skip to Main Content

En socialøkonomisk virksomhed er en virksomhed, som tjener penge på almindelige markedsvilkår, men som adskiller sig fra traditionelle virksomheder ved at bruge deres overskud til at løse en samfundsmæssig udfordring. Det kan være at skabe arbejdspladser for udsatte eller at skabe løsninger på udfordringer inden for miljø og sundhed.
Overordnet kan man sige at en socialøkonomisk virksomhed i højere grad arbejder for at skabe værdi for fællesskabet og samfundet frem for at skabe værdi for enkeltpersoner eller en mindre gruppe af mennesker.

I Danmark anvendes nedenstående definitionen på en social økonomisk virksomhed, som Udvalget for socialøkonomiske virksomheder introducerede i 2013:

”Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme særlige sociale formål”.

Typer af socialøkonomiske virksomheder 
Der er flere forskellige måder at opdele socialøkonomiske virksomheder på. I dansk kontekst opdeler man dem ofte i to typer:
Socialøkonomiske virksomheder, der arbejder med en målgruppe og
Socialøkonomiske virksomheder, der arbejder for en målgruppe/sag

Grænsen mellem de 2 socialøkonomiske virksomhedstyper er dog flydende og nogen er da også en kombination af de to typer.

Socialøkonomiske virksomheder, der arbejder med en målgruppe 
Beskæftigelsesmæssigt formål: her er målet at hjælpe udsatte ind på arbejdsmarkedet med f.eks.:
– Undervisning/uddannelse
– Kompetenceudvikling
– Jobtræning
– Helt regulære jobs, hvor f.eks. hjemløse, mennesker med funktionsnedsættelser eller mennesker med en kriminel fortid kan finde livsglæde og større selvværd ved at kunne forsørge sig selv.

Hvad er succeskriteriet?
For nogle ender et forløb i en socialøkonomisk virksomhed med at de får et arbejde på almindelige vilkår i virksomheden, som en helt “almindelig” ansat. Det kan også være, at de søger videre ud i en traditionel virksomhed på det almindelige arbejdsmarked og klarer sig på lige fod med kollegerne.

For andre mennesker er succeskriteriet ikke at få et “almindeligt” job nu og her, men at komme det nogle skridt nærmere.
Det kan f.eks. ske ved at gennemføre et forløb i en socialøkonomisk virksomhed, mens man modtager en social ydelse.
Det vigtigste er, at personen rykker sig personligt og fagligt.

Virksomheder, der arbejder for en målgruppe eller sag
Denne type socialøkonomisk virksomhed arbejder for at forbedre forholdene og livskvaliteten for en særlig målgruppe eller en sag, der gavner samfundet. Det kan være gennem virksomhedens aktiviteter, produkter, serviceydelser eller sociale overskudshåndtering.

Her er formålene:

Socialt: f.eks. støtte til stofmisbrugere, utilpassede børn og unge, forebyggelse af kriminalitet og international udvikling.
Sundhed: F.eks. pleje og støtte til grupper med fysiske og psykiske lidelser, patientorganisationer og almen oplysning til offentligheden.
Miljø: F:eks. oplysning om økologi, klima og genbrug.
Kultur: F.eks. fremme af kunst og kultur.

Socialøkonomiske virksomheder – forretningsmodeller
Man kan også inddele socialøkonomiske virksomheder efter forretningsmodellen. Den østriske professor Wolfgang Grassl har identificeret 9 forskellige socialøkonomiske forretningsmodeller.
Se de 9 forskellige forretningsmodeller for socialøkonomiske virksomheder her

Se SED´s liste over socialøkonomiske virksomheder i Danmark her

Back To Top