuner og civilsamfund

Foredragsholder: Helle Hygum Espersen er chefanalytiker i VIVE – Det Nationale Forsknings og Analysecenter for velfærd hvor hun gennemfører forskning og analyse om civilsamfund og tværsektorielt samarbejde mellem civilsamfund og kommuner. Helle er også master i socialt entreprenørskab i en afhandling om samarbejde mellem civilsamfund og kommuner og har 7 års praksiserfaring med samarbejde mellem civilsamfund og kommuner i København, og 4 års erfaring med boligsocialt arbejde. Derudover underviser Helle på professionshøjskoler og universiteter.

Helle Hygum Espersen
Jesper Brochmands Gade 4, 4.tv
2200 København N
Tlf. 20 66 95 53
Email. hhe1967@gmail.com

Foredragets indhold: Foredraget giver en indføring i fænomenet samskabelse, som en organisations og produktionsform, der har fokus på hvordan et tæt samspil mellem civilsamfund og kommune kan skabe bedre velfærd for borgerne.
Foredraget sætter fokus på både muligheder og udfordringer og inddrager både forskning, praksiserfaringer samt eksempler i øvrigt. Derudover giver foredraget bud på hvordan samskabelse kan organiseres i praksis – med hvilke konsekvenser – samt hvilke både politiske og strukturelle krav det stiller til kommunerne, der ofte i praksis vil være facilitatorer og rammesættere af samskabelse.
Samskabelse er et af de mulige svar på dét krydspres kommunerne oplever i forhold til sociale, sundhedsmæssige og miljømæssige udfordringer, økonomi og forventninger fra borgerne. Samskabelse er også en vej til vækst, innovation og opbygning af en ny legitimitet og anerkendelse for den frivillige verden.

Foredragets varighed: Foredraget kan tilpasses lejligheden og kan have en varighed på 1-2 timer.

Pris: prisen aftales nærmere + dækning af transportudgifter.
Overskuddet tilfalder foreningen Sociale Entreprenører i Danmark.

Hvor i landet kan foredraget tilbydes: I hele Danmark.

Tekniske hjælpemidler: Mulighed for at vise PowerPoint.

Back To Top