skip to Main Content
Lokation
Produkt/service
Socialt formål
RSV
  • RSV (191)
Certificeringer
  • SEWF Verified (7)

FlexFabrikken

Midtjylland, Administration, Uddannelse & Formidling, Jobskabelse

FlexFabrikken er en landsdækkende socialøkonomisk virksomhed i Viborg, som formidler forskellige ydelser indenfor administration, marketing, regnskabsassistance og HR. Virksomheden fungerer som kursusudbyder og vikarbureau for borgere på kanten af arbejdsmarkedet og arbejder således for at give flere mennesker mulighed for at få en indholdsrig hverdag.
Salg til kommuner: opkvalificering og rekruttering

Filskov Plejehjem

RSV, Syddanmark, Bosted, Ældre

Filskov Plejehjem er en socialøkonomisk virksomhed i Filskov ved Grinsted, som er etableret på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov.

Sager der Samler

Midtjylland, Andet, Uddannelse & Formidling, Fred, Tolerance & Mellemfolkelig forståelse, Lokal udvikling

Sager der Samler er en socialøkonomisk virksomhed i Aarhus, som arbejder for at understøtte hverdagsaktivismen. Virksomheden fungerer som et fællesskab af borgere, der bakker hinanden op i at start initiativer (sager), der er med til at løse konkrete hverdagsproblemer. Sager der Samler organiserer også større events og har bl.a. stået for Rethink Activism Festivalen 2017

Jerslev Vandværk

Nordjylland, RSV

Jerslev Vandværk er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastansatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Ungeklubben i Overgade

Nordjylland, RSV, Andet, Børn & Unge, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Ungeklubben i Overgade er en del af værestedet, Huset i Overgade i Hjørring, som specielt henvender sig til unge mennesker med psykiske vanskeligheder. Gennem fællesskab og aktiviteter arbejdes der med at styrke de unges selvværd og hjælpe dem med at blive mere afklarede om deres ønsker til fremtiden.

Foreningen Café i Nordvest

Hovedstaden, RSV, Restaurant/Café/Catering, Teater, Kunst & Kultur, Social inklusion

Foreningen Café i Nordvest er en registret socialøkonomisk virksomhed i København Nordvest, der har til formål at drive en bæredygtig, kulturel og socialt ansvarlig café og styrke lokalsamfundet i Fuglekvarteret i Nordvest. Virksomheden ønsker herudover at bidrage til en bæredygtig omstilling.
Salg af:  mad på stedet, kage, take away diverse events.

Karisefonden

Sjælland

Karisefonden er et helhedspædagogisk, værdibaseret, privat, socialøkonomisk bo-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud til unge og voksne mennesker med særlige indlæringsvanskeligheder som f.eks. udviklingshæmning, autisme og ADHD.

Virksomheden har Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), § 107 botilbud, § 104 dag- og fritidstilbud samt socialøkonomiske virksomheder, hvor man kan arbejde i § 103 beskæftigelsestilbud.

LivaRehab

Hovedstaden, RSV

LivaRehab er en socialøkonomisk virksomhed på Frederiksberg og det første nordiske rehabiliteringscenter, der rehabiliterer mennesker med prostitutionsskader, incestoverlevere, mennesker der er gået i stå pga. seksuelle overgreb og kønsrelateret vold og undertrykkelse og har komplekse sammensatte psykosociale udfordringer, der gør at de er langt uden for arbejdsmarkedet.

MultiFoods

Syddanmark, Føde- & drikkevarer, Restaurant/Café/Catering, Flygtninge & Indvandrere, Jobskabelse

MultiFoods i Kolding producerer Sambusa, en somalisk og arabisk specialitet, som er trekantede friturestegte dejpakker med forskelligt fyld , som er af hovedsaligt økologiske råvarer og efter egne opskrifter. Virksomheden hjælper samtidig nydanske kvinder i job.
Salg af: etnisk take-away og frostvarer

C:NTACT

Hovedstaden, RSV, Teater, Kunst & Kultur

C:NTACT er en socialøkonomisk virksomhed på Frederiksberg, som arbejder for at sætte fokus på sociale og kulturelle problemstillinger gennem professionalisering og formidling af menneskers virkeligheder på scenen, radio og film. Vi giver mennesker, særligt unge, en stemme og en mulighed for at skabe nyt billede af sig selv og en ny relation til hinanden og samfundet.

JA-US

Midtjylland, Byggeri, El, Fysisk handicap, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

JA-US er en socialøkonomisk virksomhed i Silkeborg som fremstiller såkaldte Ja-Us-dåser til el-installationsbranchen.
Salg af: universaldåser til det danske el-marked

Fonden Settlementet på Vesterbro 

Hovedstaden, RSV, Andet, Brugskunst og håndværksvarer, Facility service & Rengøring, IT og software, Lokaleleje, Planter & Dyrkning, Restaurant/Café/Catering, Tøj & Tekstil, Tømrer- og snedkerarbejde, Ældre, Ensomhed, Fattigdom, Jobskabelse

Settlementet er en registreret socialøkonomisk virksomhed på Vesterbro i København. Organisationen blev grundlagt i 1911, men arbejder i dag for at skabe håb, udvikling og meningsfulde (arbejds)fællesskaber, ved at sikre at det enkelte menneske kan udfolde sit potentiale i et fællesskab. Settlementet driver flere socialøkonomiske butikker i Saxogade – den sociale handelsgade.

Skovsgård Hotel

Nordjylland, RSV, Hotel, Lokaleleje, Restaurant/Café/Catering, STU, Teater, Kunst & Kultur, Børn & Unge, Fysisk handicap, Jobskabelse, Miljø & Klima, Psykisk sårbarhed

Skovsgaard Hotel er en socialøkonomisk virksomhed, som driver hotel- og restaurationsvirksomhed i Skovsgård i Nordjylland. Skovsgård Hotel blev tildelt FDBs Socialøkonomiske årspris 2011. Skovsgaard Hotel er en af de socialøkonomiske virksomheder bag “Skovsgård-modellen”.
Salg af: mad på stedet, take away, lokaleleje, catering, koncerter, events, overnatning.
Salg til kommuner: STU, beskæftigelsesforløb.

Kale Nyabo

Midtjylland, Andet, Hjælp til udviklingslande

Kale Nyabo er en socialøkonomisk startup virksomhed i Aarhus, der sigter mod at hjælpe dårligt stillede, enlige iværksætter-mødre fra Uganda med at få en stabil indkomst ved at forbinde dem til onlinemarkeder. 50% af virksomhedens overskud investeres i uddannelse for dårligt stillede børn.

Vanløse Rulleskøjte Klub

Hovedstaden, RSV

Copenhagen Vikings er Danmarks ældste og mest vindende Skaterhockey klub gennem tiderne og så er de også Registreret Socialøkonomisk Virksomhed. Vikings er også den eneste klub som er tilbage fra opstarten i tilbage i 80´erne.

Udviklingsfonden Værftet

Syddanmark, Brugskunst og håndværksvarer, Smede- og mekanikerarbejde, Teater, Kunst & Kultur, Tømrer- og snedkerarbejde, Turisme, Uddannelse & Formidling, Børn & Unge, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Det Gamle Værft – Øhavets Restaureringscenter er en socialøkonomisk virksomhed, der har til formål at fremme beskæftigelsen for unge med særlige læringsforudsætninger, samt at give folk, der har været borte fra arbejdsmarkedet i længere tid, en mulighed for at komme tilbage. Værket arbejder med at restaurere bevaringsværdige skibe, og forsøger at bevare og videreføre gamle håndværk.
Salg af: kurser, smedevarer, arbejdstøj, messingvarer, oplevelser
Salg til kommuner: 
Beskæftigelsesforløb

LEDER.forendag ApS

RSV, Sjælland

LEDER.Forendag er en introduktion til ledelse og et af Danmarks største ProjektFrivillig projekter. Gennem projektet får ressourcestærke unge tilbudt er kort uddannelse i ledelse, coaching og kommunikation, som de kan bruge i flere sammenhænge – både som frivillige og professionelt, og samtidig får idrætsforeningerne mulighed for at rekruttere flere unge kvalificerede trænere.

Fødevarebanken

Hovedstaden, Midtjylland, RSV, Føde- & drikkevarer, Fattigdom, Miljø & Klima

Fødevarebanken er en non-profit humanitær organisation. Frivillige medarbejdere er med til at videredistribuere overskudsfødevarer fra samarbejdspartnere i fødevarebranchen til en lang række hjælpeorganisationer.

KANT

Hovedstaden, RSV, Konsulentydelser og Vikarer

KANT er et moderne konsulenthus RSV i København, der har fokus på, at få mennesker med handicap ud på arbejdsmarkedet. Vi ønsker, at være den foretrukne samarbejdspartner hos virksomheder, kommuner, regioner og staten når det kommer til at få mennesker på kanten af arbejdsmarkedet ud i beskæftigelse.

Amager Skovhjælpere

Hovedstaden

Amager Skovhjælpere er en socialøkonomisk virksomhed på Vestamager. Virksomheden beskæftiger sig med naturpleje, anlægsarbejde, dyrehold og publikums service. Det er en rummelig arbejdsplads, som inkludere mennesker, der af forskellige årsager befinder sig på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet.

Sct. Hans Have

RSV, Sjælland, Lokaleleje, Planter & Dyrkning, Restaurant/Café/Catering, Teater, Kunst & Kultur, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Sct. Hans Have er en forening, der bygger på principperne om socialøkonomisk virksomhed. Foreningen arbejder gennem cafedrift, koncerter, kunstudstillinger, plantesalg m.m. med rehabilitering, recovery og afstigmatisering af udsatte grupper (psykiatriske patienter, udsatte ledige borgere og flygtninge).
Salg af:  Mad, catering, lokaleleje, oplæg, rundvisninger, koncerter, planter, bæredygtig brugskunst.

Golfstrømmen

RSV, Sjælland

Golfstrømmen i Rude syd for Slagelse er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed og et socialpædagogisk opholdssted. Stedet tilbyder mulighed for beskæftigelse i f.eks. små jobs / fleksjob indenfor f.eks. grøn service, ejendomsservice eller rengøring.

HackYourFuture

Hovedstaden, RSV

HackYourFuture er en registreret socialøkonomisk virksomhed i København, der støtter flygtninge, asylansøgere og andre marginaliserede grupper med begrænset adgang til videre uddannelse og det danske arbejdsmarked, med uddannelse indenfor web development. Målet er ikke kun at tilbyde en uddannelse der kan øge jobmulighederne, men også at styrke integrationen.

Urd & Co ApS

RSV, Sjælland

Urd & Co er socialøkonomisk virksomhed i Mern på sjælland.
Hos Urd & Co får børn og voksne et “eget rum” til personlig udvikling. Mennesker mødes hvor de er, i rolige og behagelige omgivelser. Der formidles kærlighed til heste, og lærer af dem med nærvær og nonverbal kommunikation . Det er en invitation til at komme ned i kroppen og mærke. Alle kan opnå at mærke positive forandringer i arbejdet med hestene. Dette har især hjulpet mange børn med traumer og depressioner samt voksne stressramte. Find dem på her Facebook.

Den Sociale Udviklingsfond (SUF)

Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland, Syddanmark, Bosted, STU, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed, Social inklusion

Den Sociale Udviklingsfond (SUF) er en nonprofit almennyttig fond med 27 specialiserede afdelinger i Danmark her i blandt de socialøkonomiske virksomheder special minds og Café Frida. Fondens ydelser dækker over alt fra botilbud med døgnforanstaltning til mentorordning, socialøkonomiske virksomheder og beskæftigelsesrettede forløb.
Salg til kommuner: botilbud, beskæftigelsesforløb, STU

EKS-Skolens Trykkeri

Hovedstaden, RSV

EKS-Skolens Trykkeri er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed i København. Hos Eks-Skolens Grafisk Design & Tryk har de samlet mere end 45 års erfaring med produktion af alt fra bøger, blade, pladecovers og brochurer til plakater, flyers, kunsttryk, postkort og hjemmesider.

Skelhøje Købmandsgaard

Midtjylland, RSV, Restaurant/Café/Catering, Teater, Kunst & Kultur, Turisme, Lokal udvikling

Skelhøje Købmandsgaard er en socialøkonomisk virksomhed i Skelhøje der indeholder både købmandsbutik, café, galleri samt turistservice og information. Målet er at skabe en virksomhed, hvor der er plads og overskud til
mennesker/ansatte med nedsatte funktioner eller andre vanskeligheder, der kan gøre det svært at
være på det ”etablerede” arbejdsmarked.
Salg af: dagligvarer, mad på stedet

E-BRO

Hovedstaden

Den socialøkonomiske virksomhed E-BRO i København udvikler software til beskæftigelsesindsatsen. Virksomhedens formål er at øge borgerens medproduktion omkring egen sag og skabe mulighed for et meningsfuldt arbejde selvom der er behov for flere pauser eller en fleksibel medmenneskelig tilgang.

Proces ApS 

RSV, Sjælland

Proces er Registreret Socialøkonomisk Virksomhed i Roskilde. Virksomheden arbejder målrettet på at hjælpe borgere med faglige-, sociale- eller psykiske udfordringer til at skabe en tilværelse med fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan f.eks. være førtidspensionister, fleksjobbere eller blot mennesker, der efter en svær periode i livet har brug for at komme tilbage på sporet i et ordinært job. Målgruppen er indstillet på forandringer og at arbejde med sig selv personligt og fagligt, for at sikre: ‘En proces til selvforsørgelse’

Ragnhildgade Fonden

Hovedstaden, RSV

Fondens formål er at drive ejendommen Ragnhildgade 1, 2100 København Ø, som et kulturelt og socialøkonomisk platform med mulighed for at tilbyde diverse aktiviteter fortrinsvis for Københavns borgere herunder særligt borgere i det nære miljø omkring ejendommen.

Charity Sharing

RSV, Syddanmark

Charity Sharing er en registreret socialøkonomiske virksomhed i Vejle, der arbejder for at skabe bedre livsvilkår for nødstedte børn og deres familier i Myanmar og Bangladesh.

Arena Midt

Midtjylland

Arena Midt er en socialøkonomisk virksomhed og konferencecenter i Kjellerup i Midtjylland, som bl.a. tilbyder overnatning og lokaleudlejning til firmamøder, konference og store sports- og kulturevents. Overskuddet i virksomheden anvendes til at udvikle huset og fremme sundhed og trivsel.

​​Kærbygård

Bornholm, RSV, Bosted, Psykisk sårbarhed

​​Kærbygård i Rønne er et privat socialøkonomisk virksomhed (RSV), som driver bosted for psykisk udviklingshæmmede borgere med særlige behov.

Cykelven

Hovedstaden, RSV

Cykelven er en registreret socialøkonomiske virksomhed i København, som vil gøre det lettere at være cyklist i byen, ved at tilbyde ansatte på udvalgte arbejdspladser reparationer i arbejdstiden. Virksomheden arbejder via cykelfremme for et grønnere miljø, mere sundhed og glæde i hverdagen og skønnere byer. Cykkelven reinvesterer sit overskud, men bruger også mange midler på Afrikanske engagementer.

CSRNext

RSV, Sjælland

CSRNext er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Dalsmose på Vestsjælland, der tilbyder en række konsulent ydelser til kommuner og offentlige institutioner.  Virksomheden geninvestere omsætningen, så den kommer udsatte børn og unge til gavn. Kunder hos CSRNext har mulighed for at allokere minimum 20 % af virksomhedens honorar til et initiativ, som de mener er relevant og som der alle forebygger social og faglige udsathed hos børn og unge  samt lever op til CSRNext´s kvalitetskrav.

Ordblindetræning IVS

RSV, Syddanmark, Uddannelse & Formidling, Børn & Unge, Fred, Tolerance & Mellemfolkelig forståelse, Social inklusion

Ordblindetræning er en socialøkonomisk virksomhed og en landsdækkende kursusvirksomhed med speciale i ordblindhed, ordblindeundervisning og inklusion.
Salg af: kurser, hjemmeundervisning, eksamenstræning
Salg til kommuner: forløb, kurser, undervisningsmateriale, efteruddannelse

TROFACO

Hovedstaden, Administration, Andet, Miljø og klima, Hjælp til udviklingslande, Miljø & Klima

TROFACO er en socialøkonomisk virksomhed i København der har til formål at have den størst mulige positive indvirkning på det globale klima. Virksomheden anvender derfor så mange af sine ressourcer som muligt på at plante træer.

Attrup Camping

Nordjylland, Hotel, Turisme, Fysisk handicap, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Attrup Camping er en idyllisk beliggende campingplads i landsbysamfundet Attrup med udsigt over Limfjordens naturreservater og Attrup Havn. Attrup Camping er en af de socialøkonomiske virksomheder bag “Skovsgård-modellen” og beskæftiger voksne udviklingshæmmede.
Salg af: kioskvarer, hytteudlejning, shelterudlejning, campingpladser

AktivIndsats ApS 

RSV, Sjælland

AktivIndsats ApS er en registreret socialøkonomisk virksomhed, der yder specialrådgivning til kommuner vedr. arbejdsmarkedsindsatsen, med beskæftigelsesmæssigt fokus på inklusion af udsatte grupper på arbejdsmarkedet. AktivIndsats ApS har afdelinger i København, Vig, Holbæk, Roskilde og Kastrup.

Radio Tønder

RSV, Syddanmark, TV & medier, Fred, Tolerance & Mellemfolkelig forståelse, Social inklusion

Radiostudiet Tønder, er Tønders første lokale radio nogensinde, samt er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed.  De sender via nettet 24 timer i døgnet. Deres ønske er, en radio for alle. Det drejer sig om alt indenfor Musik, Kultur, Sport og Erhverv.

think.dk

Hovedstaden, RSV

think.dk er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed i København, som er vært for en platform for nye ideer og tilbyder events og services, der fremmer bæredygtighed, vidensdeling og samarbejde.

Hjælperne.dk

Hovedstaden, Midtjylland, RSV, Andet, Facility service & Rengøring, Ældre, Ensomhed, Fred, Tolerance & Mellemfolkelig forståelse

Hjælperne er en ej-for-profit virksomhed drevet med et ønske om at bruge  unges kræfter og energi på at hjælpe dem som  trænger til en ekstra hånd.  Virksomheden har siden 2015 hjulpet ældre og mennesker med handicap, med praktiske gøremål og socialt samvær. Virksomheden består idag af mere end 150 Hjælpere og er udbredt i Aarhus og København.
Salg af:  hjælp til huslige opgaver

Verdens mest berejste pølsevogn

Midtjylland, Restaurant/Café/Catering, Uddannelse & Formidling, Børn & Unge, Fattigdom, Flygtninge & Indvandrere, Hjælp til udviklingslande

Verdens mest berejste pølsevogn er et eksempel på et socialt entreprenørskab, som har rejst verden rundt og skabt social forandring for udsatte børn og familier. Virksomheden tilbyder også CSR- og iværksætterrådgivning m.m.
Salg af: pølser og hotdogs, pølsevognsleje, foredrag, proces- og projektundervisning, bøger og undervisningsmateriale.

Tværsam

Sjælland

Tværsam er en forening i Stege på Møn, der arbejder med genbrug af brugs-gave- og smykketing fra foreningens værksted. Som NGO har Tværsam arbejdet med Agenda 21 i 25 år og har således til formål at tilgodese sociale, miljømæssige og kulturelle tiltag, lokalt og globalt. Foreningen har i den forbindelse været involveret i adskillige lokale projekter samt i projekter i Afrika og Sydamerika. Tværsam har faste aftaler om at støtte fra bl.a. Amnesty og Mellemfolkeligt Samvirke.

Blind Coffée

Sjælland, Kaffe, Fysisk handicap

Blind Coffee er en social økonomisk virksomhed i Roskilde, hvis formål er at ansætte borgere, der er blinde eller stærkt svagsynede. Virksomheden tilbyder friskristet kaffe til virksomheder og private. Kaffen er dyrket på en bæredygtig måde med omtanke på miljøet og mennesker.

FO-Aarhus 

Midtjylland, Lokaleleje, Restaurant/Café/Catering, Teater, Kunst & Kultur, Uddannelse & Formidling, Flygtninge & Indvandrere, Fred, Tolerance & Mellemfolkelig forståelse, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed, Social inklusion

FO-Aarhus er et oplysnings forbund, en socialøkonomisk virksomhed med en bred vifte af projekter, aktiviteter, undervisning, debat, events og meget andet.. FO-Aarhus har flere socialøkonomiske virksomheder under sine vinger bl.a. Øens Madhus og Skejby Rangers
Se også : www.folkeoplysningensby.dk
Salg af: Kurser, lokaleleje, mad på stedet, catering.

Forkanten

Sjælland

Forkanten er et inkluderende beskæftigelses-, aktiverings- og bolig-tilbud. Altså en helhedspædagogisk ramme om et ungt, støttekrævende menneskes hverdag.

Tommys Kødsalg

Midtjylland

Tommys Kødsalg er en socialøkonomisk virksomhed  og slagterbutik i Silkeborg, som sælger med ud af huset og udejer gasgrill og køletrailere.

Landskaberne

RSV, Sjælland, Økonomi & Jura, Uddannelse & Formidling, Lokal udvikling

Landskaberne er en Registreret Socialøkonomiske Virksomhed i Sorø, som arbejder med at genbruge og dele landområdernes ressourcer, for at skabe nye måder hvorpå man kan leve, bo og arbejde – på den klode hvor vi alle bor. Virksomheden arbejder for at fremme socialt entreprenørskab i landområder i form af kompetenceudvikling, netværksdannelse og økonomisk fundament.
Salg af: Rådgivning, forretningsudvikling, workshops i socialt entreprenørskab og andelsorganisering

Impact Roasters

Hovedstaden, Kaffe

Hos Coffeeprint-impact roasters kan kaffen spores direkte tilbage til de træer, kaffen er vokset på. Kaffen importeres direkte uden mellemmænd, dermed er der garanti for at kaffen ikke støtter korrupte systemer og strukturer.

Østagergård

Sjælland

Østagergård er en socialøkonomisk virksomhed for mennesker med særligt behov for støtte, vejledning og struktur i hverdagen. Virksomheden tilbyder både uddannelse og beskæftigelse, og elever har mulighed for at bo på stedet.

KAFFE KARMA

Hovedstaden, RSV, Føde- & drikkevarer, Kaffe, Restaurant/Café/Catering, Hjemløshed, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Kaffe Karma er en socialøkonomisk virksomhed i København, som ansætter hjemløse og socialt udsatte med psykiske lidelser på timebasis og aflønner ved brug af det sociale frikort. Kerneforretningen er salg af økologisk barista kaffe fra specialindrettede kaffecykler. Derudover sælges en række kvalitetsprodukter, der er pakket på et lokalt pakkeri. Målgruppen ansættes som barista-hjælpere eller som pakkemedarbejdere.
Salg af: bl.a. kaffebønner, te, div. gourmet produkter, to-go-kopper, øl og spiritus.

Skraldecaféen

Midtjylland, Restaurant/Café/Catering, Fattigdom, Miljø & Klima

Skraldecaféen er en socialøkonomisk forening i Aarhus, som med sit mobile pop-up køkken, forsøger at sætte fokus på både madspild og at mange personer har et meget lille madbudget. Al mad er skraldet eller doneret, og måltiderne gratis. Foreningen fungerer som et fællesskab af aktivister og frivillige, der de seneste år har stået bag hundredvis af pop-up arrangementer.

LOGIK & CO.

Hovedstaden, RSV, Tømrer- og snedkerarbejde, Jobskabelse, Miljø & Klima

LOGIK & CO. er et prisbelønnet københavnsk byggefirma og en registreret socialøkonomisk virksomhed, som laver alt fra ophængning af hylder til totalrenoveringer.

Soroptimist International Kolding

RSV, Syddanmark, Brugskunst og håndværksvarer, Teater, Kunst & Kultur, Tøj & Tekstil, Uddannelse & Formidling, Fred, Tolerance & Mellemfolkelig forståelse, Hjælp til udviklingslande

Soroptimist International i Kolding (SI) er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed og en aktiv klub, der arbejder for at fremme menneskerettigheder og kvinders status. SI er del af et internationalt verdensomspændende netværk af kvinder i erhverv, som gennem projekter og aktiviteter indsamler midler til til at nå disse mål både nationalt, lokalt og globalt.
Salg af: tekstilprodukter af genbrugsmateriale, foredrag, markeder, events.

Horisont-amba

Hovedstaden, RSV

Horisont-amba er en socialøkonomisk virksomhed i København, der har til formål at understøtte skabelse af arbejdspladser for marginaliserede mennesker. Virksomheden fungerer som videns- og udviklingsfacilitatorer inden for socialpædagogisk, socialpsykiatrisk og omsorgsarbejde samt ledelse, organisationsudvikling og projektledelse.
Salg af: kurser, seminarer, projektledelse, udviklingsforløb, coaching og supervision.

Den selvejende institution Fontænehuset Furesø

Hovedstaden, RSV

Fontænehuset Furesø er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed og arbejdsplads for psykisk sårbare mennesker. Fontænehuset er organiseret som en arbejdsplads med få medarbejdere. I vores hus er borgerne “medlemmer”, og det betyder, at man er ønsket, ventet og nødvendig for at huset kan fungere

Plan B 

Hovedstaden

Plan B er en privat socialfaglig organisation i Valby, som siden 1999 har arbejdet med og i familier med en bred vifte af udfordringer, samt marginaliserede og utilpassede unge, der ikke kan rummes i det etablerede system. Plan B hjælper også kommunerne med at løfte den sociale opgave til gavn for samfundet

Fonden Voks

Hovedstaden, RSV, SEWF Verified, Design, Facility service & Rengøring, Hotel, Planter & Dyrkning, Restaurant/Café/Catering, Cirkulær økonomi, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Voks er en socialøkonomisk virksomhed i Albertslund, der tilbyder planter med omtanke for mennesker og miljø. Planteværkstedet fungerer, som en lokal og tryg træningsplatform, hvor aktivitetsparate borgere, der har været ekskluderet fra arbejdsmarkedet, kan prøve sig selv af og udvikle deres personlige og faglige kompetencer.
Salg af: planteprodukter, lokaleleje m. forplejning, dekorations-abonnement og eventdekoration.
Salg til kommuner: jobtræningsforløb.

Keep Going

Sjælland

KeepGoing er en socialøkonomisk virksomhed i Roskilde, der arbejder med og for sårbare unge.

CPH STAGE

Hovedstaden, RSV, Teater, Kunst & Kultur

CPH STAGE er en registreret socialøkonomisk virksomhed i København, som arbejder med bæredygtige alternativer og perspektiver i forhold til festival-produktionen for på sigt at træde i karakter som inspirator og katalysator for en mere bæredygtig praksis i det danske scenekunstmiljø.

Madtjansen

Midtjylland, Restaurant/Café/Catering, Fysisk handicap, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Madtjansen i Kibæk syd for Herning er en socialøkonomisk virkrsomhed, der leverer sunde og velsmagende måltider til hverdag og fest og samtidig skabe praktikpladser for en række mennesker på kanten af uddannelses– eller arbejdsmarkedet.
Salg af : catering, madordninger

NiiS

Midtjylland, RSV, Andet, Uddannelse & Formidling, Flygtninge & Indvandrere, Jobskabelse, Social inklusion

NiiS er en registreret socialøkonomiske virksomhed i Åbyhøj ved Aarhus. Virksomheden arbejder målrettet på at matche nytilkomne flygtninge og indvandrere med det job eller den uddannelse de drømmer om.
Salg af: jobmatch for virksomheder, sprogcafé, jobkurser, individuel vejledning.

HKI – Hans Knudsen Instituttet

Hovedstaden, RSV, Andet, Design, Facility service & Rengøring, Pakke- og montageopgaver, STU, Uddannelse & Formidling, Jobskabelse

HKI – Hans Knudsen Instituttet HKI er en socialøkonomisk virksomhed i København, som arbejder med mennesker med komplekse problemstillinger, hvor en manglende tilknytning til arbejdsmarkedet er kombineret med andre problematikker i forhold til bolig, misbrug, økonomi eller andet.
Salg af: kartonvarer, tekstilaftryk, plakatproduktion, digitale print og design på æsker, montage- og pakkeriservice.
Salg til kommuner: STU, beskæftigelsesforløb

Social Foodies

Hovedstaden, Midtjylland, Sjælland, Føde- & drikkevarer, Kaffe, Hjælp til udviklingslande, Jobskabelse, Miljø & Klima, Psykisk sårbarhed

Social Foodies er en socialøkonomisk virksomhed, som hjælper socialt udsatte gennem relevante projekter både i Afrika og Danmark. Virksomheden sælger bl.a. is og chokolade for at skabe overskud til investering i projekter, som sikrer uddannelse og arbejdspladser. Virksomheden involverer sig i hele værdikæden fra små bøndernes arbejde til de færdige produkter.
Social Foodies´ har butikker beliggende på Frederiksberg og Østerbro samt i Lyngby, Hellerup, Ordrup, Vedbæk og i Aarhus.
Salg af: Bl.a. chokolde, is nødder, brød og kage, kaffe og flødeboller.

SOVI

Sjælland

SOVI er en social økonomisk virksomhed i Søborg, der beskæftiger voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser.

Young Global Pioneers

RSV, Sjælland

Young Global Pioneers er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Hellerup, der arbejder for at skabe netværk og indsigter for livet for unge mellem 18 og 22, der er nysgerrige på verden. Virksomheden arrangerer 3-ugers rejser til Indien, Kina eller Tanzania, hvor unge rejser sammen med jævnalderne fra en bred vifte af lande for at interagere, inspirere og blive inspireret samt at engagere sig i en varig globalt netværk.

tiny gardens

Planter & Dyrkning, Jobskabelse

Tiny gardens er en socialøkonomisk virksomhed i København, der producerer og sælger vindueshaver. Virksomhedens formål er at give alle mennesker muligheden for at dyrke deres egen mad og opleve glæden herved samt at bidrage til at skabe arbejdspladser til folk, der står udenfor det normale arbejdsmarked.
Tiny gardens tilbyder en gennemtænkt og æstetisk løsning, der er udviklet på et bæredygtigt grundlag i alle henseender, som tager afsæt i genbrug, økologi samt social ansvarlig produktion og arbejdskraft.
Salg af: økologiske spirebakker og frø.

World Parents Organization

Hovedstaden, RSV

World Parents Organization (WPO) facilitere aktiviteter, fællesskaber og viden omkring delt forældreskab. Organisationen støtter ligestilling mellem kvinder og mænd, drenge og piger overalt i samfundet.

FriRUM Lab

RSV, Sjælland

FriRUM Lab er en socialøkonomisk virksomhed og et kreativt og alternativt lege og læringsrums i Slagelse, hvor børn, unge og voksne sammen kan blive nysgerrige, undersøge og eksperimentere med mulighederne i overskudsmaterialer, analoge/digitale redskaber og deres egne kompetencer.

Fonden Valby Kulturcenter

Hovedstaden, RSV

Fondens formål er at bidrage til øget forståelse og samarbejde mellem danskere og latinamerikanere, samt gennem oplysningsarbejde at engagere herboende latinamerikanere i danske samfundsforhold, såvel som at udbrede og oplyse om latinamerikanske kulturer og samfundsmæssige forhold

Café Frida (RSV)

Midtjylland, RSV, Restaurant/Café/Catering, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Café Frida er en socialøkonomisk café i Aarhus med fokus på økologi og fairtrade. Målgruppen for caféens arbejde er udsatte og marginaliserede unge kvinde i alderen 18-30 år, der ikke er blevet forankret i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet.

Salg af:  økologisk mad på stedet.
Salg til kommuner: beskæftigelsesforløb

Nr. Vesterskov

Nordjylland, RSV

Nr. Vesterskov i Dybvad er en registreret socialøkonomisk virksomhed med landbrug, snedkeri, gartneri, heste o.m.a., Virksomheden hjælper unge mennesker, der har behov for træning i at bo, arbejde og uddanne sig under forhold, der er tilpasset deres særlige situation.

Café & Galleri Patricia

Syddanmark, Restaurant/Café/Catering, Teater, Kunst & Kultur, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

I Café & Galleri Patricia er en socialøkonomisk virksomhed i Esbjerg, som serverer lette retter med et traditionelt strejf i en atmosfære indrammet af galleriets nutidskunst. Virksomheden er samtidig en arbejdsplads og et læringsmiljø for mennesker med udfordringer, som ønsker at være en del af en almindelig arbejdsplads.
Salg af: Cafémad, kaffe og kage.
Salg til kommuner: beskæftigelsesforløb

Foreningen Hus Forbi (RSV)

Hovedstaden, RSV

Hjemløse avis Hus Forbi er en socialøkonomisk virksomhed i KØbenhavn med et dobbelt formål: 1) At være med til at skabe debat og dialog om og med hjemløse og socialt udstødte, som typisk ikke kommer til orde i medierne. 2) At give de hjemløse sælgere mulighed for at tjene deres egne penge og have noget at stå op til. Hus Forbi udkom første gang i august 1996. Indholdet i Hus Forbi produceres af både socialt udsatte og professionelle freelancejournalister og fotografer.

GAIA Akademi

Midtjylland, RSV, STU, Børn & Unge, Fysisk handicap, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

GAIA Akademi i Randers er en kunstskole for mennesker med særlige behov og en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov. Der samarbejdes med GAIA Museum, som tilbyder beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud for mennesker med særlige behov. Der drives også café, butik og rammeværksted samt Kreativt Værksted, GAIA Design og GAIA Grafisk som løser mange serviceopgaver for både private og offentlige kunder.
Salg til kommuner: STU

Normas

Hovedstaden

Normas er en socialøkonomisk virksomhed på Vesterbro i København og del af Settlementets sociale handelsgade. Virksomheden sælger redesignede/upcyclede/vintage møbler, der er istandsat på eget værksted. Der er lagt vægt på bæredygtige materialer, uden at der er gået på kompromis med design og funktion. Normas sælger også nøje udvalgte produkter/accessories fra de bedste brands, både helt nye kollektioner og demovarer/samples.

HumanAid

Midtjylland, RSV, Føde- & drikkevarer, Børn & Unge, Hjælp til udviklingslande

HumanAid er en registreret socialøkonomiske virksomhed i Silkeborg, som arbejder for at forbedre livsvilkårene for socialt udsatte på globalt plan. Det gør virksomheden ved at arbejde ud fra FN’s verdensmål og indgå “Partnerskaber for Handling”. HumanAid importerer og sælger Libby´s Pride Wines fra Sydafrika, laver vinsmagninger og holder rejseforedrag. Donationer af vinsalg, går direkte og ubeskåret til ungdomshjemmet Beth Uriel i Cape Town.
Salg af: vin, kaffe, delikatesser, foredrag, vinsmagninger.

Kunst Gruppen

Syddanmark, Design, TV & medier, Jobskabelse

Kunst Gruppen er en socialøkonomis virksomhed i Kolding, som løser grafiske opgaver og skaber jobmuligheder til udsatte borgere.
Salg af: grafisk design, illustrationer, opsætning af magasiner og kalendere, digitalt design.

Center for Konfliktforebyggelse

Midtjylland

Center for Konfliktforebyggelse er en socialøkonomisk virksomhed i Aarhus, der har som primært fokusområde at forebygge konflikter i miljøer med stor social og kulturel forskellighed. Virksomheden investerer i projekter, som skaber positiv forandring i menneskers adfærd over for hinanden og har bl.a. investeret i at udvikle en metode til at øge skole- og læringsmotivationen i folkeskolen samtidig med, at det faglige niveau skal øges.

Fritidsakademiet (FRAK)

Hovedstaden, RSV, Facility service & Rengøring, Føde- & drikkevarer, Planter & Dyrkning, Restaurant/Café/Catering, Tømrer- og snedkerarbejde, Børn & Unge, Flygtninge & Indvandrere, Jobskabelse, Social inklusion

Fritidsakademiet er en socialøkonomsik virksomhed i København, som arbejder for på at give unge på kanten af samfundet en vej ind på arbejdsmarkedet. Virksomheden arbejder tæt sammen med kommunale samarbejdspartnere om at brobygge unge til faste fritidsjobs.
Salg af:  ukrudts-sodavand, plantekasser, sanke-kursus, pasning af partnerskabstrær, smags-events, foredrag, administrativ jobstøtte,
Salg til kommuner: beskæftigelsespakker, skoleflex.

Gamle Mursten

Syddanmark, Byggeri, Cirkulær økonomi, Jobskabelse, Miljø & Klima

Gamle Mursten er en socialøkonomiske virksomhed ved Svendborg, som renser mursten og genbruge dem. Virksomheden sørger hver dag for, at mursten fra nedrivninger ikke downcycles og knuses, men derimod upcycles og genbruges som et værdifuldt byggemateriale, der bringer både rustik æstetik og historie til nye danske byggerier. Gamle Mursten er samtidig en virksomhed med en social profil, hvor en stor del af virksomhedens medarbejdere kommer fra det rummelige arbejdsmarked.
Salg af: genbrugsmursten, vægsystemer, mørtel, brokker m.m.

Haveforeningen Kildebo

Sjælland

Haveforeningen Kildebo hører til i Ringsted, og administrere driften af den tilhørende kolonihave.

Livsværkstederne

Midtjylland, Økonomi & Jura, Restaurant/Café/Catering, Tøj & Tekstil, Flygtninge & Indvandrere, Fysisk handicap, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Livsværkstederne er beliggende i Gellerup vest for Århus centrum som er en socialøkonomisk virksomhed og selvejende institution med egen bestyrelse og drives af 50 frivillige medarbejdere og personer i beskæftigelsesordninger, sammen med nogle få ansatte. Virksomheden driver den verdensinspirerede Café Vita og det kreative og praktiske håndværksfællesskab Lightwork. De ansatte og frivillige løser i samarbejde de mange forskellige daglige opgaver som fx indkøb, madlavning, bagning, rengøring, oprydning, salg af mad og drikkevarer og ikke mindst samvær og samtale med gæsterne.
Salg af:  Mad på stedet, catering, pop-up cafeer, håndværksarbejde.
Salg til kommuner: beskæftigelsesforløb.

Liv i Landsbyerne

Midtjylland, Føde- & drikkevarer, Lokal udvikling

Liv i Landsbyerne er et socialøkonomisk projekt med deltagelse af landsbyerne Alken, landsbyer Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup.
Projektets formål er at forbedre livskvaliteten for udsatte borgere ved at lave meningsfulde aktiviteter og arbejdspladser, og samtidig skal projektet være et fundament for en ny udvikling i de fem landsbyer.
Købmandsbutikken i Alken er en del af projektet.

Fair Trade Gruppen

Midtjylland, Brugskunst og håndværksvarer, Føde- & drikkevarer, Kaffe, Tøj & Tekstil, Hjælp til udviklingslande

Fair Trade Gruppen drives af U-landsforeningen Svalernes afdeling i Århus. Fair Trade Gruppen har 45 års erfaring med Fair Trade og er formentlig Danmarks ældste Fair Trade-importør.
Salg af: kunsthåndværk, legetøj, tasker, køkkentøj, smykker, papirvarer, tekstiler, kaffe og te m.m.

Huset Venture Aarhus

Midtjylland, RSV, Administration, Design, IT og software, Økonomi & Jura, Uddannelse & Formidling, Fysisk handicap, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Huset Venture Aarhus er en registreret socialøkonomisk virksomhed, hvor 90 % af de ansatte har reduceret arbejdsevne pga. skjult eller synlig handicap. Huset Venture Aarhus har blandt andet et socialøkonomisk reklamebureau, regnskabs-service med bogholderi og regnskab for virksomheder, samt IT-Genbrug med upcycling af computere.
Salg af: Grafisk design, skilte, regnskabs- og bogføringsopgaver, refurbished IT og IT-reprationer.
Salg til kommuner: Beskægtigelsesforløb

Madam Græskar

Midtjylland, Brugskunst og håndværksvarer, Hjælp til udviklingslande

Madam Græskar er en socialøkonomisk virksomhed i Egå ved Aarhus- Virksomheden importerer og sælger kurvetasker og kunsthåndværk fra Madagaskar, og er på den måde er med til skabe afsætningsmuligheder og arbejdspladser for gassiske familier fra landet.
Salg af: Fletkurve og -tasker samt brugskunst

Egebjerg Landsbyvirksomhed

Sjælland

Egebjerg Landsbyvirksomhed er en socialøkonomisk virksomhed, som vil agere fødselshjælper for iværksættere og ildsjæle i Egebjerg og omegn. Foreningens formål er at skabe et jobmæssigt fundament for arbejdsløse, handikappede, eller på anden vis besværede grupper, eller blot skabe arbejdspladser til gode for Odsherred generelt.

Fairbar

Midtjylland, Restaurant/Café/Catering, Hjælp til udviklingslande, Miljø & Klima

Fairbar er en cafe i Århus, hvor overskuddet går til humanitære projekter over hele kloden. Caféen har mange sociale arrangementer, er non-profit, og drives af frivillige.
Salg af:  Mad på stedet, drikkevare, specialøl.

Socialøkonomiske Ruth

Nordjylland, Brugskunst og håndværksvarer, Børn & Unge, Cirkulær økonomi, Psykisk sårbarhed

Socialøkonomiske Ruth er en bæredygtig butik i Aalborg, som forhandler håndværk fra socialøkonomiske værksteder. Alle produkterne er designet og lavet af unge med særlige behov og deres faglærere. Fælles for produkterne er også, at de er lavet ud fra en bæredygtig tilgang, hvor hvert produkt ’tager den tid det skal tage’ at producere. En del af produkterne er ligeledes ReUse, hvor gammelt materiale får nyt liv. Butikkens overskud går tilbage til de unge, værkstederne og nye initiativer.
Salg af: brugskunst, keramik, planter, bamser, trævarer, smykker.

Klub 83

Hovedstaden

Klub 83 er en klub, hvor pensionisterne fra den gamle Hvidovre politikreds mødes til udflugter og hyggeligt samvær.

Fremtidens Miljø 

Midtjylland, RSV, Andet, Uddannelse & Formidling, Miljø & Klima

Fremtidens Miljø er en socialøkonomisk virksmhed i Gedved, som arbejder for færre giftstoffer i vores mad og drikkevand samt for et renere miljø for de kommende generationer.

Det Sociale Vaskeri

Hovedstaden, RSV

Det Sociale Vaskeri er en socialøkonomisk virksomhed på Frederiksberg, hvis overskud støtter Kirkens Korshærs sociale arbejde, såsom varmestuer, herberger, samt meget mere.

Delebilfonden LetsGo

Hovedstaden, Midtjylland, RSV, Syddanmark, Andet, Transport, Miljø & Klima

Delebilfonden LetsGo er en  100% non-profit og socialøkonomisk virksomhed stiftet af Københavns Delebiler og Aarhus Delebilklub i 2007. Fonden arbejder på at udbrede delebilisme i Danmark og fremme bæredygtig mobilitet. LetsGo har biler i Aarhus, Odense og København.
Salg af: abonnementer på billeje

Melikas Skrædderi

Midtjylland

Melikas Skrædderi er en socialøkonomisk virksomhed i Silkeborg som syr alt fra top til tå og har speciale i brudekjoler. Virksomheden kan skræddersy hver enkelt kjole, smoking, skjorte, buks, nederdel og gallakjole direkte efter personlige mål.

Råt&Godt

Nordjylland, Tøj & Tekstil, Tømrer- og snedkerarbejde, Børn & Unge, Cirkulær økonomi, Flygtninge & Indvandrere, Jobskabelse

Råt&Godt er en socialøkonomisk virksomhed i Aalborg, som arbejder med at motivere og ruste udsatte unge både socialt og fagligt til at kunne væretage et job eller tage en ungdomsuddannelse. Det sker primært gennem håndværksmæssige opgaver som produktion af brugskunst, pyntegenstande og boligartikler, samt større specialopgaver for private, institutioner og virksomheder – alt med udgangspunkt i genbrugsmaterialer.
Salg af: bl.a. genbrugsbyggematerialer, møbler, plantekasser, tøj og boligtekstiler.

Frk. Flora

Midtjylland, Planter & Dyrkning, Jobskabelse, Miljø & Klima

Frk. Flora er en socialøkonomisk virksomhed og blomsterbutik i silkeborg, som har plads til og rummer borgere, der er på kanten af arbejdsmarkedet.
Salg af: buketter, planter, tørrede blomster

Karise Permatopia Amba

RSV, Sjælland

Karise Permatopia er et nyt moderne økosamfund i Karise nær Kæbenhavn. Ideen bag Permatopia er at skabe et selvforsynende, meningsfuldt og moderne bofællesskab, der både sikrer lave leveomkostninger og miljømæssig bæredygtighed baseret på ideen om et permakulturelt resursekredsløb.

 

Dorthe Mariehjemmet

RSV, Sjælland

Dorthe Mariehjemmet er en registreret socialøkonomisk virksomhed. Hjemmet er en selvejende institution fra 1969 med 90 moderne plejeboliger. Dorthe Mariehjemmet er dannet med udgangspunkt i Mariehjemmenes ”ideologi” – nemlig at man ikke skal lave institutioner! Man skal lave hjem!

Muhabet

Hovedstaden

Muhabet er et aktivitetssted for mennesker, som er psykisk syge og traumatiserede, med fokus på flygtninge og indvandrere. Muhabet er et værested, hvor man kan have kærligt og uforpligtende samvær med andre på tværs af religiøse, kulturelle og nationale forskelle.

Den Interne Skole

RSV, Sjælland

Den Interne Skole i Magleby syd for Slagelse er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed, som tilbyder specialundervisning og pædagogiske dagbehandling for børn og unge i grundskolealderen. Der er mulighed for beskæftigelse i f.eks. små jobs / fleksjob som køkkenmedhjælper i skolens køkken, som ejendomsservicetekniker eller indenfor rengøring.

Teknologi i Praksis

Midtjylland, RSV, IT og software, Uddannelse & Formidling, Folkesundhed

Teknologi i Praksis er etableret som en almennyttig forening, med tilbud om rådgivning i forbindelse med valg og implementering af kommunikations- og velfærdsteknologiske løsninger til borgere i alle aldre. Virksomheden ligger i Aarhus.
Læs portræt af Teknologi i Praksis: Klik her!
Salg af: rådgivning og undervisning, virtual reality, podcastproduktion, digitalt understøttet træning mm.

Buddha Bikes

Hovedstaden

Buddha Bikes er en registreret socialøkonomiske virksomhed i København, som arbejder for en bedre og mere inkluderende holdning til mennesker og imod den udbredte brug-og-smid-væk-kultur – og vi vil gerne påvirke andre til at gøre det samme. Med tre principper – ordentligt håndværk, miljøhensyn og et socialt fokus – er virksomhedens arbejde et af de små tandhjul, der er med til at skubbe det store maskineri i den rigtige retning.

U:point

RSV, Sjælland

U:point er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Ballerup, og et socialfagligt tilbud til kommunerne om støtte og behandling til udsatte unge og forældre. Gennem meningsfulde fællesskaber arbejder virksomheden med at styrke sociale kompetencer og skabe personlig udvikling hos unge, der er udfordret af psykiske og sociale udfordringer.

Havredal Have og Anlæg 

Midtjylland, RSV, Facility service & Rengøring, Planter & Dyrkning, Jobskabelse

Havredal Have og Anlæg er en socialøkonomisk virksomhed i Karup, der er opstået, ved at uddannelsesinstitutionen Det ny Havredal har brug for en praktik, som er i tæt nærhed til skolens personale, men hvor eleverne alligevel kommer tættere på virkeligheden. Havredal er et samlet helhedsorienteret uddannelsessted for unge med særlige behov i alderen 16-25 år. De unge kan have boglige og specifikke indlæringsvanskeligheder.

BISTAD 

Midtjylland, RSV, Føde- & drikkevarer, Jobskabelse, Miljø & Klima, Psykisk sårbarhed

BISTAD er en forening som gennem drift af bistader i byen forsøger at genskabe den naturlige balance i økosystemet og samtidig skabe fleksibelt og meningsfuldt arbejde for byens udsatte borgere. Foreningen producerer og sælger honning og afledte produkter fra den lokale biavlen. Foreningen tilbyder også virksomhedspakker med opsætning og pleje af bier på erhvervsarealer.
Salg af: honning, bivokslys, genanvendeligt madpapir, lederpleje, øl og spiritus med honning, virksomhedspakker med bihoteller, honningevents.

Vin og vin

Midtjylland

Vin og vin er en socialøkonomisk virksomhed i Silkeborg, som sælger specialvarer, vin og spiritus. Virksomheden tilbyder også vin- og spiritussmagning samt gavekurve og firmagaver.

Center for Psykedelisk Dannelse

RSV, Syddanmark, Uddannelse & Formidling, Fred, Tolerance & Mellemfolkelig forståelse

Center for Psykedelisk Dannelse er en registreret socialøkonomisk virksomhed og et kooperativ i Kolding, der stræber for at ethvert individ kan tage stilling til deres forhold til psykedeliske substanser på et ansvarligt og informeret grundlag.
Salg af: uddannelsesmateriale, events og arrangementer.

Olivias Køkken

Midtjylland, RSV

Olivias Køkken er en socialøkonomisk virksomhed i Silkeborg som tilbyder catering og kantinedrift

Rub & Stub

Hovedstaden, RSV

Rub & Stub er en socialøkonomisk madkulturvirksomhed i København, der kombinerer teori og praksis for at skabe en mere bæredygtig madkultur og for at styrke sociale (mad)fællesskaber.

Kadetten

Sjælland

Kadetten er en socialøkonomisk virksomhed i Helsingør, som skabe plads på arbejdsmarkedet til mennesker med særlige behov bl.a.menneske,der er diagnosticeret med ADHD, autisme/asperger og OCD. Virksomheden tilbyder en kombination af pædagogiske læringsforløb og moderne virksomhedsdrift.

Incita

Hovedstaden, Midtjylland, RSV, Lokaleleje, Pakke- og montageopgaver, Planter & Dyrkning, Restaurant/Café/Catering, STU, Uddannelse & Formidling, Børn & Unge, Fysisk handicap, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed, Social inklusion

Incita er socialøkonomisk virksomhed, som arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked – ikke blot ved at tale om det, men ved at levere det. Incita, der er det tidligere revacenter i København, beskæftiger i dag cirka 90 medarbejdere: psykologer, socialrådgivere, læge, konsulenter med speciale i det rummelige arbejdsmarked, konsulenter med speciale i uddannelse. Herudover driver fonden cafe, madhus, planteskole, pakkeri, logistik, lager- og montageservice.
Salg af: supervision og undervisning af specialister, mad, catering, lokaleleje, planter, pakkeri- og lagerydelser.
Salg til kommuner: beskæftigelsesforløb, sundhedsindsatser, STU, kompetenceudvikling, dagtilbud, undervisningsforløb til medarbejdere.

Knifholt

KNIFHOLT er en socialøkonomisk virksomhed i Frederikshavn, som består af tre områder: Naturbrug, Arbejdsliv og REdesign. Virksomheden er en del af Knivholt Hovedgaard.

Fonden Filmværkstedet

Hovedstaden, RSV

Filmværkstedet er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed i København, som har en lang række tilbud til unge, som har talent og lyst til at arbejde med levende billeder.

Fællesrådet for Møllepark-Vesterbro Kvarteret

Midtjylland, Andet

De er et fællesråd med vilkårerne bestemt af lovgivning og Aarhus Kommune, og er bindeled mellem borgerne og kommunen. De har gså arbejdet meget med omlægning af det Gamle Hovedbibliotek, med veje og traffik og graffitti og nabo sammenkomster.

Fonden Comeback Industries

Hovedstaden, Midtjylland, Andet, Uddannelse & Formidling, Børn & Unge, Jobskabelse, Kriminalitet

Fonden har hjemme i Aarhus og København, og har til formål at skabe arbejdspladser til og sammen med unge, der har været på kanten af samfundet. Fonden er den første socialøkonomiske fond, der direkte hjælper ekskriminelle ud i erhvervslivet. Fonden uddeler ikke midler, men tilbyder ekskriminelle mænd i alderen 16-35 år et socialiseringsforløb med henblik på, at de kommer godt ud på den anden side, får færdiggjort en uddannelse, får et job, eller skaber egen virksomhed i samarbejde med Comeback Industries.
Salg til kommuner: mentorordning, efterværn, socialpædagogisk støtte, kriminalpræventiv efteruddannelse m.m.

JyllandsAkvariet

Nordjylland, Miljø og klima, Teater, Kunst & Kultur, Turisme, Uddannelse & Formidling, Børn & Unge, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

JyllandsAkvariet i Thyborøn er en turistdestination med op til 50.000 årlige besøgende, som samtidig tager et socialt ansvar for mange unge med forskellige udfordringer.
Salg af:  éntre, årskort, rav-workshops, souvenirers, østerssafari, oplevelses-ture.

Jobigen Viborg

Midtjylland, STU, Uddannelse & Formidling, Jobskabelse

Jobigen Viborg er en organisation under Viborg Kommune, som tilbyder en lang række forskellige muligheder og tilbud, der har til formål at bringe ledige borgere tættere på arbejdsmarkedet eller alternativt uddannelsessystemet.

GRO I BYEN

Midtjylland, Planter & Dyrkning, Miljø & Klima

GRO I BYEN er en socialøkonomisk virksomhed i Egens på Djursland, som arbejder for at gøre det nemt, sjovt og simpelt for alle i byen at gro noget af deres egen mad – direkte fra vindueskarmen.
Salg af: højbede og økologiske frø til dyrkning

Gallo Gartneriet

Midtjylland, RSV, Føde- & drikkevarer, Planter & Dyrkning, Fred, Tolerance & Mellemfolkelig forståelse, Fysisk handicap, Psykisk sårbarhed, Social inklusion

Gallo Gartneriet er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed beliggende i Risskov nord for Århus centrum. I Gallo Gartneriet samles man om at dyrke økologisk have. Gallo Gartneriet er et åbent arbejdsfællesskab, hvor alle er velkomne til at tage del i arbejdet. Fællesnævneren for mange af gartneriets medarbejdere, er at man har en psykisk sårbarhed. Haven tænkes som et fristed, hvor alle der er optaget af at dyrke jorden, kan samles, udveksle erfaringer og deltage i havearbejdet.
Salg af: blomster, planter, frugt og grønt.

Elleslettegård

Sjælland

Elleslettegård er et selvejende dag- og døgntilbud beliggende i Vedbæk. Den primære målgruppe er borgere i alderen 16-30 år med kognitive og socialkognitive vanskeligheder.Stedet driver en række værkstedstilbud, der fungerer som små socialøkonomiske virksomheder, hvor de unge arbejder som et led i deres uddannelse – bl.a. en blomsterbutik, et ridecenter og en montageafdeling.

Kulturhuset Leopold

Sjælland

Kulturhuset Leopold i Karise er en socialøkonomisk virksomhed, som skal drives sammen med unge mennesker, der på grund af betydelig nedsat fysiske eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Human Results

Midtjylland, Tømrer- og snedkerarbejde, Børn & Unge, Cirkulær økonomi, Hjemløshed, Kriminalitet, Misbrug, Social inklusion

Human Results er en socialøkonomisk virksomhed i Silkeborg, som arbejder med tidligere kriminelle, aktive kriminelle eller kriminalitetstruede unge. Virksomheden har indsatser for både unge med  dansk og anden etnisk baggrund end dansk med risiko for radikalisering og marginalisering. Arbejdet centrerer sig om produktion af et bredt udvalg af træprodukter af genbrugstræ, og der tilbydes også specialløsninger. De unge er med i alle processer fra genbrugsstation til færdigt produkt og der er en fællesskabsorienteret tilgang.
Salg af: træmøbler, plantekasser, legehuse, shelters, rådgivning om forebyggelse af ungdomskriminalitet, mentorforløb, beskæftigelsesforløb, afklarings- og opkvalificeringsforløb.

Dansk Graverings Center 

Sjælland

Dansk Graverings Center er en socialøkonomisk virksomhed i Karlslunde, som siden grundlæggelsen i 1999 har udviklet sig til et af de største servicecentre for påsætning af logoer i Danmark. Virksomheden giver bl.a. gennem arbejdsprøvninger plads til mange af de mennesker, som ellers har haft svært ved at komme tilbage til arbejdsmarkedet efter sygdom o. lign.

UNA

Sjælland
UNA er den nyeste socialøkonomiske virksomhed i Kariseorganisationen og her arbejdes med kunst og håndværk. Værkstedsbutikken UNA er beliggende i Haslev midtby og varerne i butikken er alle af kreativ og håndværksmæssig karakter fremstillet af studerende fra Karise. UNA har flere personer ansat på særlige vilkår. 

HubLearn

Hovedstaden, RSV

HubLearn er en registreret socialøkonomist virksomhed, beliggende i København. De arbejder med læring og tilegnelse af egenskaber, der skal hjælpe personer og mindre virksomheder til at bedre kunne tilpasse sig den teknologiske udvikling.

Borups Pakkeri

Midtjylland, Pakke- og montageopgaver, Fysisk handicap, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Borups Pakkeri i Skødstrup ved Aarhus er en familievirksomhed, som tager et særligt socialt ansvar i forhold til at ansætte mennesker med nedsat arbejdsevne. Borups Pakkeri udfører både store og små opgaver inden for pakning, montering og distribution.
Salg af: Pakkeservice af en hver art

Fonden Unges

Hovedstaden, RSV, Andet, Konsulentydelser og Vikarer, STU, Uddannelse & Formidling, Børn & Unge, Psykisk sårbarhed

Er en almennyttig fond samt Registreret Socialøkonomisk Virksomhed stiftet i 2007 med det formål er at etablere og gennemføre undervisning og andre tiltag for unge med særlige behov, særligt unge med ASF. Vi hjælper dem til at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, så de i så høj grad som muligt kan leve et selvstændigt og aktivt voksenliv.

Actura

Midtjylland, STU, Børn & Unge

Actura Robotcenter er en socialøkonomisk virksomhed i Aarhus, som vha. innovation, teknologi og kreativitet skaber arbejdspladser for unge med autisme.
Salg til Kommuner: STU, uddannelsesforløb m.m.

No Bad Days

Midtjylland, Transport, Børn & Unge, Jobskabelse, Miljø & Klima

No Bad Days er en social økonomisk virksomhed i Aarhus, der tilbyder en fleksibel og miljøvenlig levering med ladcykler. Lokale virksomheder kan på den måde nå ud til deres kunder og samarbejdspartnere og samtidig bidrage til en by med renere luft og mindre trængsel. No Bad Days Virksomheden hjælper samtidig udsatte unge videre i deres liv, mens de får frisk luft, motion og penge på lommen.

Råd & Dåd

Nordjylland, RSV, Andet, Bosted, Føde- & drikkevarer, Planter & Dyrkning, Flygtninge & Indvandrere, Fysisk handicap, Jobskabelse, Lokal udvikling, Psykisk sårbarhed, Social inklusion

Råd & Dåd tilbyder arbejds-, bo- og fritidstilbud for mennesker som ikke kan klare kravene på det traditionelle arbejdsmarked. Virksomheden er en af de socialøkonomiske virksomheder bag “Skovsgård-modellen”, og driver genbrugsbutik, gartneri og købmandsbutik. Aktiviteterne har fokus på økologi og lokal udvikling.
Salg af: genbrugsmøbler, økologiske grøntsager, dagligvarer, gavekasser
Salg til kommuner: botilbud, beskæftigelsesforløb

Ligaia

Hovedstaden, RSV

Ligaia er en socialøkonomisk virksomhed i København og et website, hvor man kan donere til/investerer i en bæredygtig fremtid ved at støtte indsatser i forhold til f.eks. fattigdom og klimaeffekt.

Brede Havekiosk

RSV, Sjælland

Brede Havekiosk er en registreret socialøkonomisk virksomhed ved Hillerød. De sælger blomster til alle slags begivenheder – både til firmaer og private,  og tilbyder også snitblomster  i spande, hvor du kan plukke  blomsterne selv, hvilket bidrager til at give dig og dine begivenheder en større fleksibilitet, autenticitet og kreativitet.

Møntvaskeriet i Rengegade 

Sjælland

Møntvaskeriet i Rengegade er en socialøkonomisk virksomhed i Store Heddinge, som arbejder for at skabe arbejdspladser til udsatte borgere, sikre offentlige vaskemuligheder for beboere omkring Store Heddinge, hjælpe ældre med vaskeservice samt tilbyde vaskefaciliteter til turister, campister og sejlere.

Fonden Morgencafé for Hjemløse 

Hovedstaden, RSV, Økonomi & Jura, Restaurant/Café/Catering, Hjemløshed, Misbrug, Psykisk sårbarhed, Social inklusion

Morgencafé for Hjemløse er Registreret Socialøkonomisk Virksomhed i København, der arbejder for at nedbringe hjemløshed samt forbedre livsvilkårene for socialt udsatte. Morgencaféens værdigrundlag bygger på empati, solidaritet og omsorg. Morgencaféen serverer mad, uddeler tøj og soveposer samt tilbyder lægehjælp, fysioterapi, fodterapi, klipning og juridisk rådgivning.

Vielshøj Motorservice

Nordjylland, Smede- og mekanikerarbejde, Børn & Unge, Jobskabelse

Vielshøj Motorservice er en socialøkonomisk virksomhed i Hobro, som tilbyder professionel service af scootere eller crossere og hjælper udsatte unge.
Salg af: Scootere, el-cylker, cykler, reservedele og reperation/service.

Gensalg

Sjælland

Gensalg i Roskilde kombinerer social og grøn ansvarlighed på flotteste vis. Virksomheden, der drives på socialøkonomiske vilkår, giver vi borgere mulighed for jobprøvning og erhvervspraktikforløb med henblik på at gøre dem klar til at vende tilbage til eller træde ind på arbejdsmarkedet.
Samtidig er virksomheden med til at sætte affald på dagsordenen som en værdifuld ressource.

Fonden Skovhaven

RSV, RSV, Syddanmark, Bosted, Børn & Unge, Psykisk sårbarhed

Fonden Skovhaven er en socialøkonomisk virksomhed i Svendborg og et bo- og dagtilbud til unge og voksne med autisme, Aspergers eller andre udviklingsforstyrrelser.

Kaffé Fair

Nordjylland, RSV, Lokaleleje, Restaurant/Café/Catering, STU, Børn & Unge, Jobskabelse

Kaffé Fair i Aalborg er en socialøkonomisk virksomhed drevet af unge, der er kommet lidt skævt ind på tilværelsen. Kaffé Fairs filosofi er, at de unge lærer i et reelt arbejdsmiljø. I caféen er de omgivet af uddannede kokke, der har særligt fokus på, at oplære og hjælpe videre i livet.
Salg af: Mad og mødeforplejning, lokaleleje.
Salg til kommuner: STU, beskæftigelsesforløb.

En del af Herslev

RSV, Sjælland

En del af Herslev er en registret socialøkonomisk virksomhed i Herslev og et fællesskab for bønder, producenter, kokke og formidlere i byen Herslev ved Lejre.
En del af Herslev arbejde med bæredygtigt landbrug, produktion og inklusion og stedet  har både et bryggeri, en chokoladefabrik og flere gårdbutikker, hvor kunder og besøgende kan få masser af smagsoplevelser og købe fødevareprodukter af  høj kvalitet.

Københavns Madhus

Hovedstaden, RSV

Københavns Madhus er en socialøkonomisk virksomhed , som arbejder for en bæredygtig, sund og livsglad spisekultur i det offentlige rum.

Journalistbureauet TANK IVS

RSV, Hovedstaden, RSV

Journalist Bureauet TANK er en registreret socialøkonomisk virksomhed, som skriver  vi til danske fag- og dagblade primært inden for stofområderne klima, byudvikling, ressourcekonflikter, migration og socialpolitik.

I Tråd Med Verden (ITMV)

Hovedstaden, Tøj & Tekstil, Cirkulær økonomi, Flygtninge & Indvandrere, Jobskabelse, Miljø & Klima, Psykisk sårbarhed, Social inklusion

ITMV er en registreret socialøkonomisk virksomhed, som driver syværksteder beliggende i udsatte boligområder. Vi arbejder med genanvendelse af kasserede tekstiler og producerer interieurprodukter og tekstildesign, som sælges dels til virksomhedskunder, dels i vores webshop. Formålet med produktionen er at beskæftige mennesker på kanten af arbejdsmarkedet og at skabe livskvalitet gennem design og arbejdsfællesskab.

Salg af: Tekstildesign, workshops, repairservice samt beskæftigeslesforløb

INSP!

RSV, Sjælland, Restaurant/Café/Catering, Teater, Kunst & Kultur, Uddannelse & Formidling, Folkesundhed, Fred, Tolerance & Mellemfolkelig forståelse, Lokal udvikling, Miljø & Klima

INSP! står for ‘inspi­ra­to­rium’. Det, at insp’e — og er en foren­ing, der arbe­jder på at skabe et oplevelse­shus og cateringvirksomhed midt i Roskilde som en socialøkonomisk virksomhed med afdelinger inden for medier, musik, mad, opkvalificering m.m.
Salg af: catering, lokaleleje, events, oplæg og rundvisninger

Send flere krydderier

Hovedstaden

Send flere krydderier i København er en cateringvirksomhed der producerer lækker, anderledes og økologisk mad til virksomheder og privatpersoner. Virksomheden har til formål at skabe arbejdspladser og integrere etniske minoritetskvinder langt fra arbejdsmarkedet på det danske arbejdsmarked.

Special Minds

Midtjylland, Nordjylland, RSV, Syddanmark, SEWF Verified, IT og software, STU, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Special Minds er en registreret socialøkonomisk virksomhed beliggende i Viby ved Aarhus. IT-virksomheden beskæftiger mennesker med en autisme profil/ aspergers syndrom, der har haft vanskeligt ved at finde fodfæste på det traditionelle arbejdsmarked på trods af deres mange styrker som høj intelligens, evnen til at arbejde vedholdende og deres unikke sans for detaljer, genkendelse af mønstre og deres strukturerede, logiske og kreative tankegang. Virksomheden har afdelinger i Silkeborg, Kolding og Aalborg.
Salg af: IT-løsninger til private og offentlige virksomheder

Fairtrade Mærket Danmark Fonden

Hovedstaden, RSV, Brugskunst og håndværksvarer

Fairtrade er en international mærkningsordning og ener en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed i København, hvis primære formål er at forbedre arbejds- og levevilkårene for bønder og arbejdere i Afrika, Asien og Syd- og Mellemamerika.

Topvirk

Topvirk er en socialøkonomisk virksomhed i Frederikshavn, med opstart i januar 2012. Virksomheden arbejder for at skabe arbejdspladser til mennesker med behov for ansættelse på særlige vilkår, ved at drive forskellige former for erhvervsvirksomhed, herunder uddannelses- og udviklingskurser og afklaringsforløb.

café directo

RSV, Midtjylland, RSV, Føde- & drikkevarer, Kaffe, Hjælp til udviklingslande

Café directo er registreret som socialøkonomisk virksomhed, som fungerer som forbindelse mellem kaffebønner i Nicaragua og kaffedrikkere i Danmark. Målet er at sikre en ordentlig pris for kaffebønnernes kaffe, og få kaffedrikkerne til at føle sig som del af et fællesskab.
Salg af: Kaffebønner

CFD

Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, RSV, Sjælland, Syddanmark, Bosted, STU, Uddannelse & Formidling, Fysisk handicap, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed, Social inklusion

CFD er en registreret socialøkonomisk virksomhed og landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser. Målet er at skabe selvhjulpenhed, selvbeskæftigelse og meningsfuldhed i hverdagen. CDF har afdelinger eller kontorer i Aalborg, Aarhus, Fredericia, Odense, København, Nyborg, Nærum, Glostrup og Søborg.
Salg af: rådgivning, kurser, udredning
Salg til kommuner: døgn-, dag- og fritidstilbud, STU, Forberedende Voksenuddannelse

Multination

Midtjylland, Teater, Kunst & Kultur, TV & medier

Multination er en virksomhed i Silkeborg som tilbyder indspilning af lydoptagelser og udgivelser af musik.

Sheworks Atelier

Syddanmark, SEWF Verified, Design, Tøj & Tekstil, Cirkulær økonomi, Flygtninge & Indvandrere, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed, Social inklusion

Sheworks Atelier er en socialøkonomisk designvirksomhed og tegnestue i Kolding. Virksomheden udnytter overskuds- og affaldsmaterialer fra tekstilindustrien i Danmark og skaber smukke cirkulære produkter fremstillet i hånden. Samtidig beskæftiger virksomheden talentfulde indvandrer- og flygtningekvinder, der på den måde finder ro og netværk i at skabe og udvikle sig sammen.
Salg af:  pyntepuder og vægdekoration.

HK-klubben Erhvervsakademi Dania

Midtjylland, RSV

Erhvervsakademi Dania tilbyder 23 korte og mellemlange videregående uddannelser samt 14 akademiuddannelser og mere end 200 akademifag. Dania ligger i Randers og er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed.

Denwood by HORN

Midtjylland

Denwood by HORN er en socialøkonomisk virksomhed i Herning, der arbejder for at  at udnytte verdens ressourcer bedst muligt samt udfordre de nuværende forbrugsmønstre, og hjælpe kunder til at træffe et mere bæredygtigt valg. Virksomheden arbejder desuden sammen med kommuner og jobcentre for at hjælpe mennesker med reduceret arbejdskapacitet, tilbage til et arbejdsliv.

Nordisk Fond for Miljø og Udvikling 

Hovedstaden, RSV

Nordisk Fond for Miljø og Udvikling (Nordeco) er en registreret social virksomhed i København, der ejes fuldt ud af Nordic Foundation for Development and Ecology. Virksomheden gennemfører forskning, opbygger kapacitet, forbinder mennesker og støtter interventioner på stedet – og rådgiver i international udvikling.

DiiG & MiiG

Midtjylland

DiiG & MiiG er en socialøkonomisk virksomhed i Bording. Virksomheden producerer AcerBike og løser vi også produktionsopgaver indenfor træindustrien helt ned i 50-100 stk. Virksomhedens produkter er lavet af medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet, det kan være flexjobbere, personer i jobtræning osv.

FarmMountain

Midtjylland, Kaffe, Hjælp til udviklingslande

FarmMountain er en socialøkonomisk virksomhed i Randers som hjælper kaffebønder i Uganda til et bedre og mere bæredygtigt liv. Virksomheden skaber værdi ved at afsætte deres kaffe i Danmark og gennem en lang række hjælpeprojekter i Uganda. Her ud over skaber virksomheden plads til medarbejdere med begrænset arbejdsevne, som står udenfor det normale arbejdsmarked.
Salg af: Kaffebønner

Ballerup Rotary Klub

Sjælland

Rotary er et netværk med personlighed, hvor man mødes 1½ time hver uge. Programmet omfatter spisning, et foredrag, et virksomhedsbesøg eller andre oplevelser. Danmark er et rigt samfund, hvorfor de fleste danske klubber vælger at bidrage til projekter i U-lande. Alligevel er der klubber, der også støtter lokale projekter.

Mind Mover

Hovedstaden

Mind Mover er en innovativ socialøkonomisk organisation, som sammen med offentlige og private samarbejdspartnere udvikler aktiviteter, der har til formål at fremme sunde ungdomskulturer ved at øge unges refleksionsevner og handlekompetencer. Mind Mover har særligt fokus på at støtte unge på kanten af samfundet og tilbyder også aktiviteter til forældre, organisationer og offentlige instanser.

Vikar Compagniet

Midtjylland, Sjælland, Konsulentydelser og Vikarer, Tømrer- og snedkerarbejde, Flygtninge & Indvandrere, Jobskabelse

VikarCompagniet tilbyder medarbejdere inden for stort set alle brancher. Finder du ikke den rette fagprofil på vores hjemmeside, kan du altid ringe og tale med en kundekonsulent. Der arbejdes også med at hjælpe udenlandske mennesker med, at komme ind på det danske arbejdsmarked.

Troldkær

Syddanmark, Bosted, Facility service & Rengøring, Lokaleleje, Restaurant/Café/Catering, Smede- og mekanikerarbejde, STU, Tømrer- og snedkerarbejde, Uddannelse & Formidling, Børn & Unge, Fysisk handicap, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Troldkær er en socialøkonomisk virksomhed i Rødding for unge med særlige behov. Stedet fungerer som et uddannelses-, arbejds-, bo- og oplæringstilbud, der bl.a. tilbyder en praktisk orienteret uddannelse samt ressourceforløb. Troldkær forpagter også cafe og festlokaler med forskellige aktivitetstilbud til gæsterne.
Salg af: brænde, tømrearbejde, skraldestativer, træmøber, båludstyr, lokaleleje, cafemad kanoudlejning

Mina Støtte/Kontakt

RSV, Sjælland

Mina Støtte/Kontakt i Korsør er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed og et støttekontakt korps der støtter den unge i og udenfor hjemmet. Støttekontakt korpset er tilgængelig i 24/7 timer. Erfaringen er at målgruppen bliver mere udsat udenfor normale åbningstider. Mina Støtte/Kontakt arbejder også med Boligsociale indsatser f.eks. gennem projektet “Den digitale Ressourcebank” som er udviklet sammen med A. P. Møller fonden og Slagelse Kommune.

Bo- og Levestedet Horskær

Syddanmark, Bosted, Brugskunst og håndværksvarer, Smede- og mekanikerarbejde, Tøj & Tekstil, Tømrer- og snedkerarbejde, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Bo- og Levestedet Horskær er et psykiatrisk bo-, leve- og arbejdssted og en socialøkonomisk virksomhed i Vamdrup vest for Kolding. Stedet driver træ- smede- sy- og kreaværksted og butikken VIKKA, som sælger produkter fra værkstederne, og skaber jobmuligheder for beboerne.
Salg af: Tasker og tekstilprodukter, insekthoteller, bænke, designprodukter m.m.

 

Foreningen Børn og Unges Trivsel

RSV, Sjælland

Foreningen Børn og Unges Trivsel i Herlev er en socialøkonomisk virksomhed, der har til formål at fremme trivsel og sundhed for børn, unge og deres familier

Finderiet

Midtjylland, Brugskunst og håndværksvarer, Tømrer- og snedkerarbejde, Cirkulær økonomi, Fysisk handicap, Jobskabelse, Miljø & Klima, Psykisk sårbarhed

Finderiet er en socialøkonomisk virksomhed og en genbrugsbutik i Randers. Virksomheden er drevet af et ønske om at skabe fleksible arbejdspladser, værne om miljøet og give borgerne en genbrugsbutik med spændende fund til fornuftige priser. Den socialøkonomiske fond GOGGS driver Finderiet.
Salg af: Genbrugsting, møbler af genbrugstræ, indretningshjælp

Birkemose Golf Club

Syddanmark, Andet, Restaurant/Café/Catering, Teater, Kunst & Kultur, Jobskabelse

Birkemose Golf Club er en socialøkonomisk virksomhed i Kolding, som bl.a. hjælper udfordrede ledige tilbage på arbejdsmarkedet.

Bornholms Middelaldercenter

Bornholm, RSV, Turisme, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Bornholms Middelaldercenter er et videnpædagogisk oplevelsescenter, der arbejder med levende formidling af bornholmsk, dansk og europæisk middelalder. Oplevelsescentret er på 15 ha beliggende 500 meter fra Østerlars Rundkirke i den smukke bornholmske natur med skov, åløb og klippeløkke.

WeShelter

Hovedstaden, Andet, Ensomhed, Fattigdom, Hjemløshed, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

WeShelter er et fællesskab af sociale tilbud, der har arbejdet blandt hjemløse og udsatte i København siden 1893. Indtil december 2014 hed virksomheden “Missionen blandt Hjemløse”. Virksomheden består af herbergene Mændenes Hjem på Vesterbro, Kollegiet Gl. Køge Landevej i Valby og RG60 på Nørrebro. Derudover drives værestederne Amadeus, Pegasus, Projekt Offside, Værestedet i Sydvest og NABO-center Amager.

Specialisterne

Sjælland, IT og software, STU, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed, Social inklusion

Specialisterne er en er en socialøkonomisk virksomhed, der skaber jobmuligheder for mennesker med autisme og lignende udfordringer. Virksomheden har i dag samarbejder og enheder i Argentina, Australien, Brasilien, Canada, England, Indien, Irland, Island, Nordirland, Norge, Schweitz, Spanien, Tjekkiet, Tyskland, USA og Østrig.
Salg af: psykoterapi
Salg til kommuner: STU, aktivitetsklub, Beskæftigelsesforløb

 

Arena Midt

Midtjylland, Hotel, Lokaleleje, Restaurant/Café/Catering, Turisme, Folkesundhed

Arena Midt er en socialøkonomisk virksomhed og konferencecenter i Kjellerup i Midtjylland, som bl.a. tilbyder overnatning og lokaleudlejning til firmamøder, konference og store sports- og kulturevents. Overskuddet i virksomheden anvendes til at udvikle huset og fremme sundhed og trivsel.

Salg af: Mad på stedet, udlejning af møde- og konferencelokaler og sportsfaciliteter, overnatning og medlemskaber til fitness-træning.

Bango

Midtjylland

Bango er en socialøkonomisk virksomhed i Thorning i midten af Jylland. Bango Danmarks største butik indenfor døre, vinduer og porte.

Den Blå Oase

Syddanmark, Tøj & Tekstil, Ensomhed, Fred, Tolerance & Mellemfolkelig forståelse, Hjemløshed, Misbrug, Psykisk sårbarhed, Social inklusion

Den Blå Oase i Aabenraa er et værested for mennesker, som er ensomme eller har udfordringer i forhold til blandt andet psykisk sygdom, misbrug af alkohol eller sundhed. Værestedet drives af Blå Kors. Virksomheden beskæftiger sig med genbrug og har midlertidigt herberg i vintermånederne.

Living by Heart ApS

Midtjylland

Living by Heart ApS er et socialøkonomisk anpartsselskab i Ry stiftet i august 2013. Virksomheden har en social og en miljømæssig mission, og anpartsselskabets overskud geninvestere i udviklingen af det samfundsnyttige formål. Virksomheden Virksomheden fremstiller boliginteriør ud af rest- og affaldsmaterialer. Ved at genanvende materialerne i nye, lækre boligprodukter er Living by Heart med til at skåne miljøet for affald og forurening.

HeadON

Midtjylland, Andet, Konsulentydelser og Vikarer, Børn & Unge, Kriminalitet

HeadON er en socialøkonomisk forening i Aarhus, der hjælper unge ud af kriminalitet gennem helhedsorienterede forløb. Målet er at få de unge ind i andre fællesskaber, som de i stedet kan bidrage til samfundet igennem.

Cirkelines Æske

Hovedstaden, Andet, Brugskunst og håndværksvarer, Tøj & Tekstil, Børn & Unge, Cirkulær økonomi, Fattigdom, Hjemløshed, Miljø & Klima, Misbrug

Cirkelines Æske er en genbrugsbutik der henvender sig til børn fra 0 – 14 år. Overskuddet fra Cirkelines Æske går til at hjælp hjemløse og misbrugere på fode igen.

Lemming Hegn

Midtjylland

Lemming Hegn er en socialøkonomisk virksomhed i Silkeborg som Produktion, salg og opførelse af hegn og støjskærm.

Nye Rødder 

RSV, Sjælland

Nye Rødder er en socialøkonomisk virksomhed i Ringsted, som arbejder for at flygtninge og indvandrer i Danmark kan skabe sig et bæredygtigt livsgrundlag helbredsmæssigt, socialt og arbejdsmæssigt. Det sker gennem havearbejde og dyrkning af økologiske grøntsager.

EnergiCenter Voldparken

Sjælland

EnergiCenter Voldparken er en socialøkonomisk virksomhed i Brønshøj for alle – unge såvel som ældre – der vil deltage i aktiviteter indenfor idræt, natur og kultur gennem mere end 50 frivillige foreninger.

At danse med livet ApS – et brobyggende fællesskab

RSV, Syddanmark, Andet, Planter & Dyrkning, Folkesundhed, Psykisk sårbarhed, Social inklusion

At danse med livet er Registreret Socialøkonomisk Virksomhed beliggende i Odense. Virksomheden​ ​er en non profit lokal forankret organisation, som består af en frivillig forening og en socialøkonomisk virksomhed. Vision er at skabe et innovativt og kreativt fællesskab, hvor det gode liv er i fokus. Et sted for alle, der bor i Odense Kommune, og er udfordret i dansen med livet.​

Heidi & Bjarne

Hovedstaden

Heidi & Bjarne er en socialøkonomisk virksomhed på Vesterbro i København og del af Settlementets sociale handelsgade. Virksomheden har fokus på børnetøj og tilbehør og sælger genbrug og redesign baseret på bæredygtighed til priser, hvor alle kan være med. Heidi & Bjarne er samtidig en rummelig arbejdsplads for mennesker, som af forskellige årsager befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

Bornholms Mosteri

Bornholm, Føde- & drikkevarer, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Bornholms Mosteri fremstiller økologisk saft og most, og skaber samtidig jobs til socialt udsatte. Virksomheden sætter en ære i at rendyrke råvarens originale smag samt fremelske potentialet – naturligt såvel som menneskeligt. Produkterne sælges til førende restauranter i Norden.

WeBoard IVS 

Sjælland

WeBoard er en socialøkonomisk virksomhed i Jyllinge og er et netværk af engagerede erhvervsaktive profiler, som ønsker at gøre en forskel ved at tilbyde gratis Advisory Boards til forandringsparate virksomheder med vækstpotentiale.
Virksomheden repræsenterer forskellige brancher, fagområder og diversitet. Men vigtigst af alt, lysten til at gøre en forskel og skabe vækst. WeBoards mål er at give noget tilbage og sætte virksomhedens erfaringer i spil.

Nordjysk Fødevareoverskud

Nordjylland, RSV, Føde- & drikkevarer, Fattigdom, Miljø & Klima

Nordjysk Fødevareoverskud er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed og non-profit organisation, der fokuserer på bæredygtighed og social ansvarlighed. Virksomheden indsamler gode spiselige fødevarer fra grossister og detailhandlene. Fødevarerne fordeles til sociale organisationer og asylcentre i Nordjylland. Socialt udsatte familier og enkeltpersoner har også mulighed for at hente mad fra lageret i Aalborg Øst.

Gallo Huset

Midtjylland, RSV, Kaffe, Restaurant/Café/Catering, Uddannelse & Formidling, Fred, Tolerance & Mellemfolkelig forståelse, Psykisk sårbarhed

Gallo Huset arbejder for at fremme åbenhed og viden om psykiatri. Vi har fokus på at ændre samfundets holdning til psykiatribrugere og psykiatribrugeres holdning til sig selv. Gallo Huset er en del af Gallo organisationen, der siden 1980 har udviklet en række initiativer for psykisk sårbare mennesker: Gallo Huset, Gallo Skolen, Galleri Gallo, Gartneriet Gallo, Gallo Job, Gallo Genbrug og Gallo Kriserådgivning.
Salg af: foredrag, vegetarisk mad, fairtrade kaffe, brød og kage, Kaffebil til arrangementer.

Møltrup Optagelseshjem

Midtjylland, RSV, Bosted, Brugskunst og håndværksvarer, Facility service & Rengøring, Føde- & drikkevarer, Pakke- og montageopgaver, Restaurant/Café/Catering, Tømrer- og snedkerarbejde, Ensomhed, Fattigdom, Fred, Tolerance & Mellemfolkelig forståelse, Hjemløshed, Jobskabelse, Social inklusion

Møltrup er et hjem, hvor mænd (som for kortere eller længere tid har brug for støtte i deres liv) kan finde hjælp til at tage livet op på ny.
Grundpillen i dagligdagen er et arbejdsfællesskab og Møltrup er leverandør af mangt og meget inden for træ, montage, pakkeri og mad. Der drives også café og butik.
Salg af: Træmøbler, fuglekasser, opskæring, spil, brænde, slagtervarer, brød kager, pølsevogn, supper m.m.

All Ears TM

Sjælland

All Ears er en socialøkonomisk virksomhed med en mission om at levere Danmarks bedste telemarketing ydelser ved at uddanne og ansætte mennesker med synshandicap.

DeltagerDanmark ApS

Hovedstaden, RSV

DeltagerDanmark i København er etableret som 100% uafhængig og selvstændig socialøkonomisk konsulent-, rådgivnings- og undervisningsvirksomhed. Virksomheden er startet af en række medarbejdere med en fortid i Tænketanken Cevea.

Gorridsen

Midtjylland, Tøj & Tekstil, Fattigdom, Hjælp til udviklingslande, Miljø & Klima

Gorridsen er en socialøkonomisk virksomhed i Silkeborg, der designer og fremstiller tids- og sæsonløse strik modeller i bæredygtige naturmaterialer med unikke detaljer og god pasform.
Salg af: Strikkede bluser, bukser, kjoler, børnetøj m.m.

ivandet

Bornholm, RSV, Miljø og klima, Uddannelse & Formidling, Miljø & Klima

ivandet er en bornholmsk registreret socialøkonomisk virksomhed, som arbejder for et forbedret havmiljø i Østersøen omkring Bornholm. Virksomheden geninvesterer al økonomisk overskud i projekter, der gavner Østersøens havmiljø.
Salg af: formidling om havets fysik og biologi, arrangementer om østersøen, facilitering af forskningsprojeker.

Kig ind Nyt og Brugt

Syddanmark, Andet, Brugskunst og håndværksvarer, Cirkulær økonomi, Fysisk handicap, Jobskabelse, Miljø & Klima, Psykisk sårbarhed

Kig ind Nyt og Brugt er en socialøkonomisk genbrugsbutik i Kolding, som skaber arbejdspladser til fleksjobbere.
Salg af:  genbrugsting, afhentning af dødsboer

Mørk Kaffe IVS

RSV, Sjælland, Kaffe

MØRK er et økologisk risteri og kaffebar i hjertet af Roskilde. Virksomheden har  indkøber kaffe og rister det langsomt og nænsomt og har stort fokus på kvalitet, bæredygtighed, proces samt for det lokalsamfund virksomheden er en del af. MØRK tilbyder kaffe til private og virksomheder.

Børns Voksenvenner

Hovedstaden, RSV

Børns Voksenvenner er en registreret socialøkonomisk virksomhed og landsdækkende organisation, som ønsker at gøre en positiv langvarig forskel for børn og unge med spinkle voksennetværk.

CSR gruppen

Midtjylland

CSR gruppen i Randers arbejder for et rummeligt arbejdsmarked, hvor man udover at hjælpe virksomhedens kunder også giver plads til medarbejdere, der skal tilbage på arbejdsmarkedet.

WeCreation – Himmelbjerggården

Midtjylland, RSV, Brugskunst og håndværksvarer, Føde- & drikkevarer, Hotel, Lokaleleje, Restaurant/Café/Catering, Teater, Kunst & Kultur, Tøj & Tekstil, Folkesundhed, Fred, Tolerance & Mellemfolkelig forståelse, Miljø & Klima

Himmelbjerggården, der ligger tæt på Himmelbjerget, er et nordisk inspirationscenter indenfor helhedsorienteret sundhed, personligt lederskab og bæredygtig levevis. Himmelbjerggården drives af organisationen WeCreation, der er en registreret socialøkonomisk virksomhed.
Salg af: økologisk mad på stedet, take-away, kursusfaciliteter, events, sundhedsydelser, delikatesser, velværeprodukter mm.

 

GAIA Museum

Midtjylland, RSV, Design, Facility service & Rengøring, Lokaleleje, Restaurant/Café/Catering, STU, Teater, Kunst & Kultur, Tømrer- og snedkerarbejde, Fysisk handicap, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

GAIA Museum i Randers er en kulturvirksomhed, der udstiller og formidler outsiderkunst uden forbillede, som indeholder en udsøgt café, et produktivt rammeværksted, en butik, et kreativt værksted og en kunstuddannelse under Særlig Tilrettelagt Uddannelse. GAIA Museum er et hus, med en medarbejderarbejderstab på 50 mennesker med særlige behov og et personale med vidt forskellige fagkundskaber.
Salg af: mad på stedet, catering, lokaleleje, Grafisk opsætning, indramning, produktfotos til fx varekataloger, træhåndværk, facitity service.
Salg til kommuner: 
STU, beskæftigelsesforløb.

Gadens Stemmer 

Hovedstaden, RSV

Gadens Stemmer er en socialøkonomisk virksomhed i København for mennesker, som det ordinære arbejdsmarked ikke formår at rumme. Gadens Stemmer tilbyder guidede byvandringer/kanalrundfarter og foredrag med fokus på guidens personlige historie fra et liv på kanten af samfundet.

De Sociale Innovations Entreprenører  

Syddanmark, Uddannelse & Formidling, Jobskabelse

De Sociale Innovations Entreprenører i Fredericia er en erhvervsdrivende fond, som drives som en socialøkonomisk virksomhed. Fonden udvikler og drifter beskæftigelsesrettede indsatser for socialt udsatte mennesker, så de opnår en plads på arbejdsmarkedet. De Sociale Innovations Entreprenører tilbyder endvidere konsulent- og undervisningsopgaver for frivillige og kommunale organisationer, herunder puljeansøgninger.

etgodtlivnu ApS

Hovedstaden

etgodtlivnu ApS er en virksomhed, der tager socialt ansvar.  Vi ønsker bl.a. at bidrage til, at frivillige organisationer kan få glæde af at inddrage tankegangen og samtaleredskaberne fra TP i deres arbejde med at hjælpe børn, unge og voksne til at skabe sig en bedre tilværelse.

Verdensmål ApS

Midtjylland, RSV, Administration, Uddannelse & Formidling, Cirkulær økonomi, Ensomhed, Fattigdom, Folkesundhed, Fred, Tolerance & Mellemfolkelig forståelse, Hjælp til udviklingslande, Jobskabelse, Lokal udvikling, Miljø & Klima

Verdensmål.dk er en registreret socialøkonomisk virksomhed, der har til formål at fremme udbredelsen af og arbejdet for FNs 17 verdensmål for bæredygtighed. Det betyder blandt andet, at overskuddet går til arbejdet med FNs verdensmål. Verdensmål.dk er et uafhængigt privat initiativ, der hjælper virksomheder med at synliggøre deres bæredygtige indsatser.

Kulturgyngen

Midtjylland, RSV, Lokaleleje, Restaurant/Café/Catering, Jobskabelse

Foreningen ‘Kulturgyngen’ er en social økonomisk virksomhed i Aarhus midtby, der beskæftiger sig med netværksarbejde for arbejdsløse. Kulturgyngens primære aktivitet er at tilbyde vejlednings- og opkvalificeringsforløb for ledige kontanthjælpsmodtagere. Forløbene afvikles i de forskellige arbejdsfunktioner via foreningens øvrige aktiviteter. Kulturgyngen driver blandt andet Café Nicolai i FO-Byen og Gyngens scene.
Salg af: Cafémad, brød og kage, sceneudlejning, koncertoplevelser
Salg til kommuner: beskæftigelsesforløb

Center for Digital Pædagogik

Midtjylland, RSV, IT og software, Konsulentydelser og Vikarer, TV & medier, Uddannelse & Formidling, Børn & Unge

Center for Digital Pædagogik er en socialøkonomisk virksomhed i Aarhus, som beskæftiger sig med socialt arbejde i nye medier. Centret formidler viden om digital pædagogik og indgår bl.a. i samarbejdsprojekter med bl.a. kommunerne. Centerets formål er at sikre børn og unges tryghed og trivsel digitalt. Det sker gennem høj brugerinddragelse. Overskuddet investeres i det socialpædagogisk arbejde for udsatte børn og unge, med henblik på geninvestering i det digitale socialpædagogiske arbejde for børn og unge.

Konsulenthuset for Socialøkonomi

Midtjylland, RSV, Sjælland, Konsulentydelser og Vikarer, Uddannelse & Formidling

Konsulenthuset for Socialøkonomi er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed i København, som arbejder for at styrke og udvikle feltet for socialøkonomiske og socialt ansvarlige virksomheder samt produkter og services fra disse – og derigennem fremme en bæredygtig udvikling.

Grennessminde

RSV, Sjælland, Bosted, Føde- & drikkevarer, Planter & Dyrkning, Restaurant/Café/Catering, STU, Tømrer- og snedkerarbejde, Børn & Unge, Fysisk handicap, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Grennessminde i Taastrup støtter, huser, uddanner og kvalificerer unge med særlige behov til et aktivt og bidragende samfundsliv i samarbejde med det øvrige arbejdsmarked. Virksomheden har flere små industrivirksomheder, hvorfra der leveres ydelser af højeste kvalitet med fokus på økologi og bæredygtighed. Bladt virksomheder er både café, bageri, gartneri, smede- og tømmerværksted, der tilbyder skræddersyede løsninger både til private og større virksomheder.
Salg af: Mad, møde- og festfaciliteter, events, grøntsager og planter, møbler, fuglehuse og insekthoteller, skraldestativer mm.
Salg til kommuner: STU, beskæftigelsesforløb, botilbud

Pulzion

Syddanmark, Andet, Lokaleleje, Teater, Kunst & Kultur, Folkesundhed, Jobskabelse

Pulzion er en idrætshal i Kolding, drevet efter socialøkonomiske principper af KFUM. Hallen er ramme for masser af sports- og foreningsaktiviteter,  ligesom den også er med til at skabe jobmuligheder for udsatte borgere.

Sueños I/S

Bornholm, RSV, Kaffe, Hjælp til udviklingslande

Sueños I/S er en lille socialøkonomisk virksomhed på Bornholm, som rister og sælger højkvalitets kaffe og sikre kaffebønder i Nicaragua en ordentlig pris for deres arbejde. Sueños har kaffefarm i Nicaragua og kafferisteri på virksomhedens gård på Bornholm.

FONDEN DANHOSTEL FAXE VANDRERHJEM

Sjælland, Hotel, Lokaleleje, Turisme, Jobskabelse

Udover at drive vandrehjem og café udlejer Danhostel Faxe Vandrehjem også lokaler til selskaber og kurser. Virksomheden drives primært af mennesker med særlige behov og har gennem mere end 30 år fungeret som uddannelses- og kompetence center for mennesker med særlige behov, eller særlige sociale problemer, der har gjort at de ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Salg af: Lokaleudlejning, cafémad, kaffe og kage
Salg til kommuner: STU og beskæftigelsesforløb, inkl. jobtræning, opkvalificering, beskæftigelse på særlige vilkår.

Natteravne Ringkøbing

Midtjylland, RSV, Andet, Børn & Unge, Fred, Tolerance & Mellemfolkelig forståelse

Natteravnene er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed, hvis formål er at skabe lokal tryghed og livsglæde – især blandt børn og unge i det offentlige rum. Natteravnene Ringkøbing er en frivillig social forening, der går ture i hold på tre m/k’er efter lokalt behov – middag, aften eller nat – i de karakteristiske gule jakker. 

Hellebro

Hovedstaden

Hellebro er en non-profit forening og et værested for unge hjemløse i Valby, som også indeholder en socialøkonomisk del, hvor unge hjemløse skal styre udlejning af lokaler mm.. Hellebro skal efter planen også indeholde kontorhotel, ungdomsboliger og herberg

4plus

Midtjylland, Syddanmark, Andet, Design, Facility service & Rengøring, Smede- og mekanikerarbejde, Tømrer- og snedkerarbejde, Fysisk handicap, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed, Social inklusion

4plus drives af Blå Kors Danmark og afdelingen i Syddanmark tilbyder hjælp til en bred vifte af praktiske opgaver. Der udføres bl.a. skovarbejde, havearbejde, pedelarbejde, kørselsopgaver, flytteopgaver, lettere rengøringsarbejde, oprydning af dødsboer og meget mere. Formålet er at hjælpe mennesker, der har haft nogle svære år, tilbage til arbejdsmarkedet.
Salg af: rustikt inventar til butiksindretning, brænde og møbler lavet af genbrugsmateriale

Fonden Grantoftegaard 

RSV, Sjælland, SEWF Verified, Føde- & drikkevarer, Lokaleleje, Planter & Dyrkning, Restaurant/Café/Catering, STU, Børn & Unge, Jobskabelse

Fonden Grantoftegaard er siden 1991 blevet brugt af Ballerup kommune, som forsøg på at drive en social økonomisk virksomhed på markedsvilkår.
Virksomheden består af økologisk landbrug, gårdbutik og relaterede aktiviteter, der støtter op om virksomhedens mål om at fungere som en unik læringsplatform for håndteringen af vores fremtidige jord, dyr og mennesker.
Salg af: friske økologiske grøntsager og kød, grøntsagskasser, teambuilding, lokaleleje, mad, rundvisninger, hestevognsture.
Salg til kommuner: STU og beskæftigelsesforløb

Elderlearn

Hovedstaden, Midtjylland, Uddannelse & Formidling, Ældre, Ensomhed, Flygtninge & Indvandrere

Elderlearn er en socialøkonomisk virksomhed, som gennem deres platform matcher ældre borgere med sprogstuderende udlændinge som har brug for nogen, som de kan øve sig i at tale dansk med. Ved at matche de to grupper er Elderlearn med til at afskaffe ensomhed blandt ældre og hjælpe udlændinge med at blive integreret i det danske samfund. Virksomheden samarbejder både med private virksomheder og kommuner.

 

Gang i Gaden

Hovedstaden

Gang i Gaden er en socialøkonomisk virksomhed på Vesterbro i København og del af Settlementets sociale handelsgade. Gang i Gaden fungerer som et aktivt værested, hvor man bliver mødt som et helt menneske. Alle, der kan, giver en hånd med i de mange daglige arbejdsopgaver i det omfang, som man har overskud og ressourcer til. I Gang i Gaden har man mulighed for at få personlig vejledning i forhold til blandt andet arbejdsmarkedet, aktivering og sundhed.

Knithouse Denmark  

Sjælland

Knithouse Denmark i Haslev ønsker at være Danmarks største socialøkonomiske webshop, der forhandler garn og strikkeopskrifter. Virksomheden vil samtidig gerne skabe arbejdspladser til flygtninge og indvandrere og inspirere andre små og mellemstore virksomheder til at ansætte mangfoldigt.

Finklusiv

Hovedstaden, SEWF Verified, Økonomi & Jura, Flygtninge & Indvandrere, Jobskabelse

Finklusiv er den første socialøkonomiske virksomhed i Danmark som understøtter selvstændigt erhvervsdrivende iværksættere med at få adgang til erhvervskundeprodukter i banker, startende med flygtninge. Virksomheden er hjemmehørende i København.
Salg af: Hjælp til at oprette erhvervskonto, hjemmeside og adgang til juridiske kompetencer.

Danmarks Billedkunstlærere Kreds 4

RSV, Syddanmark, Uddannelse & Formidling, Børn & Unge, Folkesundhed

Danmarks Billedkunstlærere er en landsdækkende forening. Deres formål er at fremme forståelsen for værdien af børns æstetiske og billedsproglige udtryk, samt at fremme forståelsen for faget Billedkunsts betydning – både i og uden for folkeskolen. De er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed og hører til i Esbjerg.

Glad Fonden (RSV)

Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, RSV, Sjælland, Syddanmark, SEWF Verified, Design, Facility service & Rengøring, Føde- & drikkevarer, Restaurant/Café/Catering, STU, Teater, Kunst & Kultur, TV & medier, Fysisk handicap, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed, Social inklusion

Glad Fonden er en socialøkonomisk virksomhed med afdelinger i København, Aarhus, Ringsted, Aabenraa, Esbjerg og Vejen. Glad Fonden driver virksomheder inden for medier, uddannelse, køkken og service, design og kultur (teater og zoo). Alle virksomheder er baseret på et tæt samarbejde mellem mennesker med og uden handicap. Glad Fonden tror på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan gøre det samfund vi bor i, rigere, gladere og mere inspirerende.
Salg af: Produkter og serviceydelser til private virksomheder indenfor medier og design samt køkken og facility service.
Salg til kommuner: STU og beskæftigelsesforløb, inkl. jobtræning, opkvalificering m.fl., beskæftigelse på særlige vilkår samt ydelser indenfor mad køkken og facility service.

Landliv

Sjælland

Landliv er en socialøkonomisk virksomhed i Holeby på Lolland, og fungerer som et partnerskab mellem Grønt Center, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Maglemølle Erhvervspark (Næstved Egnens Udviklingsselskab) og bp-u holding a/s, hvor direktøren kan inddrage medarbejdere fra disse virksomheder til løsning af opgaverne.

SUMAK

RSV, Sjælland

SUMAK er en socialøkonomisk virksomhed i Korsør, som producerer mad inspireret fra mange forskellige verdensdele og fra vores egen mormor mads kultur. Kundegruppen er private og virksomheder. Sumak arbejder også med at integrere socialt udsatte kvinder på arbejdsmarkedet – gennem forløb/job.

Fonden Corvia

Midtjylland, RSV, Bosted, Børn & Unge, Psykisk sårbarhed

Fonden Corvia er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed i Solbjerg, og tilbyder en struktureret og overskuelig hverdag med hensyntagen til individuelle støttebehov i samarbejde med uddannede og engagerede medarbejdere med mange års erfaring i arbejdet med anbragte unge.

Blindes Arbejde (RSV)

Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, RSV, Sjælland, Syddanmark, SEWF Verified, Tøj & Tekstil, Fysisk handicap, Jobskabelse

Blindes Arbejde er en erhvervsdrivende fond – stiftet i 1929. Fonden er samtidig en landsdækkende produktionsvirksomhed, hvis hovedformål er at beskæftige blinde og svagsynede personer indenfor fremstilling af diverse håndgjorte børster og koste til både rengøring og personlig pleje. Der produceres også kurve, tekstilprodukter og tilbydes møbelflet. Blindes Arbejde har afdelinger i København, Aarhus, Horsens og Odense.
Salg af: Håndlavede børster, koste, flettede kurve, vævede tekstilprodukter og møbelflet.

IT-Bilen

IT-Bilen er en socialøkonomisk virksomhed i Jyderup, der drives af et team af IT- professionelle. Virksomheden har primært ansatte med nedsat arbejdsevne.

IT-Bilen servicerer virksomheder, institutioner og skoler i Kalundborg området, og fungerer samtidig også en IT-skole.

Nyttehaveforeningen Solsikken

RSV, Sjælland

N/F Solsikken, er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed i Køge, og forening af Nyttehaver/Daghaver, dvs. jordlodder beregnet til dyrkning af spiselige afgrøder som urter, grøntsager, bær og frugt.

Veteranhaven

RSV, Sjælland

VeteranHaven i Slagelse er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed og en naturhave, som er under udvikling, i et fællesskab mellem frivillige, personer i forløb og ansatte. VeteranHaven har en samarbejdsaftale med Sund og Bælt omkring løsning af opgaver på Sprogø og med Gerlev Idrætshøjskole omkring løsning i Gerlev.

Torupfonden

RSV, Sjælland

Torupfondens er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Hundested, der har til formål er i samarbejde med lokalsamfundet at udvikle nye innovative og bæredygtige tiltag i Torup med udgangspunkt i byens eksisterende sociale og kulturelle erfaringer.

Parkteatret

Sjælland, Restaurant/Café/Catering, Teater, Kunst & Kultur, Fysisk handicap, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Parkteatret er en socialøkonomisk virksomhed i Frederikssund med biograf, teater og cafe. Parkteatret tilbyder beskyttet beskæftigelse for mennesker i alderen 18-65 år som på grund af forskellige funktionsnedsættelser ikke fungerer på det ordinære arbejdsmarked.
Salg af: mad på stedet

Aktiv ServiceCenter ApS

Sjælland

Aktiv ServiceCenter er en socialøkonomisk virksomhed i Hillerød, som leverer kundeservice- og supportydelser for eksterne kunder.

 

Købmandsgården

Nordjylland, RSV, Facility service & Rengøring, Lokaleleje, Pakke- og montageopgaver, Planter & Dyrkning, Restaurant/Café/Catering, Teater, Kunst & Kultur, Tømrer- og snedkerarbejde, Fysisk handicap, Jobskabelse, Lokal udvikling, Psykisk sårbarhed

Stiftelsen Købmandsgården er en selvejende institution, som er rammen om forskellige bo- arbejds- og fritidstilbud for psykisk udviklingshæmmede, og tilgrænsende grupper. Den ligger tæt på Brovst i Nordjylland og er en af de socialøkonomiske virksomheder bag “Skovsgård-modellen”. Der produceres mad med fokus på lokalområde og bæredygtighed, og tilbydes ydelser inden for arealpasning, vedligehold, gartneri, pakkeri og mindre tømre- og snedkeropgaver. Herudover tilbydes flere kontorlokaler, musik og teatergruppens faciliteter, konferencelokale og toilet- og badefaciliteter.
Salg af: lokaleleje, catering, tømre- og snedkerarbejde, facility service, pakkeriydelser,
Salg til kommuner: STU, botilbud, fritidstilbud

Assistanze

Midtjylland, Administration, Andet, Økonomi & Jura, TV & medier

Assistanze er en socialøkonomisk virksomhed i Silkeborg, som tilbyder virksomheder og foreninger, at varetage opgaver indenfor: økonomi/bogføring, telefonpasning, mødebooking, markedsføring, udarbejdelse og vedligehold af hjemmesider samt pasning af sociale medier. Hovedparten af medarbejderne hos Assistanze er ansat i individuelt tilpassede fleksjob, med mulighed for progression i de enkelte job. Herudover arbejder Assistanze også på, at skabe jobåbninger eksternt i andre virksomheder til borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Ren Service

Midtjylland, RSV, Facility service & Rengøring, Tøj & Tekstil, Jobskabelse

Ren Service er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Silkeborg, som tilbyder rengøring og rens til private og erhverv i Silkeborg, Herning, Ry, Brande og Ikast samt i resten af Midtjylland.
Salg af: rengøringsartikler, vinduespudsning, vask og rens af bl.a. dyner og tæpper.

Fru Prip

Midtjylland, Tøj & Tekstil, Social inklusion

Fru Prip  er en socialøkonomisk virksomhed i Silkeborg, som driver et socialt værested med tilknyttede værksteder og herigennem hjælper mennesker i en sårbar livssituation. I værkstederne producerer brugere, frivillige og personale bæredygtige produkter, som sættes til salg i virksomhedens tilhørende butikslokaler på gågaden i Silkeborg. Virksomheden drives af Kirkens Korshær.
Salg af: syvarer af genbrugstekstil samt strikkede og hæklede produkter.

 

Fonden NordVirk

Nordjylland, RSV, IT og software, Cirkulær økonomi, Jobskabelse, Miljø & Klima, Psykisk sårbarhed

NordVirk i Aalborg er en socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder ideelle udviklingsrammer for personer med en autismespektrumforstyrrelse (ASF) eller lignende udviklingsforstyrrelser. Virksomheden opkøber og istandsætter brugt IT-udstyr  som videresælges. NordVirk udfører også reperationer og konkrete IT-supportløsninge.
Salg af: Brugt IT-udstyr bl.a. computere, skærme, tablets og mobiltelefoner.

Fonden Vimby i Hjortshøj

Midtjylland, RSV, Andet, Brugskunst og håndværksvarer, Føde- & drikkevarer, Lokaleleje, Fysisk handicap, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed, Social inklusion

Fonden Vimby i Hjortshøj udenfor Aarhus er en registreret socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med at skabe meningsfulde arbejdsfællesskaber med plads til alle. Opgaverne er centreret omkring produktion, drift og salg i det lille økologiske andelssamfund. Opgaverne er til borgere, som har brug for beskæftigelse i et dagtilbud, personer i fleksjob, jobs på almindelige vilkår og samarbejde med mange engagerede frivillige, kunder og gæster. Vimby er en forkortelse for Velkommen I Min BYdel og et modsvar på ”Nimby” – not in my backyard.
Salg af: Bagværk fra Vimby bageren, økologiske og bæredygtige dagligvarer, genbrug, håndarbejde, lokaleudlejning.

Vaskeriet – en øvebane for udviklingshæmmede

Midtjylland, Facility service & Rengøring, Tøj & Tekstil, Fysisk handicap, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed, Social inklusion

Vaskeriet er en socialøkonomisk virksomhed i Brabrand ved Aarhus, hvor udviklingshæmmede kan få mulighed for at være en del af et arbejdsfællesskab og på den måde få en ”øvebane” i forhold til arbejdsmarkedet. Der tilbydes tøjvask af større partier og mulighed for afhentning og levering.

FOKUS Folkeoplysning-Daghøjskolen

Nordjylland, RSV, Uddannelse & Formidling, Børn & Unge, Jobskabelse, Misbrug

Daghøjskolen FOKUS er en registreret socialøkonomisk virksomhed beliggende i Ålborg og står for faglighed, talentudvikling og uddannelsesforberedelse. Daghøjskolen har en særlig forpligtelse til at hjælpe og vejlede unge ud af passiv forsørgelse.
Det faglige indhold er afgørende for at motivere og skabe selvværd, og gennem det faglige engagement banes vejen for personlig udvikling og afklaring.
Salg af: Kurser og arrangementer.
Salg til kommuner: 
Beskæftigelsesforløb

ReUse Trekanten

Syddanmark, Andet, Cirkulær økonomi, Fysisk handicap, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

ReUse Trekanten er en socialøkonomis virksomhed i Vejle, som sorterer affaldsfragmenter og videresælger dem til genbrug, og derigennem skaber arbejdspladser til fleksjobbere.
Salg af: hjælp til og neddelt elektronik, el- og kompleksskrot

SYMB!

Sjælland

SYMB! er en foreningsdrevet upolitisk netværksorganisation og en socialøkonomisk virksomhed under opbygning i Kalundborg. SYMB! er en netværksplatform for tværgående frivilligmiljøer og sociale fællesskaber på tværs af klassiske interessegrupper.

Grønt Kontor

Midtjylland, Administration, Andet, Miljø og klima, Tøj & Tekstil, Miljø & Klima

Grøntkontor.dk i Aarhus er startet ud fra et ønske om at bidrage til en bæredygtig planet med ansvarlighed over for dens beboere. Virksomheden tilbyder et bred udvalg af bæredygtige kontorrelaterede produkter.
Salg af: drikkedunke, termoflasker, papir, mapper skriveudstyr, tasker, covers, slik og snacks m.m. 

Rethos Academy

Hovedstaden, Miljø og klima, Uddannelse & Formidling

Rethos Academy er en socialøkonomisk virksomhed i København, som arbejder for at udbrede kompetencer til klimahandling. Gennem kurser, workshops og foredrag giver virksomheden overblik over klimakrisen og hjælper mennesker og institutioner med viden og inspiration til klimaløsninger.

Salg af: Kurser, workshops og foredrag om klimakrise og klimaløsninger

SydhavnsCompagniet

Hovedstaden

SydhavnsCompagniet i Sydhavnen i København har som formål at sikre sociale- og beskæftigelsesfremmende lokale indsatser samt at arbejde for at fremme netværksopbygning og aktivt medborgerskab blandt udsatte borgere i lokalområdet.

Jan Tex

Nordjylland, Andet, Føde- & drikkevarer, Restaurant/Café/Catering, Jobskabelse, Lokal udvikling

Jan Tex er en socialøkonomisk virksomhed og kiosk i Løgstør.
Salg af: kioskvaerer, take-away, brænde, blomsterdekorationer m.m.

Indvandrer Kvindecentret (RSV)

Hovedstaden, RSV

Indvandrer Kvindecentret er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed i København, som er et netværks- og kompetencecenter for etniske minoritetskvinder og deres familier. Som tilbyder en lang række aktiviteter, der dels har til formål at styrke netværk og opbygge fællesskaber dels udvikle realkompetencer ud fra de livssituationer kvinder og børn befinder sig i.

KKUC Udviklings- og behandlingscenter

Hovedstaden, Sjælland

KKUC Udviklings- og behandlingscenter (KKUC) er en nonprofit socialøkonomisk virksomhed i København og Taastrup, som arbejder for at skabe bedre rådgivning og behandling til mennesker med problematisk brug af rusmidler og psykiske traumer.

Fonden LivSalling

Nordjylland, RSV, Miljø og klima, Planter & Dyrkning, Uddannelse & Formidling, Lokal udvikling, Miljø & Klima

LivSalling er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed i Skive, hvis vision er, at skabe rammerne for et nyt og anderledes liv på landet, som er baseret på: naturlighed, bæredygtighed, småt er godt, skabe plads til iværksættere, liv på landet, lave omkostninger og højværdiprodukter.

Traditionel Taekwon-do Aalborg

Nordjylland, RSV, Uddannelse & Formidling, Børn & Unge

Traditionel Taekwon-do Aalborg kan tilbyde træning med udfordringer både for fysiken og hjernen og er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed. De sætter eleverne i centrum og der plads til alle, unge som gamle.

Haverefugiet

Sjælland

Haverefugiet i Sorø arbejder med naturen som ramme for rehabilitering af stress. Refugiet har både have, skov og eng til rådighed og tilbyder haveterapiforløb til sygemeldte med arbejdsbetinget stress.

Grandhøjen

Sjælland

Granhøjen i Nykøbing Sjælland er arbejder med en bred vifte af pædagogiske og behandlingsmæssige tilbud, heriblandt botilbud med fokus på forskellige problematikker, som f.eks. spiseforstyrrelser, autisme, skizofreni, borderline og stofmisbrug. Institutionen har 4 socialøkonomiske virksomheder, som omdrejningspunkt for sit arbejde: Nygårdens Gårbutik, Tjørneparkens køkken, Håndværkerteam og Hotel du vest.

Skejby Rangers

Midtjylland, RSV, Andet, Facility service & Rengøring, Tøj & Tekstil, Transport, Jobskabelse

Skejby Rangers er en socialøkonomisk virksomhed i Aarhus, som udelukkende beskæftiger medarbejdere, der ellers har svært ved at få et job. Virksomhedens mission er at hjælpe de lokale virksomheder med forskellige småopgaver, som enten ikke bliver løst eller ligger nede på prioriteringslisten.
Salg af: Ydelser indenfor  transport, facility service, ompolstring af kontormøbler m.m.

FA Stillads

Sjælland

FA Stillads i Lynge nord for København leverer stillads-løsninger til både private, virksomheder og større entreprenører og tager samtidig et stort socialt ansvar ved at løfte mennesker gennem praktikpladser og uddannelse i samarbejde med AMU, jobcentre og fængsler.

Fountain House

Hovedstaden

Fountain House er et rehabiliteringstilbud til mennesker fra 18-60 år med psykiske problemer i København. Stedet tilbyder psykisk sårbare borgere et sted, hvor de kan genfinde og udvikle deres evner og ressourcer i deres helt eget tempo ved at indgå i en meningsfuld hverdag med fokus på uddannelse, arbejde og netværksrelationer, men der er i høj grad også fokus på sociale aktiviter.

Our Only Home

Hovedstaden, RSV

Organisationen Our Only Home er en registreret socialøkonomisk virksomhed hvis formål er at hjælpe motiverede mennesker med at finde de mest relevante NGOer så de kan bruge deres energi der hvor det betyder noget. www.ouronlyhome.eu er en gratis platform som indeholder objektiv information omkring NGO’er og de projekter de arbejder på, når man som bruger har fundet den NGO der passer bedst kan man komme direkte til deres frivillig, donation og underskrifts sider.

JuelsmindeRunners 

Midtjylland, RSV, Uddannelse & Formidling, Folkesundhed, Lokal udvikling

Løbeklubben i Juelsminde er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed. For dig som har lysten til at løbe, har brug for hjælp til løbetræning på dit niveau, gerne vil løbe/træne sammen med andre eller vil deltage i motionsløb. Der er stort fokus på fællesskabsskabende aktiviteter og overskuddet bruges til udvikling af lokalområdet.

Comeback

Hovedstaden, RSV

Comeback er en innovativ, professionel socialøkonomisk virksomhed, der hjælper marginaliserede unge mænd i alderen 16-35 år til at tage ansvar for egen, andres og samfundets udvikling. Det kan være på en uddannelse, i et job eller i en virksomhed, som startes  sammen med de unge.

Daghøjskolen Sydvestjylland

Syddanmark, STU, Teater, Kunst & Kultur, Uddannelse & Formidling, Børn & Unge, Fred, Tolerance & Mellemfolkelig forståelse, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Daghøjskolen Sydvestjylland i Esbjerg er en registreret socialøkonomisk virksomhed. Daghøjskolen arbejder målrettet på at styrke deltagerens faglige og sociale samt fysiske og psykiske kompetencer, således at den enkelte øger sine muligheder på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet.
Salg til kommuner: STU, beskæftigelsesforløb

Baisikeli

Hovedstaden, Andet, Smede- og mekanikerarbejde, Cirkulær økonomi, Hjælp til udviklingslande

Baisikeli er en social virksomhed i København, som indsamler brugte cykler i Danmark og sender dem til Mozambique, hvor cyklerne genererer arbejde, uddannelse samt bedre og billigere transport for virksomhedens kunder. Projektet er finansieres via Baisikelis to butikker i Danmark, som sælger, reparerer og lejer cykler ud.

KulturCosmos

Sjælland, Teater, Kunst & Kultur

KulturhusCosmos er et mindre kulturhus midt i den lille stationsby Viby Sj., som skaber fællesskab på tværs af alder og interesser gennem aktiviteter med en kunstnerisk værdi i form af teater, livemusik og billedkunst. Huset har et socialt sigte, der favner de unge, som har brug for hjælp til kompetenceafklaring i forbindelse med uddannelse og arbejde.

Café Parasollen

Midtjylland, RSV, Økonomi & Jura, Restaurant/Café/Catering, Social inklusion

Café Parasollen er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Viby J hvis formål er, at yde en diakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer.

Københavns Nærradio

Hovedstaden, RSV

Københavns Nærradio er en registreret socialøkonomisk virksomhed, som drives af Københavns Indre Mission og Luthersk Mission, København. Nærradioens formål er i tale, sang og musik gennem radioudsendelser at forkynder Guds Ord og hjælpe lytterne til en personlig tro og bevarelse i denne.

Bybi

Hovedstaden, Føde- & drikkevarer, Miljø og klima, Jobskabelse, Miljø & Klima, Social inklusion

Bybi er en lokal og socialøkonomisk virksomhed i København, som med et regenerativt perspektiv arbejder for en rigere natur og et bedre samfund i en tro på at alle har noget at bi-drage med.
Omdrejningspunktet er honningproduktion og et ønske om at inspirer og skabe fællesskab.
Salg af: honning og honningprodukter, guidede ture, events, foredrag, skoleforløb, firma-bier.

Fonden Center for Autisme

Hovedstaden, RSV

Center for Autisme er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed i Herlev, som henvender sig til målgruppen med neuroudviklingsforstyrrelser, dvs. Autismespektrumsforstyrrelser, ADHD, Tourettes syndrom og udviklingshæmning.

Selskabet for billige boliger A/S

Hovedstaden, RSV

Selskabet for billige boliger er en registreret socialøkonomisk virksomhed og datterselskab til Fonden for Billige Boliger, hvis formål er at fremme udvikling og opførelse af billige boliger i danske byer. Selskabet for Billige Boliger A/S har siden 2007 udviklet projekter og opført boliger i Storkøbenhavn.

Café Sonja

Hovedstaden, Restaurant/Café/Catering, Jobskabelse

Café Sonja er en socialøkonomisk virksomhed på Vesterbro i København og del af Settlementets sociale handelsgade. Caféen producerer god og billig mad, gerne af økologiske råvarer. Samtidig er Caféen arbejdsplads for flere udsatte borgere.

SlotssøBadet 

Syddanmark, Restaurant/Café/Catering, Teater, Kunst & Kultur, Turisme, Folkesundhed, Jobskabelse

Slotsbadet i Kolding byder på oplevelser for hele familien, varmvandstræning, events året rundt. Badet er borgercenter for Kolding Kommune, praktiksted for forskellige uddannelsesinstitutioner og har ansatte i flexjob og skånejob.
Salg af:  cafémad, sæsonkort, træningshold, koncerter og events.

Cyke(l)Dellen

RSV, Syddanmark, Restaurant/Café/Catering, Jobskabelse

Cyke(l)Dellen er en socialøkonomisk virksomhed der er opstået gennem et arbejdsmarkedsprojekt under KFUM’s Sociale Arbejde i Odense, og fungerer som en underafdeling af Cafe Paraplyen i Odense. Projektet har til formål at hjælpe udsatte borgere tilbage på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse.
Salg af: måltider, street food.
Salg til kommuner: beskæftigelsesforløb

Gøglerskolen

Midtjylland

Gøglerskolen tager udgangspunkt i gøgler- og håndværker traditionens filosofi om selvhjulpenhed og fokusering på muligheder frem for begrænsninger.
Fra cirkus- og teaterverdenen har vi hentet et pædagogisk udgangspunkt, der forener det legende og kreative med orden og disciplin.

Blind Coffee

Sjælland

Blind Coffee er en socialøkonomisk virksomhed i Roskilde, som sælger kaffeprodukter af høj kvalitet og med et stort fokus på bæredygtighed og samfundsansvar gennem hele værdikæden. Virksomheden har samtidig som mission at skabe jobs til mennesker med synshandicap.

KORN180

Syddanmark, Andet, Brugskunst og håndværksvarer, Design, Tøj & Tekstil, Tømrer- og snedkerarbejde, Børn & Unge, Cirkulær økonomi, Psykisk sårbarhed

KORN180 er en socialøkonomisk virksomhed i Esbjerg med fokus på at give nyt liv til gamle og brugte ting, som enten sælges direkte, i renoverede versioner eller i re-designs. Virksomheden er en del af KFUM´s sociale arbejde og udover at drive genbrugsvirksomhed hjælper KORN180 også børn, unge og voksne i udsatte livssituationer.
Salg af: genbrug, møbelrenovering, belproduktion, graffitiopgaver, indretningshjælp, tilpasning af tøj

Grønne Kræfter

Hovedstaden

Grønne Kræfter er en socialøkonomisk virksomhed på Vesterbro i København og del af Settlementets sociale handelsgade. De Grønnefingre er en bygartner- og gårdmandsservice, med opkvalificering og beskæftigelse for folk på kanten af arbejdsmarkedet. Målet er at gøre Vesterbro mere grøn og mere bæredygtig, og gerne gøre det socialt ansvarligt ved at skabe nye rummelige arbejdspladser.

Blitek Social

RSV, Syddanmark, Andet, Smede- og mekanikerarbejde, Tøj & Tekstil, Uddannelse & Formidling, VVS og blikkenslagerarbejde, Jobskabelse, Miljø & Klima, Psykisk sårbarhed

VVS-virksomheden Blitek A/S har startet den socialøkonoviske dattervirksomhed Blitek Social, med et ønske om at tage et socialt ansvar ift. CSR og FN’s 17 verdensmål. Gennem Recovery-forløb, mentorordninger, praktikpladser og små fleksjobs hjælper virksomheden sårbare borgere i Odense ud på arbejdsmarkedet og tilbyder et fællesskab til mennesker, der har været udsat for stress, angst og depression. Virksomheden er også involveret i en systue og en genbrugsbutik.
Salg til kommuner: beskæftigelsesforløb

Temashop.dk  

Syddanmark, Andet, Tøj & Tekstil

Temashop er en online shop med base i Fredericia, som sælger alt til temafesten, bl.a. kostumer. Virksomheden beskæftiger udsatte medarbejdere.
Salg af: festartikler, dekorationer, udklædning m.m.

Foreningen Det Europæiske Hus

Hovedstaden, RSV

Foreningen Det Europæske Hus er en socialøkonomisk virksomhed på Frederiksberg, som gennem socialt, kulturelt og andet arbejde på nationalt og internationalt plan, virker for integration af de dårligst stillede grupper i deres respektive samfund, således at disse får mulighed for at opnå en aktiv livskvalitet som alternativ til anbringelse på institutioner.

Hertha Bofællesskaber og Værksted

Midtjylland, RSV, Bosted, Fred, Tolerance & Mellemfolkelig forståelse, Fysisk handicap, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Hertha er et socialt fællesskab og en registreret socialøkonomisk virksomhed i udkanten af Herskind, 20 km. vest for Århus. Levefællesskabet er baseret på, at almindelige mennesker vælger at bo i et tæt og givende naboskab med voksne udviklingshæmmede mennesker.
Salg til kommuner: beskyttede boliger og værksteder

Den Selvejende Institution “Fonden Nørre Vesterskov”

Nordjylland, RSV, Bosted, STU, Uddannelse & Formidling, Børn & Unge, Fysisk handicap, Psykisk sårbarhed

Fonden Nørre Vesterskov er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed og et uddannelses- og opholdssted for unge i alderen 17 til 39 år med særlige behov. Der tilbydes landbrugsværksted, rideværksted, køkken- og kantineværksted.
Salg til kommuner: STU, dagtilbud, bosted

Fundamentet

Midtjylland, Andet, Uddannelse & Formidling, Børn & Unge, Folkesundhed, Misbrug, Psykisk sårbarhed, Social inklusion

Fundamentet hjælper sårbare og udsatte mennesker, hovedsageligt unge, med at opnå og skabe positive forandringer i deres liv. Der tilbydes behandlinger, rådgivning, fællesskab og alment menneskeligt nærvær.
Fundamentet står bag en række projekter og events, alle sat i værk med ønsket om at give udsatte en bedre tilværelse.

Kompostbudene

Hovedstaden

Kompostbudene er et grønt socialøkonomisk initiativ i København, der sætter fokus på nogle af de sociale udfordringer i samfundet som ledighed i blandt socialt udsatte. Kompostbudene har en vision om at gøre kompostering let og tilgængelig og ikke mindst sjovt for mennesker i byen og tilbyder i den forbindelse boligforeninger, etageejendomme og institutioner om at få hjælp til at komme i gang med affaldssortering af husholdningsaffaldet, kompostering, vedligeholdelse og hjælp til at bruge komposten lokalt.

Rudersdal Rejseforenings Venner

RSV, Sjælland

Støttekredsens formål er at skabe et økonomisk grundlag for, at handicappede og pensionister, der er bosiddende i Rudersdal Kommune, kan rejse i ind- og udland under betryggende forhold og er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed.

PlatformPlus

Midtjylland, Administration, Andet, Økonomi & Jura, Jobskabelse

PlatformPlus er en socialøkonomisk virksomhed i Aarhus som specialisere sig i at formidle etablering af job og ansættelsesfunktioner, som det ordinære arbejdsmarked ikke umiddelbart kan tilbyde. Virksomheden tilbyder personer med måske få arbejdstimer at få en arbejdsmarkedstilknytning og at få udbetalt honorarer for deres ydelser uden at være registreret med egen virksomhed.

 Integrations-portalen.dk

RSV, Syddanmark, Uddannelse & Formidling, Børn & Unge, Flygtninge & Indvandrere, Jobskabelse

Integrations-portalen.dk er er en socialøkonomisk virksomhed i Vejle, som arbejder med at få unge med svag tilknytning til netværk og arbejdsmarkedet i gang med fritidsjob og iværksætteri.

Meptek

Sjælland

Meptek er en socialøkonomisk virksomhed på Nykøbing Falster. Deres mål er at sikre, at alle unge kan få en kvalitetsfuld uddannelse, så samfundet bliver bæredygtigt på en social skala. Der er stadig mange udfordringer at løse blandt danske unge, særligt blandt de socialt udsatte.

FlexVirk 

Midtjylland, RSV, Facility service & Rengøring, IT og software, Økonomi & Jura, Pakke- og montageopgaver, Restaurant/Café/Catering, Smede- og mekanikerarbejde, Teater, Kunst & Kultur, Tømrer- og snedkerarbejde, Uddannelse & Formidling, Fysisk handicap, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

FlexVirk er en socialøkonomisk virksomhed i Randers, som sælger flex- og skånejobberes ydelser på timebasis.
FLexVirk tilbyder hjælp til opgaver indenfor mange forskellige områder både til erhverv og private. Netværket er stort og der kan findes hjælp til stort set alle typer opgaver. som rengøring og havehjælp og til administrative opgaver som bogføring, kommunikation og regnskab til både private og virksomheder.
Salg af : ydelser indenfor bl.a. rengøring, facilityservice, økonomi, administration, IT, coaching, rekruttering mfl.

Café Kox

Café Kox i Brønderslev drives som en socialøkonomisk café af AOF Vendsyssel. De ansatte i cafeen kan have nedsat arbejdsevne mange af forskellige årsager. Læs Portræt af Café Kox

Café Exit

Hovedstaden, Midtjylland, Syddanmark, Økonomi & Jura, Jobskabelse, Kriminalitet

Café Exit er en socialøkonomisk café på Vesterbro i København under foreningen Exit, som har en palet af tilbud. Målet er at hjælpe indsatte og ex-indsatte til at leve som aktive mennesker uden kriminalitet.
Salg af: brugte cykler

Comeback Cleaning

Hovedstaden, RSV

Comeback Cleaning er en socialøkonomisk rengøringsvirksomhed i København, som bruger en væsentlig del af virksomhedens overskud på at skabe arbejdspladser til udsatte grupper. Det er typisk mennesker, som gennem længere tid har været uden for arbejdsmarkedet, og som i Comeback Cleaning modtager supervision og støtte til deres udvikling, samtidig med at de udfører et professionelt stykke arbejde.

Fonden The Lake

Hovedstaden, RSV, Teater, Kunst & Kultur, TV & medier, Lokal udvikling

Fonden the lake er en Registreret  Socialøkonomisk Virksomhed i København hvis formål er udvikle og udbrede alternativ kultur på såvel lokalt, nationalt og internationalt plan. Fonden skal arbejde for, at den alternative kultur får mulighed for at udvikle sig, vækste og få øget eksponering og tilgængelighed. Dette er gjort ved at sende radio med eksperimenterende, grænsesøgende, overset, glemt, radikalt, nyt og gammelt musik samt lydkunst 24 timer i døgnet, alle årets dage på The Lake Radio.

JobTrioen

Hovedstaden

Jobtrioen er en socialøkonomisk virksomhed i København der har som mål er at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet gennem et godt samarbejde med borger, sagsbehandler og arbejdsgiver i en helhedsorienteret og kvalitetsbevidst indsats.

Byens Gårdbutik

Syddanmark, Føde- & drikkevarer, Restaurant/Café/Catering, Fysisk handicap, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Byens Gårdbutik er en socialøkonomisk virksomhed i Svendborg, som er ejet af AOF Center Fyn og sat i verden for at skabe arbejdspladser for mennesker på kanten af det regulære arbejdsmarked. Alt overskud i virksomheden geninvesteres til gavn for formålet – at skabe flere arbejdspladser på særlige vilkår, og virksomheden prioriterer at have en opkvalificerende funktion.
Salg af: grøntsagskasser, lokale specialprodukter, konfekture, delikatesser, cafémad.

Blomster Cafeen

Syddanmark, Restaurant/Café/Catering, Ældre, Fysisk handicap, Psykisk sårbarhed

Blomster Cafeen er en selvejende institution i Svendborg, hvis formål er at være et alternativt spisested for pensionister m.fl., et alkoholfrit tilbud til borgerne, et omsorgssted for mennesker med sociale, psykiske og fysiske problemer samt en arbejdsplads og et samlingssted for en bred kreds af frivillige medarbejdere. Blomster Cafeen drives i dag i samarbejde med KFUM’s sociale Arbejde og Fredens Sogns menighedsråd.
Salg af: Mad, mødeforplejning, mad ud af huset.

Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv

Hovedstaden, Andet, Uddannelse & Formidling, Folkesundhed

Aron er en socialøkonomisk virksomhed i København, der hjælper private og offentlige organisationer, virksomheder, foreninger og ildsjæle med at designe og implementere de skridt, der skal til for at fremme bæredygtige arbejdsliv.
Salg af: rådgivning og sparring, facilitering, workshops, evalueringer, kurser og uddannelse.

 

Botræningen Magleby

RSV, Sjælland

Botræningen Magleby syd for Slagelse er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed og botræning for unge i alderen 16-25 år. Der er mulighed for beskæftigelse i f. eks. små jobs / fleksjob indenfor f. eks. grøn service, ejendomsservice eller rengøring.

Fonden Hedehuset

Nordjylland, RSV, Restaurant/Café/Catering, STU, Børn & Unge, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Fonden Hedehuset er en socialøkonomisk virksomhed i Mariager, som hjælper unge med misbrug og borgere med autisme. Hedehuset driver også Harlekin Butik og Cafe i Rosengade i Mariager.
Salg af: cafémad, selskabsmenuer, lokaleleje
Salg til kommuner: 
 STU, botilbud, beskæftigelsesforløb

Hjortdal Købmand

Nordjylland, RSV, Føde- & drikkevarer, Lokal udvikling, Psykisk sårbarhed

Hjortdal Købmand er en Registreret socialøkonomisk andelslandsbykøbmand tæt ved Slettestrand. Købmandsbutikken har fokus både på købmandsdrift og på hjælp til mennesker med psykisk sårbarhed.
Salg af: dagligvarer.

Kilden

Sjælland

Den socialøkonomiske virksomhed, Kilden, har adresse på Esrum Kloster & Møllegård og tilbyder i tæt samarbejde med oplevelsesattraktionen særligt tilrettelagt uddannelse og beskyttet beskæftigelse.

Bent Thøger Olesens Fond

Hovedstaden

Bent Thøger Olesens Fond ejer et hus i København, som kan lejes af musikere til at drive deres virke i. Til daglig forvalter Fonden også Bent Thøger Olesens ophavsrettigheder.

GOGGS

Midtjylland, Andet, Brugskunst og håndværksvarer, Restaurant/Café/Catering, Fysisk handicap, Jobskabelse, Miljø & Klima, Psykisk sårbarhed

GOGGS er en socialøkonomisk virksomhed i Randers som med afsæt i bæredygtige aktiviteter skaber jobs til mennesker med nedsat arbejdsevne. Blandt Goggs Fondens aktiviteter er Genbrugsvarehuset FINDERIET, og spisestedet Mad&Mad, som tilbereder sundt og bæredygtigt alternativ til det sædvanlige take-away. Bag virksomheden står Randers Bo- og Erhvervstræning, Jysk Børneforsorg/Fredhjem og Thor Trans A/S.

Københavneravisen 

Hovedstaden, RSV

Københavneravisen er en socialøkonomisk virksomhed og en avis som udkommer i indre københavn. Virksomheden skaber plads til personer, som er udenfor arbejdsmarkedet og give dem reel mulighed for en ny tilværelse på en rummelig arbejdsplads, hvor opgaverne er tilrettelagt efter medarbejdernes behov.

Powerjobsøgernes Landsorganisation

Hovedstaden, RSV, Sjælland, Andet, Uddannelse & Formidling, Ensomhed, Folkesundhed, Jobskabelse

Powerjobsøgernes Landsorganisation  er en Social Økonomisk virksomhed, som driver et mangfoldigt jobsøgningsnetværk, hvor jobsøgere får jobsøgningsglæde, fællesskab og kommer hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Virksomheden arbejder med at forebygger ensomhed, ledighedsstress og langtidsledighed. Netværket er landsdækkende med sekretariat i Rødovre, og virksomheden har pt. fysiske afdelinger i Ballerup, Rødovre, Frederiksberg, Bryggen (Amager) og Køge.
Salg af: foredrag og workshops til A-kasser og andre aktører.
Salg til kommuner: 
kurser, netvæk, foredrag, skræddersyede løsninger

UNIK DANMARK

Hovedstaden, RSV

UNIK DANMARK er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Herlev. Virksomheden er etableret af foreningen Børn og Unges Trivsel i 2019 for at bidrage til, at flere unge med komplekse problemstillinger og særligt udsatte på kanten kommer tættere på arbejdsmarkedet og i beskæftigelse.

Life Changes 

Hovedstaden

Life Changes er en socialøkonomisk virksomhed i København og et helhedsorienteret tilbud for borgere, der lever på kanten af samfundet. Det er for borgere der skal socialiseres eller resocialiseres, fordi det er virksomhedens overbevisning, at  man for at opnå varig selvforsørgelse, skal have de mest basale kompetencer som er en forudsætning for succesfuldt og indgå i uddannelse samt samfunds- og arbejdsmarkedsmæssige sammenhænge.

Fonden Filmtalent

Midtjylland, RSV, Teater, Kunst & Kultur, TV & medier, Uddannelse & Formidling, Jobskabelse, Lokal udvikling

Fonden Filmtalent udvikler nationale strategier for talentudvikling i film og relaterede medier. Vi arbejder for at styrke sammenhængen mellem initiativer og tilbud, der fremmer talenters udvikling, synlighed og vilkår i Danmark. Formålet er at skabe sammenhæng i dansk talentudvikling af filmskabere; fra rekruttering til markedsintroduktion. Filmtalent arbejder landsdækkende og er repræsenteret i København, Odense, Aarhus og Viborg gennem de lokale film- og animationsværksteder.

Center for Konfliktløsning

Hovedstaden

Center for Konfliktløsning er en medlemsorganisation (NGO) og en socialøkonomisk virksomhed (non-profit) beliggende på Frederiksberg.

Inqlude IT

RSV, Nordjylland, RSV, IT og software, Jobskabelse, Social inklusion

Inqlude IT er en registreret socialøknomisk virksomhed, som arbejder målrettet på at forbedre den digitale inklusion, og som ansætter mennesker med særlige kompetencer på særlige vilkår.
Salg af: Rådgivning om webtilgængelighed på webløsninger og mobilapplikationer.

BOB-IT A.m.b.a

Hovedstaden

BOB-IT er en socialøkonomisk konsulentvirksomhed i København, der hjælper sine andelshavere med beskæftigelse og uddannelse i IT-branchen.

Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole

Midtjylland, Bosted, Føde- & drikkevarer, Planter & Dyrkning, STU, Teater, Kunst & Kultur, Turisme, Uddannelse & Formidling, Børn & Unge, Jobskabelse, Miljø & Klima

Tinnetgaard er en socialøkonomisk virksomhed  i Vonge i Midtylland med bo- og erhvervsskole samt oplevelsescenter for bæredygtig blomster- og fødevareproduktion. Tinnetgaard er et besøgslandbrug, og produkterne sælges bl.a. i gårdbutik. Herudover tilbydes løbende events og kurser, og det er muligt at leje transportable vildmarksbade og større madlavningsudstyr som bålbander og popkornsmaskiner.
Salg af: buketter, dekorationer, bæredygtigt kød, marmelader, snaps og eddiker m.m.
Salg til kommuner: STU, beskæftigelsesforløb

Virksomhedsporten A/S 

Midtjylland, RSV, Syddanmark, Administration, Andet, Facility service & Rengøring, Pakke- og montageopgaver, Smede- og mekanikerarbejde, Tøj & Tekstil, Tømrer- og snedkerarbejde, Transport, Fysisk handicap, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Virksomhedsporten A/S er en registreret socialøkonomisk virksomhed som skaber arbejdspladser til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, som ellers ville have svært ved at finde et job.
Virksomheden er underleverandør indenfor service, industri, upcycling og logistik.
Virksomhedsporten A/S  har skabt mere end 100 arbejdspladser for medarbejdere på særlige vilkår, både i egne afdelinger og i virksomhedens store netværk af private samarbejdspartnere.
Salg af: møbelproduktion, kvalitetssikring, træ-og metalarbejde, pedel- og haveopgaver, pakkeopgaver, linedservice, piccoline opgaver, mødebooking

Den Erhvervsdrivende Fond Magleby Skolecenter 

RSV, Sjælland

Magleby Skolecenter er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed i Skælskør. 
Magleby Skolecenter praktiserer den anerkendende og inkluderende pædagogik. som tager afsæt i den enkelte unges ressourcer og tilrettelægger undervisningen individuelt således, at den unge hurtigt får succesoplevelser. Samtidig bliver den unge inkluderet og mærker at være en del af et fællesskab.

Zensitiv Yoga

Midtjylland

Zensitiv Yoga i Silkeborg tilbyder mange former for tilbud til kropsligt og psykisk velvære bl.a. meditation, mindfulness, energi arbejde på briksen, yoga former og praksis.

Dansk Røde Kors Høje-Taastrup Afd.

RSV, Sjælland

Dansk Røde Kors Høje-Taastrup Afd. er en registreret socialøkonomisk virksomhed. Denne afdeling arbejder blandt andet med genbrug, førstehjælp, integration, indsamling samt julehjælp.

Frivilligjob.dk

Midtjylland, Uddannelse & Formidling, Lokal udvikling

Formidlingsside for ulønnet, frivilligt arbejde inden for den sociale sektor. Foreningen FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark) står bag portalen.

Nautic Marine

Sjælland

Nautic Marine er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejer med at integrere mennesker med handicap på arbejdsmarkedet gennem et forretningsmæssigt fokus på kursusvirksomhed.

RøsNetVærk

RSV, Sjælland

RøsNetVærk er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed. Deres formål er at fremme netværk og fællesskab og skabe tiltag og events på Røsnæs.

Trivselsfabrikken

Sjælland, Uddannelse & Formidling, Børn & Unge, Folkesundhed

Trivselsfabrikken er en socialøkonomisk virksomhed i Eskilstrup, som arbejder for at styrke alle børn og unges resiliens, så de, sammen og hver for sig, kan forebygge, minimere og overvinde livets små som store udfordringer – og komme styrket videre i livet. Trivselsfabrikken tilbyder også kursusforløb og certificering for lærere, pædagoger og andre relevante fagfolk i faciliteringen af FRIENDS Resilience, så de er klædt på til konkret og praksisnært at videreformidle værktøjer til styrkelsen af børn og unges resiliens.

Salg af: kursusforløb

TeraTech

RSV, Syddanmark, IT og software, Folkesundhed, Fysisk handicap

TeraTech er en registreret socialøkonomisk virksomhed, der er beliggende i Assens. De udvikler teknologiske hjælpemidler, primært til genoptræning af mennesker med erhvervet hjerneskadede. På sigt er det deres ambition at bidrage til etableringen af en lokal velfærds-teknologisk erhvervsklynge.

KlosterCaféen 

Midtjylland, Restaurant/Café/Catering, Ældre, Social inklusion

KlosterCaféen er en anderledes café i hjertet af Aarhus, hvor klassisk mad lavet fra bunden, serveres af frivillige.
Salg af : mad på stedet, take away.

 

Kofoeds Skole Aarhus 

Midtjylland, Uddannelse & Formidling, Ensomhed, Fattigdom, Misbrug, Psykisk sårbarhed, Social inklusion

Kofoeds Skole er en socialøkonomisk virksomhed beliggende i Århus centrum. Skolen er et aktiveringstilbud til kontanthjælpsmodtagere, personer som modtager ledighedsydelse, sygedagpengemodtagere og førtidspensionister i Århus kommune.
Skolen tilbyder hjælp til selvhjælp til byens udsatte grupper: f.eks. ensomme, arbejdsløse, misbrugere eller nedslidte mennesker. Vi hjælper den enkelte ud af modløshed og stilstand og frem mod et liv som aktiv og selvhjulpen samfundsborger.

Københavneravisen – Socialøkonomisk Presseforening

Hovedstaden, RSV

Socialøkonomisk Presseforening i København er en registreret socialøkonomisk virksomhed, som står bag udgivelsen af Københavneravisen.  Virksomheden er en rummelig med plads til mennesker, der af den ene eller anden grund har vanskeligt ved at tilpasse sig det ordinære arbejdsmarked.

Y-Camp  

RSV, Sjælland

Y-Camp er en integrerende fritidsjobvirksomhed, hvor unge på tværs at bopæl og etnicitet, skaber nye fritidsjob på timebasis og derved kommer tættere på arbejdsmarkedet.
Y-Camp fokuserer sideløbende på de unges tilværelseskompetencer gennem målrettede BootCamps.
Y-Camp er en RSV og en del af den socialøkonomiske symbiose i Kalundborg.

S.E.P. NORD

Nordjylland, RSV, Facility service & Rengøring, Pakke- og montageopgaver, Tøj & Tekstil, Cirkulær økonomi, Jobskabelse, Miljø & Klima

S.E.P. NORD er en social økonomisk virksomhed i Pandrup, der beskæftiger sig med sy-opgaver, ejendomsservice & pakkeri.
Salg af: Tekstiltryk, sy-opgaver, pakning af varer, facility service.

ANTV

Midtjylland, RSV, TV & medier, Fred, Tolerance & Mellemfolkelig forståelse

ANTV er en socialøkonomisk virksomhed, hvis formål er idealistisk, ikke-kommercielt og med udgangspunkt i en journalistisk praksis, der er såvel fair som debatskabende og nuanceret.  Virksomhedens primære aktivitet er at producere tv med fokus på fordybelse og eftertanke, hvor de primære interesseområde har været sundhed, psykiatri og handicapområdet.
Salg af: TV-produktion

theTEXTstyle

Midtjylland, Brugskunst og håndværksvarer, Tøj & Tekstil, Cirkulær økonomi, Hjælp til udviklingslande

theTEXTstyle designer og producerer smykker og modetøj til mænd og kvinder. Designfilosofien er bæredygtighed for mennesker og klode i samarbejde med små selvstændige systuer og værksteder i Afrika. En kollektion er lavet af økologisk bomuld med batik farvning i Burkina Faso. En anden kollektion er lavet af det farverige waxprint i Ghana, hvor der prioriteres tekstiler, som tilfører arbejdspladser lokalt. Og hvor alle små reststykker af stoffet bruges til unikke patchwork styles. Smykker fremstilles i Danmark af håndlavede genbrugsglasperler fra Ghana. Virksomheden sælger primært online fra webshop.
Salg af: bæredygtigt og up-cykled tøj, bæredyglige smykker af genbrugs-glasperler.

Legehytten.dk

Sjælland

Legehytten.dk i Slagelse Legehytten.dk sælger danskproduceret kvalitetshåndværk til børnefamilierne. Virksomheden ønsker at tage et socialt ansvar og vil gerne være med til at gøre en forskel. Derfor samarbejder man med sociale værksteder og en produktionsskole omkring produktionen af udvalgte dele til virksomhedens legehuse.

Plyssky

Hovedstaden

Plyssky er en socialøkonomisk virksomhed på Frederiksberg, som støtter Mødrehjælpen og Home-Start (internat, hjælpeorganisationer til småbørnsfamilier). Det er Danmarks eneste web-shop med upcyclet og brugt børnetøj.

Ørding Købmandsgaard

Nordjylland, RSV, Føde- & drikkevarer, Lokal udvikling

Ørding Købmandsgaard er en borgerejet og borgerdrevet købmand i den lille by Ørding på Mors. Butikken har stor fokus på salg af lokale varer.
Salg af: dagligvarer

mormor.nu

Hovedstaden

mormor.nu er en strikkevirksomhed på Frederiksberg, som beskæftiger langtidsledige og udsatte kvinder. Virksomheden sælger hjemme- og maskinstrik til hele verden.

Projekt Udenfor

Hovedstaden, RSV

Projekt Udenfor er en registreret socialøkonomisk virksomhed i København. Ved at opsøge, række ud efter og gøre opmærksom på gruppen af hjemløse borgere, der lever et isoleret liv på gaden, arbejder projekt UDENFOR hele tiden på at forbedre forholdene for den enkelte udsatte. Herudover arbejdes der for at skabe forståelse for samfundets udstødende faktorer for at mindske dem. Organisationens daglige virke balancerer derfor på ”to ben” – gadeplansarbejde samt vidensindsamling, formidling og debatskabende aktiviteter.

Huset Venture Danmark

Midtjylland, RSV, Fysisk handicap, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Huset Venture er en socialøkonomisk not-for-profit virksomhed, der har et socialt mål om at skabe arbejdspladser til mennesker med nedsat arbejdsevne. Op mod 90% af virksomhedens ansatte er fleks- eller skånejobbere, og der er cirka 200 ansatte i Huset Ventures selvstændige afdelinger i Viby J, Kolding, Ringkøbing og Ballerup.

Dankbar

Sjælland, Planter & Dyrkning, Restaurant/Café/Catering, STU, Tøj & Tekstil, Børn & Unge, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Dankbar er en socialøkonomisk virksomhed i Roskilde, som arbejder for at give unge med psykisk sårbarhed en ny chance. Virksomheden rummer både skole for psykisk sårbare, café, tøjforretning og blomsterbutik.
Salg til kommuner: STU, beskæftigelsesforløb, aflastning.

Huset Venture Kolding

RSV, Syddanmark, Brugskunst og håndværksvarer, Design, Tøj & Tekstil, Fysisk handicap, Jobskabelse, Miljø & Klima, Psykisk sårbarhed

Huset Venture Kolding er en registreret socialøkonomisk virksomhed, hvor 90 % af de ansatte har reduceret arbejdsevne pga. skjult eller synlig handicap. Huset Venture Kolding producerer upcyclede designvarer ud af brugte materialer som vinflasker, brugte bannere og genbrugsjern.
Salg af: upcyklet interiør, tasker af genbrugsmateriale, sy-pakke- og montageopgaver.
Salg til kommuner:
beskæftigelsesforløb, opkvalificering og uddannelse.

Jobbanken

Hovedstaden, Midtjylland, Administration, Andet, Uddannelse & Formidling, Folkesundhed, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Jobbanken er en socialøkonomisk virksomhed med afdelinger i København, Aarhus og Herning. Virksomheden har en vision om at integrere/reintegrere psykisk sårbare førtidspensionister på arbejdsmarkedet. Virksomheden arbejder struktureret og målrettet mod en succesfuld integration og et aktivt arbejdsliv for denne gruppe mennesker gennem et flerstrenget koncept.
Salg af: administativ hjælp og vejledning til virksomheder, opkvalificering af jobaspirant

Givero

RSV, Sjælland

Givero i Holbæk er en registreret socialøkonomiske virksomhed og en søgemaskine, der som andre søgemaskeiner tjener penge gennem reklamer. Men Givero sender annoncørernes penge til velgørende formål ved at donerer halvdelen af indtægten for hver søgning til velgørende organisationer.

Vrå Bryghus

Nordjylland, RSV, Føde- & drikkevarer, Teater, Kunst & Kultur, Cirkulær økonomi, Flygtninge & Indvandrere, Lokal udvikling, Miljø & Klima

Vrå Bryghus er en socialøkonomisk virksomhed i Vrå, der har som mål at skabe nye arbejdspladser på særlige vilkår for mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet. Der er fokus på bæredygtighed og udnyttelse af restprodukter i lokalområdet. Bryggeriet huser også et galleri og afholder forskellige arrangementer.
Salg af: øl, ølsmagninger, events, udlejning af fadøl.

 LivaCreation

Hovedstaden, RSV

LivaCreation er en RSV-godkendt socialøkonomisk designvirksomhed i København, der producerer og sælger interiørprodukter, og produktionen varetages primært af kvinder, der til tilknyttet LivaRehab – kvinder med skadevirkninger efter prostitution, incest, vold og seksuelle overgreb.

Den Selvejende Institution Erhvervsskolen Vestjylland

Midtjylland, RSV, Bosted, Føde- & drikkevarer, Restaurant/Café/Catering, Smede- og mekanikerarbejde, STU, Tømrer- og snedkerarbejde, Børn & Unge, Cirkulær økonomi, Jobskabelse, Miljø & Klima, Social inklusion

Erhvervsskolen Vestjylland er specialskole for unge samt socialøkonomisk virksomhed, der hjælper udsatte mennesker videre i livet. Skolen tager udgangspunkt i et helhedsorienteret uddannelses- eller beskæftigelsesrettet forløb, der er individuelt tilrettelagt. De forskellige værksteder producerer og sælger produkter til private og erhverv.
Salg af: Træ-og metalvarer, bæredygtigt kvalitetskød, catering-service.
Salg til kommuner: beskæftigelsesforløb, STU.

Social Craft ApS

Midtjylland, Administration, Andet, Pakke- og montageopgaver, Jobskabelse, Miljø & Klima

Social Craft ApS er en socialøkonomisk virksomhed i Horsens, som tilbyder bæredygtige produktions- og serviceydelser til virksomheder for derigennem at skabe arbejdspladser til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.
Salg af: pakkeopgaver m.m.

Fair Trade Butik Bazaren

Midtjylland, Føde- & drikkevarer, Tøj & Tekstil, Hjælp til udviklingslande

Fair Trade Butik Bazaren i Aarhus drives som en forening af frivillige og U-landsforeningen Svalerne. Foreningen sælger Fair Trade-varer fra ca. 50 udviklingslande og verdensmusik fra Putumayo. Butikken har Danmarks største udvalg af Fair Trade-vare.
Salg af: hængekøjer, måtter, smykker, tasker, alpacastrømper, køkkenservice, kurve og anden brugskunst samt kaffe, the og chokolade.

Café HavehusetCafé

Sjælland, Lokaleleje, Restaurant/Café/Catering, Jobskabelse

Havehuset Socialøkonomisk café i Frederiksborg Slotshave ved Hillerød. Café Havehuset drives af drives af Mette Schou Hansen i samarbejde med Jobcenter Hillerød. Målgruppen for medarbejdere i Café Havehuset er borgere, som har brug for afklaring, opkvalificering og/eller støtte til at komme i uddannelse eller på arbejdsmarkedet.
Salg af: mad, lokaleleje, catering, take-away
Salg til kommuner:  beskæftigelsesforløb

Frugtplukkerne

Hovedstaden

Frugtplukkerne er en socialøkonomisk virksomhed i København med en vision om at skabe et mangfoldigt arbejdsmarked, der giver bedre job- og uddannelsesmuligheder for sårbare unge mellem 18 og 30 år. Virksomheden arbejder for at udnytte den overskudsfrugt, som hvert år går til spilde i de danske haver, til most og andre produkter. Derfor har virksomheden kontakt med over 150 haver på Amager, som er æbledonorer, når deres træer bærer frugt.

Lersøgrøftens Integrationsbyhaver

Hovedstaden, RSV

Lersøgrøftens Integrationsbyhaver er en registreret socialøkonomisk virksomhed og forening i København, der arbejder for at styrke det lokale sammenhold på tværs af beboergrupper. Herudover har foreningen fokus på, at formidle viden om havedyrkning og bæredygtige principper.

CFD

Hovedstaden, RSV

CFD er landets største leverandør af serviceydelser til døve samt mennesker med høretab og med kombineret syns- og høretab (døvblindhed) – evt. med yderligere funktionsnedsættelser. De hører til i Søborg og er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed.

Mikrogården

RSV, Sjælland, Lokaleleje, Miljø og klima, Planter & Dyrkning, Turisme, Uddannelse & Formidling, Folkesundhed, Miljø & Klima

Mikrogården er en registreret socialøkonomiske virksomhed i Svebølle som tilbyder hyggelige ophold på landet i rolige og afslappende omgivelser samt en række kurser indenfor permakultur, yoga, skovarbejde eller tyrkisk mad.

Salg af: Yogakurser, Skovkurser, Permakulturkurser. Lokaleudlejning, Bed & Breakfast

Café Chaplin

Sjælland, Bosted, Lokaleleje, Restaurant/Café/Catering, STU, Børn & Unge, Fysisk handicap, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Café Chaplin er en socialøkonomisk café beliggende i det gamle Helsingør. Udover at fungere som café og spiserestaurant er Café Chaplin et beskæftigelsestilbud for mennesker med psykiske og/eller fysiske handicaps og andre, der har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet, og som ønsker større livskvalitet gennem meningsfuld beskæftigelse.
Salg af: Mad, lokaleleje, mødeforplejning.
Salg til kommuner:
botilbud, STU, beskæftigelsesforløb.

Huset Venture Ringkøbing

Midtjylland, RSV, Brugskunst og håndværksvarer, Facility service & Rengøring, Pakke- og montageopgaver, Tømrer- og snedkerarbejde, Uddannelse & Formidling, Fysisk handicap, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed, Social inklusion

Huset Venture Ringkøbing er en registreret socialøkonomisk virksomhed, hvor 90 % af de ansatte har reduceret arbejdsevne pga. skjult eller synlig handicap. Huset Venture Ringkøbing har blandt andet en butik “Butik Genstart” med lokalt produceret brugskunst, et snedkeri- og metalværksted, der producerer alt i træ og metal, samt et mediebureau, der laver hjemmesider og tilbyder droneflyvning.
Salg af: træmøbler, havehjælp
Salg til kommuner: Jobafklaringsforløb

Den erhvervsdrivende Fond Det Levende Køkken

Bornholm, RSV, Uddannelse & Formidling, Folkesundhed

Fonden Det Levende Køkken er en socialøkonomisk virksomhed i Østermarie på Bornholm, som har til formål, gennem undervisning og kursusvirksomhed, at højne kvaliteten af den mad og de måltider, der tilberedes for børn og voksne hjemme i familierne.

Huset Venture Nordjylland

Nordjylland, RSV, Design, Facility service & Rengøring, Økonomi & Jura, Restaurant/Café/Catering, Fysisk handicap, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Huset Venture Nordjylland i Nørresundby er en socialøkonomisk virksomhed som tilbyder arbejdspladser til mennesker, der af forskellige helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at tage almindeligt fultidsarbejde. Virksomheden løser bl.a. opgaver indenfor økonomi & administration, tryk & grafisk arbejde og kompetenceudvikling i form af afklaring og kurser.
Salg af: bogholderiydelser, tryksager, rengøring, lager-, pedel- og kantineservice mm.
Salg til kommuner: beskæftigelsesforløb

Huset Venture Storkøbenhavn

Hovedstaden, RSV

Huset Venture Storkøbenhavn er en registreret socialøkonomisk virksomhed, hvor 90 % af de ansatte har reduceret arbejdsevne pga. skjult eller synlig handicap. Huset Venture Storkøbenhavn har en stor professionel systue og skrædderi, der blandt andet syr for unge fremadstormende designere, samt et bæredygtigt firmagavekoncept “Gaver der Gavner”, der tilbyder dobbelt bæredygtige firmagaver.

Louisenlund Bosted

RSV, Syddanmark, Bosted, Psykisk sårbarhed

Luiselund Bosted i kerteminde på Fyn er en registreret socialøkonomisk virksomhed, som hjælper mennesker med psykiske lidelser med at få et bedre liv.

Høje-Tåstrup Miljø- og EnergiCenter

RSV, Sjælland

Miljø- & EnergiCentret i Høje-Taastrup (MEC) er en forening samt Registreret Socialøkonomisk Virksomhed, som har til formål at styrke bæredygtigheden på et økologisk forsvarligt grundlag.

Livslyst

Syddanmark, Lokaleleje, Restaurant/Café/Catering, Turisme, Folkesundhed, Fysisk handicap, Psykisk sårbarhed, Social inklusion

Livslyst er en socialøkonomisk virksomhed, der er en del af Enghave Dyre- og Naturpark  i Gjerndrup. En del af virksomhedens personale er udviklingshæmmede, som i forskellige praktikophold deltager i parkens daglige gøremål. Kontakt med dyr har vist sig at positiv effekt for udviklingshæmmede, og ved at være i parken får de positive erfaringer med at være på en arbejdsplads.
Salg af: entre, fiskesøer, events, mad og drikke, lokaleleje.

Kafé Kolind

Midtjylland, Restaurant/Café/Catering, Teater, Kunst & Kultur, Social inklusion

Kafé Kolind i Kolind på Djursland er et åbent socialt værested/en socialøkonomisk virksomhed, som drives af KFUM’s Sociale Arbejde. Caféens formål er på den danske folkekirkes grundlag at yde en diakonal og social indsats, samt bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer. Virksomheden tilbyder en bred vifte af aktiviteter, hvoraf mange er gratis.
Salg af: mad på stedet, kurser, udflugter, fitness mm.

Børnenes Kartel

Midtjylland, Nordjylland, Andet, Fattigdom, Miljø & Klima

Børnenes Kartel er en legetøjsvirksomhed, som ønsker at børn skal have kvalitetsprodukter/legetøj, som kan tåle at blive leget med, og som kan stimulere børnenes fantasi. Der er fokus på bæredygtige produkter og indsamlig og donation af brugt legetøj.
Virksomheden har afdelinger i Silkeborg, Herning og Aalborg.
Salg af: legetøj, alt til børneværelset, babyudstyr og børneaccessoires.

Fredes Woodshop

Hovedstaden, Tømrer- og snedkerarbejde, Fysisk handicap, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Fredes Woodshop er en socialøkonomisk virksomhed på Vesterbro i København og del af Settlementets sociale handelsgade. Fredes Woodshop fungerer som et bemandet kreativt arbejdsrum med fokus på træarbejde. Brugere fra værestedet Gang i Gaden, samt Saxogades virksomhedspraktikanter og frivillige får her muligheden istandsætte genbrugsmøbler og designe bæredygtige boligartikler, som efterfølgende sælges i Normas.
Salg af: renoverede og upcyklede genbrugsmøbler

Glim Landsbylaug

RSV, Sjælland

Landsbylaugets er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed, hvis formål er at arbejde for, at sikre fællesskab og sammenhold blandt de beboere i Glim Landsby der har ønske om at deltage i fælles aktiviteter samt at blive hørt og afgive høringssvar i forhold til planer for området som helhed eller dele heraf.

Opus1scandinavia

Hovedstaden, RSV

Opus1’s danske afdeling er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed og hører til i København. Formet af et internationalt af performance artister, tror Opus 1 på at kunst kan inspirerer individer, ændre fællesskaber og være med til at løse problemer jorden rundt.

Teatret Drakomir

RSV, Syddanmark, Teater, Kunst & Kultur, Børn & Unge, Fred, Tolerance & Mellemfolkelig forståelse

Teatret Drakomir er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Esbjerg, der har til formål at danne rammen om dramatisk arbejde og udøve teatervirksomhed på amatørbasis med børn, unge og voksne.

Fonden BIBIANA Danmark

Hovedstaden, RSV

BIBIANA Danmark ligger i København og er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed og non-profitforening, der lever af goodwill, knofedt og fondsmidler. BIBIANA Danmark har et fast samarbejde med BIBIANA – House of Art for Children i Slovakiet, men samarbejder også med en lang række af andre organisationer og institutioner fra hele verden.

Idrætsforening Ahorn for døve, hørehæmmede

RSV, Sjælland

Idrætsforening Ahorn er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Roskilde. Ahorn er en socialt, kulturelt og idrætsforening med hjemsted i Roskilde Kommune, og med 58 medlemmer som består af hørende, døve, hørehæmmede, handicappede og hørende fra hele landet.

Café Ingeborg

Sjælland, Design, Føde- & drikkevarer, Planter & Dyrkning, Restaurant/Café/Catering, STU, Jobskabelse, Lokal udvikling

Café Ingeborg tilbyder meningsfuld beskæftigelse til mennesker med forskellige udfordringer, bl.a. mennesker med hjerneskade, forskellige former for udviklinghæmning, autismespektrumforstyrrelse og psykisk sårbarhed. Café Ingeborg er en hybrid social virksomhed med 13 afdelinger og en STU uddannelse. Der tilbydes opgaver og uddannelse indenfor alt fra madlavning til landbrug, idræts undervisning, ældre omsorg, design og kommunikation. Virksomheden har også en rullende afdeling, der tager ud og understøtter lokale projekter.
Salg af: bilvask, mad, bagværk m.m.
Salg til Kommuner: 
STU

Play

RSV, Hovedstaden, RSV

Play er en registreret socialøkonomisk virksomhed i København, som gennem en række projekter med udgangspunkt i bevægelse og leg arbejder sammen med mennesker der står udenfor samfundets mange fællesskaber.

Dansk Islamisk Trossamfund

Hovedstaden, RSV

Deres formål er, at fremme kendskabet til Islam, og at hjælpe muslimer i Danmark i udøvelse af deres religiøse ritualer. Målet er, at være den førende organisation i Danmark og de er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed.

AFUK Productions ApS

Hovedstaden, RSV

AFUK Productions ApS er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Købehavn og del af Akademiet For Utæmmet Kreativitet, et utraditionelt uddannelsesmiljø, hvor mennesker mødes i et eksperimenterende arbejdsfællesskab der handler om kultur-projekter, mennesker, mad, krop, kunst og formidling.

Opholdsstedet Søholt

RSV, Sjælland

Opholdsstedet Søholt i Skelskør er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed og et socialpædagogisk opholdssted. Stedet tilbyder mulighed for beskæftigelse i f. eks. små jobs / fleksjob indenfor f. eks. grøn service, ejendomsservice eller rengøring.

Urban 13

Hovedstaden, RSV, Teater, Kunst & Kultur

Urban 13 ligger på Frederiksberg og er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed i. Drømmen om at forvandle området under Bispeengbuen til et rum fuld af muligheder. Fra foråret 2019, vil projektet byde på iværksætteri i form af restauranter, detailhandlere, digitale start-ups, håndværkere, kunst- og kulturskabere, byudviklere, sociale projekter og en multisal, der skal fungere som koncertsted, biograf, teater, markedsplads og medborgerhus.

Væksthuset Den Erhvervsdrivende Fond

Hovedstaden, Midtjylland, RSV, Syddanmark, Andet, Uddannelse & Formidling, Børn & Unge, Flygtninge & Indvandrere, Jobskabelse

Væksthuset er en socialøkonomisk virksomhed og erhvervsdrivende fond med ekspertise i arbejdet med udsatte ledige. Virksomhedens formål er at bane vejen til et liv med job og uddannelse for de udsatte ledige i Danmark. Væksthuset samarbejder med jobcentre over hele Danmark, og har afdelinger i København, Odense, Viborg og Horsens.

Trafik i Børnehøjde

RSV, Syddanmark, Andet, Uddannelse & Formidling, Børn & Unge, Folkesundhed

Trafik i Børnehøjde er registreret som en socialøkonomisk virksomhed i Svendborg, som arbejder for at forbedre trafiksikkerheden generelt og særligt for børn og unge. Herudover ønsker man at medvirke til børn og unges demokratiske dannelse og aktive medborgerskab indenfor trafik, sundhed, bæredygtighed og samfundsudfordringer generelt.
Salg af: rådgivning om trafikløsninger

Minihospitalet

Syddanmark, Andet, Design, Uddannelse & Formidling, Børn & Unge, Folkesundhed

Minihospitalet er en socialøkonomisk virksomhed i Mesinge på Fyn, som udvikler legetøj til børn med sygdom og særlige behov, så de gennem leg lettere kan forholde sig til det, der har ramt dem.
Salg af: legetøj, specialdesignet legetøj

Musholmfonden 

RSV, Sjælland

Musholm Sport, Ferie & Konference er en registreret socialøkonomisk virksomhed i Korsør, hvor et eventuelt overskud bruges på at understøtte et socialt formål om at tilbyde ferie- og fritidsaktiviteter for mennesker med handicap.

LOBPA

Midtjylland, RSV, Sjælland, Administration, Andet, Fysisk handicap

LOBPA er en brugerstyret organisation – drevet som en socialøkonomisk virksomhed. Organisationen arbejder for at bevare og udbygge muligheden for, at mennesker med handicap kan leve et liv på samme vilkår som andre ved hjælp af borgerstyret personlig assistance (BPA).

Fonden – Akademiet for Uhæmmet Kreativitet (AFUK)

Hovedstaden, RSV

AFUK er en registreret socialøkonomisk virksomhed i København og et levende fælleskab bestående af: en Daghøjskole, et produktionsselskab, en scene samt foreningerne Ørkenfortet, Innercirq og PAK.

Fonden Odamsgård

Nordjylland, RSV, Bosted, STU, Børn & Unge, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Odamsgård er et uddannelses- og socialpædagogisk opholdssted beliggende i Nordjylland. Målgruppen er unge med psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer. Der rådes over interne værksteder indenfor metal, auto, arealpleje og træ.
Salg til kommuner: STU, bopladser, beskæftigelsesforløb.

Café Borgen

Midtjylland, Restaurant/Café/Catering, Jobskabelse, Psykisk sårbarhed

Café Borgen er en social-økonomisk virksomhed/café i Spøttrup, som hjælper mennesker, der gerne vil ud på arbejdsmarkedet og som har brug for særlig støtte til at komme i gang.
Salg af: Mad på stedet.

Pilot Film

Hovedstaden

Pilot Film er et produktionsselskab og en socialøkonomisk virksomhed i København, og flere af virksomhedens projekter, har et socialt, sundheds- eller miljømæssigt formål og er “non-profit” projekter for Pilot Film, hvor et evt overskud vil blive geninvesteret i formålet/virksomheden.

Props & Pearls 

Hovedstaden

Props & Pearls er en socialøkonomisk virksomhed i København, og er et sted hvor kvinder i et trygt og feminint miljø kan komme og få inspiration til, hvordan de selv kan bidrage til at genvinde sundhed og kvindelighed.

Back To Top