skip to Main Content

Niels Johan Juhl-Nielsen

Titel: Samskabelse mellem kommuner og civilsamfund.

 

Foredragsholder: Niels Johan Juhl-Nielsen er master i socialt entreprenørskab i en afhandling om Transition Towns, og er medlem af bestyrelsen i foreningen Sociale Entreprenører i Danmark. Niels Johan har 10 års erfaring fra pædagogisk udviklingsarbejde. Er medgrundlægger af Omstillingsbevægelsen i Danmark.
Niels Johan har rådgivet kommuner om omstilling og forebyggelse, er uddannet som underviser i “den robuste borger”. Har som delegeret deltaget i UNESCO konference om “Learning Cities”. Foredragsholder i regi af danske kommuner, Nordisk Ministerråd og FN.

 

Foredragsholders navn og Kontaktoplysninger:
Niels Johan Juhl-Nielsen
Rolfs Plads 10, 1. sal, tv.
2000 Frederiksberg
Tlf.: 30952926
Mail: nielsjohan@socialeentreprenorer.dk
www.socialeentreprenorer.dk

 

Foredragets indhold: Foredraget vil have fokus på nødvendigheden af en omstilling, hvad enten det er på det overordnede niveau (klima, folkevandringer mv), det lokale område (etablering af nye – ikke kommercielle – fællesskaber) eller det gælder i den personlige indretning. For den enkelte er det helt afgørende at kunne finde et rum for personlig reflektion og kunne foretage en omstilling – det kræver nemlig også mod. Man kan således sige at foredraget vil søge at skabe rammerne for, at en omstilling bliver bedre funderet. Alle de gængse begreber i den offentlige debat sættes i et omstillingsperspektiv.

 

Foredragets varighed: Foredraget kan tilpasses lejligheden og kan have en varighed på 1-2 timer. Pris: 3000 kr. + dækning af transportudgifter eller efter nærmere aftale.
Overskuddet tilfalder foreningen Sociale Entreprenører i Danmark.

 

Hvor i landet kan foredraget tilbydes: I hele Danmark.

 

Tekniske hjælpemidler: Mulighed for at vise PowerPoint.

Back To Top