skip to Main Content

På denne side kan du finde forskellige guider og værktøjer fra hele verden, som du kan bruge i forbindelse med opstart af socialøkonomisk virksomhed.

Trin for trin: Sådan starter du en socialøkonomisk virksomhed
Altinget: civilsamfundets videncenter gennemgår i denne artikel sammen med Copenhagen Dome 13 trin, man skal huske at tænke igennem, inden man starter en socialøkonomisk virksomhed.

Sådan opretter I en socialøkonomisk virksomhed
Cabis side til iværksættere som ønsker at starte en socialøkonomisk virksomhed. Her kan man finde en liste over opmærksomhedspunkter samt referencer til yderligere information.

Socialøkonomisk iværksætterguide
Guiden er udgivet af det nu lukkede Center for Socialøkonomi og henvender til sociale iværksættere, der vil gøre deres sociale ide til virkelighed i form af en socialøkonomisk virksomhed.

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed
Guiden er udgivet af det nu lukkede Center for Socialøkonomi og henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter vedrørende rådgivning af socialøkonomiske virksomheder i startfasen.

Socialøkonomiske virksomheder i udsatte boligområder
Håndbog fra CFBU (Center for boligsocial udvikling) giver gode råd til at opstarte og drive en socialøkonomisk virksomhed i et udsat boligområde

Virk – StartVækst
Siden indeholder råd og vejledning om, hvordan man kommer i gang som social iværksætter, og hvad man skal være opmærksom på i den forbindelse.

Opstart af grøn og bæredygtig virksomhed
Virksomhedsguiden indeholder generelle råd om opstart af virksomhed og her findes også denne side om opstart af grøn og bæredygtig virksomhed, der kan være til inspiration hvis man vil starte socialøkonomisk virksomhed med en grøn profil.

startupsvar.dk
Mogens Thomsen (Thomsen Business Information) har lavet denne side, hvor man kan finde information om og redskaber til at starte en socialøkonomisk virksomhed.

Registreret socialøkonomisk virksomhed
Virksomheder der opfylder de 5 kriterier i “Lov om socialøkonomiske virksomheder” har siden 1. januar 2015 kunnet registrere sig som Registreret socialøkonomisk virksomhed på virk.dk
Se også Erhvervsstyrelsens “VEJLEDNING OM
registrering af registrerede socialøkonomiske virksomheder
(RSV)”: Klik her
Se også “Bekendtgørelse om registrering som registreret socialøkonomisk virksomhed i
Erhvervsstyrelsen m.v.”: Klik her!
Support vedr. Registreringsordingen for socialøkonomiske virksomheder hos Erhvervsstyrelsen Kundecenter: tlf. 72 20 00 30

Nyeforretningsmodeller.dk
Hvis du arbejder med nye forretningsmodeller indenfor f.eks. cirkulær økonomi, deleøkonomi, data og ny teknologier eller e-handel og er i tvivl om hvilke regler der gælder for dig, kan du via hjemmesiden nyeforretningsmodeller.dk stille spørgsmål direkte til de relevante myndigheder og få svar.

Hvis du vil ansætter udsatte borgere
Rimelighedskravet
Kooperationens vejlednings-ark om rimelighedskravet: Klik her!
Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Kapitel 11, §48 stk. 4 og §50: Klik her!

Finansiering i forbindelse med opstart af socialøkonomisk virksomhed
Se under “Puljer og fonde mm. – hvor der kan søges støtte til socialøkonomiske virksomheder“.

Udbud og sociale indkøb
Udbud og socialøkonomiske virksomheder
Advokatfirmaet Horten giver i dette papir et indblik i de vigtigste muligheder i udbudsloven, så det for offentlige ordregivere i langt højere grad vil være lettere at tilpasse udbud til socialøkonomiske virksomheder.

Udbudsloven og socialøkonomiske virksomheder – Horten & Kooperationen
I papiret forklares hvordan kommunerne via den nye udbudslov, der trådte i kraft den 1. januar 2016, har fået mulighed for at tilgodese visse socialøkonomiske virksomheder, når der udbydes nærmere bestemte typer ydelser.

Mini-vejledning om udbud og socialøkonomiske virksomheder
Kooperationen har lavet denne guide med gode råd og vejledning til kommunale indkøbere

Måling af social effekt
Se under Måling af social effekt

Udenlandsk materiale
Start your Social Enterprise
Social Enterprise UK´s guide om, hvordan man starter en socialøkonomisk virksomhed. Selv om guiden er rettet mod opstart i England, er der alligevel inspiration at hente.

Social Enterprise Toolkit
Irish Social Enterprise Network har lanceret et nyt Social Enterprise Toolkit, som gennemgår de forskellige temaer man skal forholde sig til, når man vil starte socialøkonomisk virksomhed.

Tools to support your journey as a Social Entrepreneur
Reach for Change’s Toolkits tilbyder værktøjer og ressourcer til at hjælpe dig med at udvikle en bæredygtig socialøkonomisk virksomhed, der kan levere social impact i stor skala. Værktøjer kan tage dig gennem de forskellige udviklingsstadier udviklingsstadierne fra start til slut – “Proof of Concept” til “Scaling Readiness”. Der bliver angivet klare milepæle, som man kan arbejde hen imod, og konkrete handlingspunkter som man kan implementere undervejs. Værktøjerne og ressourcerne, er udviklet baseret på 10+ års erfaring med at udvælge, coache og støtte sociale iværksætteres arbejde med børn og unge.

SVA Business Planning Guide for Social Enterprises
En 46-siders vejledning, der primært er rettet mod mennesker og organisationer, der ønsker at starte en social virksomhed for første gang. Vejledningen er udviklet af Social Ventures Australia og Parramatta City Council, og den er beregnet til at blive brugt sammen med vejledning i almindelig forretningsplanlægning.

The Guide to 7 Key Questions All Social Entrepreneurs Should Ask Themselves
Ashokas guide til sociale iværksættere stiller 7 grundlæggende spørgsmål som alle sociale iværksættere bør stille sig selv for at få en klarere forståelse af, hvordan de kan udvikle deres projekt og skabe en  en større impact.
Spørgsmålene er: 1. What social problem have you identified and how are you responding to it? 2. What is your added value? 3. What is your development strategy? 4. What is your economic model? 5. How do you accelerate your development by collaborating with other stakeholders of society? 6. How do you measure your social impact? 7. What is the best organizational model for your project?

Toolbox for the social business
”Toolbox for the social business” (på dansk – Værktøjskasse for den socialøkonomiske virksomhed) er en praktisk introduktion til at lave forretningsmodeller, som indeholder de centrale byggesten til at kommercialisere en forretningsidé.
Bogen præsenterer traditionelle begreber om iværksætteri og forklarer, hvordan disse kan tilpasses og udnyttes af organisationer, der har til formål at levere social eller økologisk værdiskabelse.

MoovingWorlds Tools and Ressource Library
Organisationen MoovingWorlds har på deres ressourceside oplistet en lang række gratis værktøjer, som tilbydes at f.eks. Acumen, Global Innovation Fund, LinkedIn Learning m.fl., der er designet til at hjælpe socialøkonomiske virksomheder med at få en optimal drift både under og efter COVID-19.

How to Choose Proper Business Model for Social Enterprise
”How to Choose Proper Business Model for Social Enterprise”er et  undervisningsmateriale for alle, der ønsker at starte socialøkonomiske virksomhed.

How to start a social enterprise
På SocialGoodGuides side findes en lille guide i hvordan man starter en socialøkonomisk virksomhed.

Social Entrepreneurship Awards Toolkit
Materiale fra den engelske organisation UnLtd., som hjælper sociale entreprenører.
Materialet er på engelsk, men indeholder en god struktureret tilgang til, hvordan man starter op som social iværksætter, og til de spørgsmål og problemstillinger de fleste kommer til at stå overfor i den forbindelse.

The ClearlySo Guide for The Ambitious Social Entrepreneur
Den engelske organisation ClearlySo har produceret dette materiale, som gennemgår de forskellige områder, som sociale entreprenører skal forholde sig til når man udvikler sin socialøkonomiske virksomhed. Materialet er på engelsk og rettet mod engelske forhold, men kan også inspirere danske sociale entreprenører.

Changing The World: A Young Person’s Guide to Social Entrepreneurship
Den engelske organisation Unltd har produceret denne guide som hjælp til unge, der har en ide til at skabe positive sociale forandringer i verden.

SI Learning Repocitory
The SIC learning repository er en åben online platform med værktøjer (håndbøger, skabeloner, vejledninger mm..) for alle, der ønsker at udvikle social innovation.

Social Good Guides
The Social Good Guides er en serie guider til små virksomheder beregnet på at støtte sociale iværksættere, stiftere af non-profits og andre der arbejder med sociale projekter i deres opstartsfase.

Sustainable Business Model Canvas (CASE)
The Sustainable Business Model Canvas understøtter udviklingen fra en idé til en levedygtig forretningsmodel. Udover økonomiske kriterier fokuserer det på den økologiske og sociale impact, som aktiviteten/virksomheden har. Det sigter mod at maksimere positiv og undgå negativ impact på samfundet og naturen. Derfor integrere det bæredygtighed i kerneforretningen.

MaRS – Social Purpose Business Models
MaRS Startup Toolkit giver en introduktion til forretningsmodeller med sociale formål.

Social enterprise business model toolkit
The Dragonfly Collective har lavet dette materiale som inkluderer tips og værktøjer til at genopfriske eller skabe en socialøkonomisk virksomheds forretningsmodel, der kombinerer social impact og forretning. Materialet gennemgår 17 forretningsmodeltyper og en syvtrins proces til at lave et forretningsmodeldesign.

 

Back To Top