skip to Main Content
Virksomheder skal have et CVR-nummer og leve op til 5 lovbestemte kriterier for at blive en Registreret socialøkonomisk virksomhed.

Betingelserne for at blive registreret socialøkonomisk virksomhed fremgår af Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder kap. 2, § 5.

De 5 kriterier:

1. Din virksomhed skal have et socialt formål

Din virksomhed skal have et primært formål af samfundsgavnlig karakter med et socialt, kulturelt, beskæftigelses-, sundheds-, eller miljømæssigt sigte.

Det kan eksempelvis være, at du arbejder med en målgruppe. Det vil sige, at dine ansatte har en funktionsnedsættelse eller kommer fra en udsat gruppe.

Det kan også være, at du arbejder for en målgruppe eller sag med et socialt, kulturelt, sundheds-, eller miljømæssigt sigte. Du kan både fremme dette via din erhvervsdrift eller ved at tjene penge til dit formål.

2. Din virksomhed skal være erhvervsdrivende

Din virksomhed skal sælge enten varer eller tjenesteydelser. Det skal udgøre et betydeligt element af dine indtægter. Men du må gerne derudover få penge andre steder fra.

Da du har et socialt formål, er det i orden, at du får nogle af dine penge fra eksempelvis fonde, donationer eller puljer.

Men da registreringen er af socialøkonomiske virksomheder, skal du have et salg af produkter eller serviceydelser, som ikke er ubetydeligt for din samlede omsætning.

Det er ikke et krav, at du er momsregistreret. Men hvis du er, betyder det i sig selv, at du lever op til kriteriet. Det samme gælder, hvis du betaler lønsumsafgift.

3. Din virksomhed skal være uafhængig af det offentlige

Det offentlige må ikke have væsentlig indflydelse på ledelse eller drift af din virksomhed. Det er en konkret vurdering, hvad det vil sige at være uafhængig.

Det offentlige skal forstås som: kommuner, regioner eller staten samt myndigheder og selskaber, som de ejer.

Hvis halvdelen af en virksomhed eller mere er ejet af det offentlige, vil virksomheden ikke være uafhængig.

Det samme gælder, hvis det offentlige udpeger halvdelen eller mere af ledelsen, har råderet over halvdelen eller mere af stemmerettighederne eller på anden måde har beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i virksomheden.

Det faktum, at du sælger ydelser til det offentlige, at det offentlige fører tilsyn med dig, eller at du modtager offentlige tilskud, betyder derimod ikke i sig selv, at din virksomhed ikke er uafhængig.

4. Din virksomhed skal være inddragende og ansvarlig

Du skal som socialøkonomisk virksomhed forsøge at involvere ansatte, kunder, samarbejdspartnere og interessenter. Herudover skal du lede din virksomhed ansvarligt ift. det sociale formål.

Det kan fx være igennem dine vedtægter, målsætninger eller strategier, du beskriver, hvordan du inddrager de nævnte grupper i dit arbejde.

5. Din virksomhed skal have en social håndtering af overskud efter skat

Du skal anvende dit overskud socialt eller geninvestere pengene. Du må dog godt udbetale en begrænset andel af dit overskud som udbytte.

Overskuddet skal enten bruges til at geninvestere i virksomheden, investeres i andre registrerede socialøkonomiske virksomheder, doneres til almennyttige organisationer eller i begrænset omfang til udbetaling af udbytte til ejere og investorer.

Husk, at det jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder kap. 7, § 17 kan medføre bødestraf, hvis virksomheden bryder reglerne om social håndtering af overskud.

Andre krav

For at blive registreret socialøkonomisk virksomhed skal din virksomhed også have et CVR-nummer og holde til i Danmark eller i et andet EU- eller EØS-land.

Alle selskabsformer bortset fra enkeltmandsvirksomheder og virksomheder etableret ved sameje kan registrere sig.

Back To Top