skip to Main Content

Niels Johan Juhl-Nielsen

Titel: “Nye fællesskaber – hvorfor, hvordan og hvad med dit entreprenørskab?”

 

Foredragsholderen: Niels Johan Juhl-Nielsen er med-grundlægger af foreningen Sociale Entreprenører i Danmark. Har en bred uddannelsesbaggrund i fraværet af et endnu ikke udviklet udviklingsbegreb, der favner udfordringerne fra fremtiden. Har uddannelse som Rudolf Steiner-lærer, er cand.scient.adm., har en bachelor i kultursociologi samt en master i socialt entreprenørskab. 10 år med kreativ uddannelse og udvikling kombineret med 20 år i den kommunale verden har ført frem til en rådgiverrolle. Forebyggelse, beredskab og omstilling til bæredygtighed i spændingsfeltet “kommune – lokale græsrødder” er hovedtemaerne.

 

Foredragsholders navn og Kontaktoplysninger:
Niels Johan Juhl-Nielsen
Rolfs Plads 10, 1. sal, tv.
2000 Frederiksberg
Tlf.: 30952926
Mail: nielsjohan@socialeentreprenorer.dk
www.socialeentreprenorer.dk

 

Foredragets indhold: Foredraget indledes med en kort historisk-strukturel status, så udgangspunktet og vilkårene for omstilling ligger klar: hvorfor er vi som samfund og borgere havnet dér hvor vi er. Med pejling i de prioriterede værdier i fremtidssamfundet kortlægges muligheder og blokeringer i en mulig omstillingsproces. Afsluttende søges orienteringsveje for den enkelte deltager belyst, studier af forskellig slags, netværkstilknytning, lokalt og nationalt. – Et foredrag, der søger at bidrage med indsigt i og mod til omstilling.

 

Foredragets varighed: Foredraget kan tilpasses lejligheden og kan have en varighed på 1-2 timer. Pris: 3000 kr. + dækning af transportudgifter eller efter nærmere aftale.
Overskuddet tilfalder foreningen Sociale Entreprenører i Danmark.

 

Hvor i landet kan foredraget tilbydes: I hele Danmark.

 

Tekniske hjælpemidler: Mulighed for at vise PowerPoint.

Back To Top