skip to Main Content

Per Bach

Titel på foredrag: “Socialt entreprenørskab”

 

Foredragsholder: Per Bach er master i socialt entreprenørskab og formand for foreningen Sociale Entreprenører i Danmark. Han har tidligere været leder for den danske del af den internationale miljøkampagne Global Action Plan (Grøn Livsstil på dansk), arbejdet på Dansk Center for Byøkologi og været projektleder for Timebankprojektet i Aarhus.

 

Foredragsholders navn og Kontaktoplysninger:
Per Bach
Ajstrup Strandvej 65
8340 Malling
Tlf. 40 11 86 40
Email. per@socialeentreprenorer.dk
www.socialeentreprenorer.dk
www.timebank.dk

 

Foredragets indhold: Foredraget giver en kort indføring i begrebet socialt entreprenørskab, som er socialt iværksætteri der opstår i et krydsfelt mellem den offentlige, private og civile sektor med et ønske om at skabe social værdi. Der fokuseres både på den teoretiske baggrund for socialt entreprenørskab ligesom begrebet belyses med praktiske eksempler fra Danmark og resten af verdenen. I forhold til de store  udfordringer vi som verdenssamfund står overfor både socialt og miljømæssigt, er der et presserende behov for nytænkning og innovation. Her kan socialt entreprenørskab spille en væsentlig rolle.

 

Foredragets varighed: Foredraget kan tilpasses lejligheden og kan have en varighed på 15-60 minutter.

 

Pris: (+ transport): 4.000 kr. + dækning af transportudgifter eller efter nærmere aftale.
Overskuddet tilfalder foreningen Sociale Entreprenører i Danmark

 

Hvor i landet kan foredraget tilbydes: I hele Danmark

 

Back To Top