skip to Main Content

Advokatfirmaet Morten Tarp

Vejledning i juridiske spørgsmål

Vejledning fra den første spæde spirende idé til bæredygtig drift, for eksempel om: valg af organisations- og ledelsesform, udarbejdelse af vedtægter og andre juridiske dokumenter, registrering og certificering, internt og eksternt samarbejde, også med andre rådgivere, forretningsplaner, drifts- og vedligeholdelses-planer, budgetter, økonomistyring og administration.

Vi har praktisk erfaring siden 1980’erne med juridisk rådgivning for iværksættere, virksomheder, foreninger, bo- og borgerfællesskaber, der ønsker at praktisere socialøkonomiske, demokratiske og kooperative værdier og principper.

Desuden arbejder vi med rådgivning, forskning og undervisning om kooperative organisations- og virksomhedsformer og Social and Solidarity Economy (SSE) indenfor det globale samarbejde mellem International Cooperative Alliance (ICA), International Labour Organization (ILO), FN og EU.

I vil kunne møde både Morten Tarp og Jan Uffe Bech i vejledningen.

Kontakt
https://advotarp.dk
post@advotarp.dk

Back To Top